NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Nallıhan Belediyesi'ne ait 39 adet taşınmaz ihaleyle kiraya verilecektir

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01092552
Şehir : Ankara / Nallıhan
Yayınlandığı Gazeteler

NALLIHAN''IN SESİ 03.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki toplam 39 (Otuz dokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
17.12.2019 10:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
16/12/2019 Pazartesi günü saat 17-00’a kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Nallıhan Belediyesi
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYRULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin çeşitli yerlerindeki toplam 39 (Otuz dokuz) adet taşınmaz 2886 sayılı yasanın 45.maddesi gereğince açık artırma usulü ihale ile 3 (Üç) yıllığına kiraya verilecektir.

İhale belirtilen gün ve saatlerde Belediyemizde Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. İlgili yerlerin ihale yapılış sırası ile diğer bilgileri aşağıda gösterilmiştir.

S.
NO
TAŞINMAZIN VASFI ADRESİ MİKTARI
m2
KİRA
BEDELİ-TL/AY
GEÇİCİ TEMİNATI İHALE TARIHI SAATİ
1 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 1. Sk No:14/F 60,00 700,00 756,00 17.12.2019 10.00
2 İşyeri-Fotoğrafçı Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 1. Sk No:14/B 45,00 465,00 502,20 17.12.2019 10.00
3 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 1. Sk No:14/A 16,00 635,00 685,80 17.12.2019 10.00
4 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 3. Sk. No:13 50,00 730,00 788,40 17.12.2019 10.00
5 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25/3 11,00 360,00 388,80 17.12.2019 10.00
6 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25/2 18,00 400,00 432,00 17.12.2019 10.00
7 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25/1 20,00 425,00 459,00 17.12.2019 10.00
8 İşyeri-Kasap Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:25 37,00 1.000,00 1.080,00 17.12.2019 10.00
9 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:7 22,00 510,00 550,80 17.12.2019 10.00
10 İşyeri-Dükkan Nasuhpaşa Mahallesi Cumhuriyet 5. Sk. No:9 45,00 730,00 788,40 17.12.2019 10.00
11 İşyeri-Balıkçı Aliağa Mah. Ank.-İst. Dev. Yolu Cad. No:106/B 20,00 360,00 388,80 17.12.2019 10.00
12 İşyeri-Balıkçı Aliağa Mah. Ank.-İst. Dev. Yolu Cad. No:106/D 20,00 360,00 388,80 17.12.2019 10.00
13 İşyeri-Balıkçı Aliağa Mah. Ank.-İst. Dev. Yolu Cad. No:106/E 20,00 360,00 388,80 17.12.2019 10.00
14 İşyeri-Büfe Aliağa Mahallesi İstanbul Caddesi No:2/1 12,00 420,00 453,60 17.12.2019 10.00
15 Halı Saha ve Spor Tesisi Nasuhpaşa Mah. Adnan Menderes Bulvarı No:51 1000,00 745,00 804,60 17.12.2019 10.00
16 Ağıl Emremsultan Mah. Karayaka Eteği Mevkii 292 no.lu parsel 860,00 225,00 243,00 17.12.2019 10.00
17 İşyeri-Market Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:3/C 25,00 170,00 183,60 17.12.2019 10.00
18 İşyeri-Market Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:3/E 45,00 335,00 361,80 17.12.2019 10.00
19 İşyeri-Kahvehane Sarıyar Mahallesi Cumhuriyet Alanı No:45/E 80,00 350,00 378,00 17.12.2019 10.00
20 İşyeri-Lokanta Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/B-C 65,00 680,00 734,40 17.12.2019 10.00
21 İşyeri-Eczane Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/E 65,00 700,00 756,00 17.12.2019 10.00
22 İşyeri-Büro Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/F 32,00 360,00 388,80 17.12.2019 10.00
23 Kırtasiye-Matbaa Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/G 32,00 575,00 621,00 17.12.2019 10.00
24 İşyeri-Büro Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/H 32,00 350,00 378,00 17.12.2019 10.00
25 İşyeri-Büro Çayırhan Mah. Maden Şeh. A. Kaymak Sk. No:1/I 32,00 350,00 378,00 17.12.2019 10.00
26 Büro Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:8 90,00 330,00 356,40 17.12.2019 10.00
27 İşyeri-Eczane Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:15 50,00 350,00 378,00 17.12.2019 10.00
28 Banka Şubesi Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:17/A --- 205,00 221,40 17.12.2019 10.00
29 İşyeri-Beyaz Eşya Çayırhan Mah. Hürriyet Bulvarı No:17/B 31,00 350,00 378,00 17.12.2019 10.00
30 Halı Saha ve Spor Tesisi Çayırhan Mah. Adnan Menderes Caddesi No:2 1000,00 815,00 880,20 17.12.2019 10.00
31 İşyeri-Marangozhane Çayırhan Mahallesi 109. Sk. No:13 195,15 415,00 448,20 17.12.2019 10.00
32 İşyeri-Depo Çayırhan Mahallesi M. İtişken Sk. No:13 134,00 410,00 442,80 17.12.2019 10.00
33 Tüp Deposu Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:1 30,00 175,00 189,00 17.12.2019 10.00
34 Tüp Deposu Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:2 30,00 175,00 189,00 17.12.2019 10.00
35 Tüp Deposu Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:3 30,00 175,00 189,00 17.12.2019 10.00
36 Tüp Deposu Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:4 30,00 175,00 189,00 17.12.2019 10.00
37 Tüp Deposu Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:5 30,00 175,00 189,00 17.12.2019 10.00
38 Tüp Deposu Çayırhan Mahallesi Arıtma Yanı No:6 30,00 175,00 189,00 17.12.2019 10.00
39 İşyeri-Lokanta Çayırhan Mahallesi Hürriyet Bulvarı No:12 130,00 700,00 756,00 17.12.2019 10.00

İhaleye katılabilmek için isteklilerin 16/12/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar aşağıda belirtilen belgeleri eksiksiz bir şekilde bir dosya içerisinde vermeleri zorunludur:

1-) Gerçek kişiler için:
İsteklinin tebligat adresi, iletişim bilgileri (telefon, varsa faks ve e-posta adresleri), İsteklinin Nallıhan Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Onaylı Yerleşim Yeri Belgesi, İsteklinin gerçek kişi olması halinde, eğer istekliyi temsilen ihaleye katılacak olan olursa noter tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) vekaletname, bağlı bulunan odadan alınacak mesleki faaliyet belgesi ve vergi levhası. Adli Sicil Kaydı.

2-) Tüzel kişiler için:
İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair (ihalenin yapıldığı yıla ait) belge ve tüzel kişiliği temsile yetkili olanların tasdikli (ihalenin yapıldığı yıla ait) yetki belgesi, İhalede temsile yetkilendirilen kişiye ait karar aslı ve fotokopisi, İhaleye katılan yetkilinin imza sirküleri aslı, vekaleten katılımlarda vekaletname aslı ve vekil imza sirküleri aslı, İhale ile ilgili geçici teminat ve şartname ödemesine ilişkin makbuz, Tebligat adresini gösterir adres beyanı ve elektronik posta adresi beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair Nallıhan Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden alınacak belge, Adli sicil kaydı (tüzel kişiliğe temsile yetkili olanların tümü için)
Belgeler dosya içerisinde 16/12/2019 Pazartesi günü saat 17-00’e kadar, Çayırhan Mahallesindeki taşınmazların dosyası Çayırhan Mahallesi Belediye Ek Hizmet binasında İşletme Müdürlüğü’ne Nallıhan ve Sarıyar Mahallesindeki taşınmazlar ise Nallıhan’daki Ek Hizmet Binamızda Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir.
İhale şartnamesi 50,00.-TL karşılığında mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname almayan İhaleye katılamayacaktır. İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, kiralama ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
Kurumumuz 2886 sayılı yasaya tabidir.
İlan Olunur.

NALLIHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR