BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Nilüfer Demirci'de 33 m² dükkan SGK'dan satılıktır

BURSA SOSYAL GÜVENLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01129049
Şehir : Bursa / Nilüfer
Semt-Mahalle : DEMİRCİ MAH. / ÜÇEVLER
: 33
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ MARMARA 10.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
DOSYA NO: 2019/41  
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Bursa İli Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3046 ada 1 parselde H Blok 11 nolu dükkan vasıflı taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
12.03.2020 10:40
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
İnönü Cad. No 114 Osmangazi SGM 4. Kat konferans salonu Osmangazi/BURSA 
İhale Usulü
:
6183 Sayılı AATUHK Usulünce Satış
İhale Türü
:
Satış

6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun (85) (93). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Bursa Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü


İLAN

Müdürlüğümüze olan borçlarından dolayı haklarında 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun çerçevesinde muhtelif sıralara kayden icra takiplerine geçilen aşağıdaki adı, soyadı, borç miktarı ve müdürlüğümüzce tespit edilen adresi aşağıda belirtilen borçlulara satış ilanı tebliğ edilemediğinden 213 Sayılı V.U.K.'un 103-106. Maddelerine göre İLANEN tebliğine karar verilmiştir. İlgililerin ilan tarihinden itibaren 1(bir) ay içinde bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektupla, telgrafla, adreslerini bildirmeleri halinde kendisine süre ile kayıtlı yeniden tebliğ yapılacağı, aksi taktirde bir aylık süre içerisinde müracaat etmeyenler hakkında bu ilanın yayın tarihinden itibaren 1(bir) ay sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı ilan olunur.
Borçlunun;
Unvanı : S.S. DİLARA KONUT YAPI KOOP.
Vergi No : 2960043789
Kooperatif Yöneticisi : Suat ÖZKAN
Baba Adı: Hayri
T.C. No: 26203437030
Adres : Üçevler Mah. Nur (220) Sok. Nilüfer Park Evleri Sitesi G Blok No: 8G İç Kapı No: 8 Nilüfer / BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Satılmasına karar verilen gayrimenkulün, DOSYA NO: 2019/41
1-) Tapu Kaydı: Bursa İli Nilüfer İlçesi Demirci Mahallesi 3046 ada 1 parselde H Blok 11 nolu dükkan vasıflı taşınmaz
2-) İmar Durumu ve Önemli Özellikleri: Değerleme konusu taşınmaz, Üçevler Mahallesi, Özkan Sokak, Dilara 1 Sitesi, H Blok, No: 4, D:11 Nilüfer/Bursa posta adresli yerde bulunmaktadırlar. Son deprem yönetmeliğine göre inşa edilmiş taşınmaz 1/1.000 ölçekli İmar Planı kapsamında ayrık nizam, ön bahçe: 5m, yan bahçe: 4m, TAKS: 0.40, KAKS: 1,25, Hmax:24.50, 8 kat konut alanında kalmaktadır. Değerleme konusu H Blok 11 no.lu bağımsız bölüm blok girişine göre sol tarafta kalmakta olup, bodrum katta konumludur. Taşınmaz projesine göre dükkan mahalli olmak üzere 33 m² brüt kullanım alanlıdır. İç mahali görülememiştir.

SATIŞ ŞARTLARI:
a-) İhalenin yapılacağı yer gün ve saat: İnönü Cad. No: 114 Osmangazi SGM 4. kat konferans salonu Osmangazi/BURSA
1.Artırma: 12/03/2020 tarihinde saat 10:40-10:45 arasında
2.Artırma: 19/03/2020 tarihinde saat 10:40-10:45 arasında
b-) Gayrimenkulün artırmaya esas rayiç değeri: 60.000,00-TL KDV:% 18
c-) Birinci açık artırmada tayin edilen zamanda gayrimenkul üç defa bağırıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedelin %75’i ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Bedel bu miktarı bulmasa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve aynı saatte yapılacak ikinci açık arttırmada rayiç bedelin %40’ı ve takip masrafları tutarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki birinci açık arttırmada istekli çıkmaz ve pey sürülmezse ikinci açık arttırmada 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince birinci açık arttırmadaki şartlar aranacaktır
d-) Artırmaya iştirak edeceklerden muhammen bedelin %7,5’i nispetinde teminat alınır. Teminat olarak 6183 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinin 1. ile 4. bentlerinde sayılanlar kabul edilecektir. Satış peşin para ile yapılacak olup alıcıya istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, kdv, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
e-) Satışa iştirak etmek isteyenler yanlarında resmi dairelerce kabul edilebilir kimlik belgesi veya katılımın tüzel kişilik adına olması halinde yetki belgesi ile yeterli teminatlarını ihaleden 5 dk. önce icra satış komisyonuna yatırmak zorundadır. Müdürlüğümüz personeli ve üçüncü dereceye kadar kan ve sıhri yakınları ihaleye katılamazlar.
f-) İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar, teklif ettikleri bedel ile son ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan ayrıca %5 faizden mesul olacaklardır. İhale farkı ve faizi ayrıca bir hükme hacet olmaksızın Müdürlüğümüzce tahsil edilecektir. Bu fark varsa önce teminat bedelinden alınacaktır.
g-) Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebileceği Osmangazi SGM İcra Satış Servisinde açık olup masrafı verildiğinde bir örneği gönderilebilir.
h-) İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri olup da tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.
ı-) İhaleye iştirak edecek istekli, ihalede her artırımda en az 100,00-TL pey sürecektir.
i-) Satışa iştirak edeceklerin şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacakları, bilgi almak isteyenlerin 2019/41 sayılı satış dosya numarası ile İcra Satış Servisine başvurmaları ilan olunur. 07/02/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR