FATSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Ordu/Çamaş'ta 89 m2 dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

FATSA İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01074422
Şehir : Ordu / Çamaş
Semt-Mahalle : ÖRMELİ MAH. / ÇAMAŞ
: 89
Yayınlandığı Gazeteler

AYDINLIK VATAN-EMEK-NAMUS 01.11.2019
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2016/1 İFLAS
Muhammen Bedeli
:
38,165 TL
Birinci Satış Günü
:
05.12.2019 10:00
İkinci Satış Günü
:
30.12.2019 10:00
Satış Yeri
:
FATSA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI FATSA / ORDU

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
FATSA İCRA DAİRESİ
2016/1 İFLAS
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu Çamaş Örmeli Mah. Kendirağlası mevkii 149 ada 7 parselde kayıtlı kargir dükkan ve arsası 89,45 y.ö. vasfındaki taşınmazın borçlunun hissesi olan 22/64 ü satılacaktır. Parsel üzerinde bodrum + zemin + normal kat olmak üzere toplam 3 kattan ibaret yapı mevcuttur. Binanın yol cephesi sıvalı ve boyalıdır. Çatısı bulunmamaktadır. Depo nitelikli bodrum kat giriş kapısı ahşaptır. İç bölme duvarları mevcut olmayıp tek gözden ibarettir. İç duvarları sıvasızdır. Zemin kat işyeri ve depo vasıflı olup giriş cephesi sac kepenklidir. Mevcut durumda iki bölmelidir. Mesken olarak kullanılan normal kat için bina girişi camlı demir kapı yapılmıştır. Merdiven boşluğu sıvalı ve boyalıdır. 1. Normal katta bulunan mesken 3 oda, mutfak, hol, banyo, wc ve balkondan ibarettir. Yapı bodrum ve zemin katta toplam 174,00 m2 kullanım alanına sahiptir.Mesken vasıflı 1. Normal katın aidiyeti ile ilgili olarak mevcut durumda taşınmazın tapu kaydında herhangi bir beyan veya şerh bulunmamasına rağmen Fatsa 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 12.07.2018 tarih ve 2018/299 Karar nolu kararı ile Örmeli Mahallesi 149 ada 7 parselde bulunan 1. Normal katın İhsan EMEKSİZ'e aidiyetinin tespitine karar verilmiş olup 02.10.2018 tarihli Kesinleşme Şerhi ile karar kesinleşmiş bulunmaktadır. Bu sebeple; İhsan EMEKSİZ'e ait olan 1. Normal kat değerlendirme dışı bırakılarak arsa değeri ile bodrum ve zemin katın yapı maliyeti üzerinden borçlu Şinasi EMEKSİZ'in hissesi oranında hesaplama yapılmıştır.Ordu İli Çamaş İlçesi Örmeli Mahallesi, tapunun 149 ada, 7 numaralı parselinde kayıtlı 89,45 m2 yüzölçümlü arsa olup imar planı içinde kalmaktadır. Taşınmaz, konut yerleşim alanına, İmar planında B-5, beş kat yapılaşma koşullu bitişik yapı düzeninde alana isabet etmektedir. Atatürk Caddesine cephelidir. Şehir merkezine yakın konumdadır. Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Alt yapısı ikmal edilmiştir. Ulaşımı kolaydır. Arazi yapısı eğimlidir.


Yüzölçümü : 89,45 m2
Kıymeti : 38.165,05 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Diğer : Konut 1.normal kat ihsan emeksize aittir. 09.08.2019 - 1423
Yevmiye ( İhale katılımcıları bu hususu kabul etmiş sayılır )
1. Satış Günü : 05/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 10:00 - 10:05 arası
Satış Yeri : FATSA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI FATSA / ORDU


2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Ordu Çamaş Danışman Mah. Ağlağı mevkii 367 ada 10 parsel 339,13 m2. y.ö. ağaçlık vasıflı taşınmaz satılacaktır. Taşınmaz üzerinde borçlunun hissesi tam olup taşınmazın tamamı satılacaktır.%45-50 eğimde ve 342 metre rakımdadır. Taşınmaza yol yoktur. Topoğrafik yapı bakımından su tutma kapasitesi iyi, bitki besin elementleri bakımından normal toprak yapısına sahip fındık tarımına elverişli arazidir.


Yüzölçümü : 339,13 m2
Kıymeti : 3.798,26 TL
KDV Oranı : %18
1. Satış Günü : 05/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
2. Satış Günü : 30/12/2019 günü 10:10 - 10:15 arası
Satış Yeri : FATSA ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASI FATSA / ORDU


Satış şartları :
1-
İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1 İflas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.02/10/2019
*İş bu ilan tebligat yapılamayan ilgililere İİK 127'ye göre tebligat yerine kaim olmak üzere ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR