OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Osmancık Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114824
Şehir : Çorum / Osmancık
Yayınlandığı Gazeteler

OSMANCIK HABER 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU KIZILIRMAK MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:33 19500 OSMANCIK /ÇORUM
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Madde 1- İŞİN ESASI:
Mülkiyeti Belediyemize ait;
1-)Esentepe Mahallesi Küllük tepesi mevkiinde 71 ada 7-82-83 parselde bulunan Osmancık Devlet Hastanesi doğu tarafındaki Şht. Soner Özdemir parkı içerisinde bulunan yaklaşık 130 M2 kapalı alana sahip iki katlı bina ile önündeki 250 m2 ‘lik beton alan üç yıllığına,
2-)Esentepe Mahallesi Küllük tepesi mevkiinde no:111/B de bulunan: yaklaşık 60 m² kapalı alana sahip sağlık sektörü hizmetlerinde kullanılmak üzere bir adet işyeri üç yıllığına;
3-)Yazı Mahallesi Şehit Üst. Selahattin Öremiş Caddesi üzeri no:7 de bulunan üç katlı yaklaşık 100 m² kapalı iş yeri üç yıllığına;
4-)Yazı Mahallesi lebetler sokak Kanal üzeri no:28/A da bulunan 16,72 m2 kapalı işyeri bir yıllığına,
5-)Yazı Mahallesi Nogaylar sokak kanal üzeri no:17/A-22/A da bulunan 40 m² kapalı iş yeri bir yıllığına
6-)Yazı Mahallesi Nogaylar Sokak kanal üzeri no:11/14-A da bulunan 40 m² kapalı iş yeri bir yıllığına
7-)Çay mahallesinde bulunan Ali Şirin parkı ve büfesi üç yıllığına
8-)Gürleyik Mahallesinde bulunan Dursun Otuzbir parkı ve büfesi üç yıllığına
9-)Gemici Mahallesinde bulunan Kepçeli parkı ve büfesi üç yıllığına
10-)Koyunbaba Mahallesinde bulunan Şht. Muzaffer Karaca parkı ve büfesi üç yıllığına
11-)Gemici Mahallesinde Bulunan İrem Park ve büfesi üç yıllığına
12-)Yeşilçatma Mahallesinde bulunan Çitlembik parkı ve büfesi üç yıllığına
13-)Şenyurt mahallesinde bulunan Şht.Binbaşı Mithat Dunca parkı ve büfesi üç yıllığına
14-)Cumhuriyet Mahallesi terminal binası içerisinde bulunan WC üç yıllığına
15-)Cumhuriyet mahallesi terminal binası içerisinde bulunan 30 m2 işyeri üç yıllığına
16-)Cumhuriyet Mahallesi terminal içerisinde bulunan 17 m2 işyeri üç yıllığına
17-)Cumhuriyet Mahallesi terminal içerisinde bulunan 17 m2 emanetçi işyeri üç yıllığına
18-)Cumhuriyet Mahallesi terminal içerisinde bulunan şehirlerarası otobüs yazıhanesi+büro 6 nolu 22 m2 işyeri üç yıllığına
19-)Cumhuriyet Mahallesi terminal içerisinde bulunan şehirlerarası otobüs yazıhanesi+büro 7 nolu 22 m2 işyeri üç yıllığına,
Osmancık Belediye Başkanlığı tarafından 2886 sayılı yasanın 45. md. Gereğince açık teklif artırma usulü ile etkin, verimli şekilde hizmet verebilmesi için Özel İşleticiye kiralanması suretiyle ayrı, ayrı sırası üzere açık teklif açık artırma usulüyle kiralama ihalesi yapılacaktır.
Madde 2- KİRAYA VERİLECEK YERLERİN MUHAMMEN BEDELİ VE GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:

SIRA NO

İŞ YERİ
NO

CİNSİ

YÜZ
ÖLÇÜMÜ
(Yaklaşık m²)


MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT
(%3)

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

ŞHT. SONER ÖZDEMİR PARKI

280,00 M ²

2000,00 TL
(AYLIK)

2160,00 TL.


30.01.2020

14:00

2

6

SAĞLIK İŞ YERİ

60,00 M ²

1000,00 TL
(AYLIK)

1080,00 TL.


30.01.2020

14:05

3

İŞYERİ
(SGK BİNASI GİRİŞİNDE )

100,00 M ²

640,00 TL
(AYLIK)


691,00 TL


30.01.2020

14:10

4

28/A

İŞYERİ
(KANAL ÜZERİ)

16,72 M ²

250,00 TL
(AYLIK)


90,00 TL


30.01.2020

14:15

5

19/22A

İŞ YERİ
(KANAL ÜZERİ)

40,00 M ²

640,00 TL
(AYLIK)


230,00 TL


30.01.2020

14:20

6

11/14A

İŞYERİ
(KANAL ÜZERİ)

40,00 M ²

640,00 TL
(AYLIK)

230,00TL

30.01.2020

14:25

7

ALİ ŞİRİN PARKI

M ²

200,00 TL
(YILLIK)


18,00 TL


30.01.2020

14:30

8

DURSUN OTUZBİR PARKI

M ²

200,00 TL
(YILLIK)


18,00 TL


30.01.2020

14:35

9

KEPÇELİ PARK

M ²

200,00 TL
(YILLIK)


18,00 TL


30.01.2020

14:40

10

ŞHT.MUZAFFER KARACA PARKI

M ²

200,00 TL
(YILLIK)


18,00 TL


30.01.2020

14:45

11

İREM PARK

M ²

200,00 TL
(YILLIK)

18,00 TL


30.01.2020

14:50

12

ÇİTLEMBİK PARK

M ²

200,00 TL
(YILLIK)


18,00 TL


30.01.2020

14:55

13

ŞHT.BİNBAŞI MİTHAT DUNCA PARKI

M ²

200,00 TL
(YILLIK)


18,00 TL


30.01.2020

15:00

14

TERMİNAL WC

M ²

200,00 TL
(AYLIK)


270,00 TL


30.01.2020

15:05

15

TERMİNAL İŞYERİ

30 M ²

500 ,00 TL
(AYLIK)


810,00 TL


30.01.2020

15:10

16

TERMİNAL EMANETÇİ İŞYERİ

17 M ²

100,00 TL
(AYLIK)

432,00 TL.

30.01.2020

15:15

17

TERMİNAL İŞYERİ

17 M ²

500,00 TL
(AYLIK)

540,00 TL.

30.01.2020

15:20

18

6

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+
BÜRO

22 M ²

750 ,00 TL
(AYLIK)

810,00 TL


30.01.2020

15:25

19

7

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS YZH+
BÜRO

22 M ²

750,00 TL
(AYLIK)

810,00 TL


30.01.2020

15:30

Madde 3- İHALEYE İLİŞKİN BİLGİLER
İhalenin yapılacağı adres: Osmancık Belediyesi Encümeni huzurunda OSMANCIK BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS TOPLANTI SALONU KIZILIRMAK MAHALLESİ ADNAN MENDERES CADDESİ NO:33 19500 OSMANCIK /ÇORUM adresinde yapılacaktır.
Madde 4 - İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
A - Gerçek kişi olması halinde
1. T.C. Kimlik Numarasını içerir Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. Tebligat için adres bildirimi,
3. Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
4. Vekâleten katılacakların noter tasdikli imza sirküleri ile vekâletnameleri,
B - Tüzel kişi olması halinde;
1. İlgili Makamlarından yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair oda belgesi.
2. Temsil durumunda Şirket adına şirket hissedarı olmayanların ihaleye katılması halinde, Noter onaylı vekâletname,
3.Tüzel kişiliği belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.Geçici teminat ( 2886 Sayılı DİK ‘da belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler )
5.Tebligat için adres bildirimi,
6.İhaleye iştirak edecek gerçek veya tüzel kişiler hazırlayacakları ihale dosyasında evrakların aslını veya noter tasdikli suretini ibraz edeceklerdir.
C - Ortak Girişim olması halinde:
Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri için, bu maddedeki (A) veya (B) bentlerinde belirtilen belgeler istenecektir.
D- Diğer Belgeler:
1- Esentepe Mahallesi Küllük tepesi mevkiinde no:111/B de bulunan bir adet iş yeri kiralama ihalesine katılabilmek için sağlık sektöründe olduğuna dair kanıtlayıcı belge verilmesi zorunludur.
2-Şehirlerarası otobüs yazıhanesi kiralayacakların, Ulaştırma Bakanlığından alınmış olan ( B1-D1--F1-F2) yetki belgelerinden en az birisine sahip olması şarttır.
Madde 5-İstekliler daha geniş bilgiyi ve ihaleye ilişkin şartnameyi Belediyemiz Destek Hizm. Md. Ücretsiz temin edebilirler.
İlgililere 2886 Sayılı Yasanın 17. maddesi gereği ilanen duyurulur. 09.01.2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR