KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Koçarlı Belediyesi'ne ait 19 adet taşınmaz kiraya verilecektir

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113802
Şehir : Aydın / Koçarlı
: 100
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Koçarlı/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
05.02.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda tablo -1 kira ihalesi yapılacaktır.

KİRA

NO İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA/ PARSEL ALANI M² Aylık ve yıllık muhammen kira bedeli Geçici Teminat
%3
SAATİ Kira
Süresi
Tarih
1 KOÇARLI TEKELİ KAHVEHANE 0/0 100M² 353,00TL 381,24TL 09:00 3 YILLIK 05.02.2020
2 KOÇARLI BÜYÜKDERE DÜKKAN 356 10M² 138,00TL 149,04TL 09:15 3 YILLIK 05.02.2020
3 KOÇARLI BİRCİ KAHVEHANE 550 132M² 138,00TL 149,04TL 09:30 3 YILLIK 05.02.2020
4 KOÇARLI SATILAR DEPO 0/0 150M² 83,00TL 89,64TL 09:45 3 YILLIK 05.02.2020
5 KOÇARLI HAYDARLI KAHVEHANE 1007 100M² 415,00TL 448,20TL 10:00 3 YILLIK 05.02.2020
6 KOÇARLI BIYIKLI DÜKKAN HAL
TESİSİ No:9
2235 25M² 160,00TL 172,80TL 10:15 3 YILLIK 05.02.2020
7 KOÇARLI BIYIKLI DÜKKAN HAL
TESİSİ No:11
2235 25M² 160,00TL 172,80TL 10:30 3 YILLIK 05.02.2020
8 KOÇARLI YENİ 14 Dükanlı Sebze Hali 109/32 10M² 95,00TL 102,60TL 10:45 3 YILLIK 05.02.2020
9 KOÇARLI YENİ 14 Dükanlı Sebze Hali 109/32 25M² 370,00TL 399,60TL 11:00 3 YILLIK 05.02.2020
10 KOÇARLI YENİKÖY Mesken Kapı No:1 986 90M² 318,00TL 343,44TL 11:15 3 YILLIK 05.02.2020
11 KOÇARLI YENİKÖY Mesken Kapı No:2 986 90M² 318,00TL 343,44TL 11:30 3 YILLIK 05.02.2020
12 KOÇARLI YENİKÖY Mesken Kapı No:6 986 90M² 318,00TL 343,44TL 11:45 3 YILLIK 05.02.2020
13 KOÇARLI YENİKÖY ECZANE 0/1361 30M² 490,00TL 529,20TL 12:00 3 YILLIK 05.02.2020
14 KOÇARLI YENİKÖY DÜKKAN 0/1300 10M² 175,00TL 189,00TL 12:15 3 YILLIK 05.02.2020
15 KOÇARLI BIYIKLI DÜKKAN 0/2557 10M² 80,00TL 86,40TL 12:30 3 YILLIK 05.02.2020
16 KOÇARLI BÜYÜKDERE BAHÇELİ KAHVEANE 0/356 581M² 1625,00TL 1755,00TL 14:00 3 YILLIK 05.02.2020
17 KOÇARLI BOĞAZİÇİ DÜKKAN 0/390 20M² 74,00TL 79,92TL 14:15 3 YILLIK 05.02.2020
18 KOÇARLI KARAAĞAÇ KAHVEHANE 0/0 50M² 74,00TL 79,92TL 14:30 3 YILLIK 05.02.2020
19 KOÇARLI ÇALLISAĞIR
(ESENTEPE)
DEPO 2150 100M² 100,00TL 108,00TL 14:45 3 YILLIK 05.02.2020


İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2020 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR