ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Ortaca Belediyesine ait 13 adet taşınmaz kiraya verilecektir

ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188779
Şehir : Muğla / Ortaca
Yayınlandığı Gazeteler

GÜNEYEGE HABER 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.07.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ortaca Belediye Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MUĞLA ORTACA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 1. Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait aşağıda adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 13 adet taşınmaz, 28.07.2020 tarihinde aşağıda belirtilen saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile kiraya verilecektir.
  SN İLİ İLÇESİ MAHALLESİ KAPI NO YÜZ ÖLÇÜMÜ (M²) NİTELİĞİ HİSSESİ FİİLİ DURUMU YAPILAŞMA DURUMU MUHAMMAN BEDEL (₺) GEÇİCİ TEMİNAT (₺) İHALE
  SAATİ
  1 MUĞLA ORTACA Terzialiler
  Atatürk Bulvarı
  156 33 m2 Dükkan TAM Dükkan 33 m2’lik dükkan 1.750,00
  AYLIK
  1.890,00 10:00
  2 MUĞLA ORTACA Terzialiler
  Atatürk Bulvarı
  158 43 m2 Dükkan TAM Dükkan 43 m2’lik dükkan 1.750,00
  AYLIK
  1.890,00 10:05
  3 MUĞLA ORTACA Terzialiler Atatürk Bulvarı 160 60 m2 Dükkan TAM Dükkan 60 m2’lik dükkan 1.750,00
  AYLIK
  1.890,00 10:10
  4 MUĞLA ORTACA Terzialiler Atatürk Bulvarı 162 80 m2 Dükkan TAM Dükkan 80 m2’lik dükkan 1.750,00
  AYLIK
  1.890,00 10:15
  5 MUĞLA ORTACA Terzialiler Atatürk Bulvarı 13 20 m2 Büro TAM Dükkan 20 m2’lik büro 350,00
  AYLIK
  378,00 10:20
  6 MUĞLA ORTACA Atatürk 148 Sokak 5 312 m2’lik kreş ve gündüz bakım evi Kreş ve Gündüz Bakımevi TAM Kreş ve Gündüz Bakımevi 312 m2’lik Kreş Ve Gündüz Bakımevi 5.400,00
  AYLIK
  5.832,00 10:25
  7 MUĞLA ORTACA Terzialiler Başoğlu Sokak 1 Nolu İşhanı No:9 620 m2 Depo TAM Depo 620 m2’lik depo 2.500,00
  AYLIK
  2.700,00 10:30
  8 MUĞLA ORTACA Terzialiler Atatürk Bulvarı 12 44 m2 Büro TAM Büro 44 m2’lik büro 40,00
  AYLIK
  44,20 10:35
  9 MUĞLA ORTACA Bahçelievler 224 Sokak 2 30 m2 kapalı alan ve 200 m2 açık alan Dükkan TAM Dükkan 30 m2’lik kapalı alan ve 200 m2’lik açık alan 650,00
  AYLIK
  702,00 10:40
  10 MUĞLA ORTACA Cumhuriyet 338 Sokak 10 663,33 m2 Depo TAM Depo 663,33 m2’lik depo 3.300,00
  AYLIK
  3.564,00 10:45
  11 MUĞLA ORTACA Cumhuriyet 338 Sokak 9 743,30 m2 Depo TAM Depo 743,30 m2’lik depo 3.730,00
  AYLIK
  4.028,40 10:50
  12 MUĞLA ORTACA Cumhuriyet 338 Sokak 7 500 m2 Depo TAM Depo 500 m2’lik depo 2.500,00
  AYLIK
  2.700,00 10:55
  13 MUĞLA ORTACA Karaburun Sanayi Sitesi 9. Sokak 65 10 m2 kapalı alan 70 m2 açık alan Dükkan TAM Dükkan 10 m2 kapalı alan ve 70 m2 açık alan 400,00
  AYLIK
  432,00 TL 11:00
 2. İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı,Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 3. İhalenin yapılacağı tarihten itibaren son 6 (altı) ay içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla; İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:

  A) GERÇEK KİŞİLERDEN:

  1. İkametgâh Belgesi,Kimlik
  2. Adli sicil Belgesi.

  3. Kayıtlı ise Kayıtlı olduğu oda kayıt belgsi.

  1. TÜZEL KİŞİLERDEN:
  1. İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
  2. İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
  1. ORTAK BELGELER:
  1. Oda kayıt Belgesi(ilanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.)
  2. Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
  3. Adli Sicil Belgesi (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü/varsa vekiline ait son 30 gün içerisinde alınmış olması)
  4. İmza sirküleri,Vergi levhası.
  5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş herhangi bir borcu olmadığına dair belge(ilan tarihinden sonra alınmış olacaktır.)Ayrıca Yasal Yapılandırma borçları olanların vadesi geçmemiş olacak.
  6. Herhangi bir bankadan alınmış IBAN numarası.
  7. Tebligat için adres beyanı.
  8. Yer görme Belgesi,ihalelerden yasaklı olmadığına dair beyan.
  9. Geciçi teminat bedelinin yatırıldığına dair belge(Bankadan alınmış geciçi teminat mektubu yada Ortaca Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü veznesine nakit geciçi teminatın yatırıldığına dair makbuz.)
  10. Şartname satın alındığına dair makbuz.
  1. Ortak Girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
  2. Yerli veya Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.
 4. Evrak teslim tarihinden sonra postada/kargoda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 5. İhale Şartnamesi Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Şefliğinden 40.00.TL karşılığında temin edilebilir.İhaleye katılacakların şartnameyi satın almaları mecburidir.
 6. İsteklilerin yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 27.07.2020 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Beledediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
 7. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.
 8. İhale komisyonu, gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli yedniden tespitte serbesttir.İhale Komisyonunun ihaleyi yapıp/yapmama kararı kesindir.
 9. Taşınmazların aylık veya yıllık kira bedelleri idareye aylık olanlar her ayın 15’inde peşinen yıllık olanlar sözleşmeden sonra 30 içinde peşinen ödenecektir.
 10. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, taşınmazın kiraya verilmesinde ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.09.07.2020

İlan olunur Ortaca Belediye Başkanlığı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR