KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 22 adet dükkan satılacaktır

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
22 adet dükkan
İşin Yapılacağı Yer
:
Kayseri
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Encümen salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait olup, Kocasinan İlçesi, Şeker mahallesinde 10861 ada 16 parselde bulunan 9-10-14-15 no’lu, 4 adet dükkan, 10869 ada 16 parselde bulunan 3-5 no’lu, 2 adet dükkan, 10870 ada 15 parselde bulunan 3-6 no’lu, 2 adet dükkan, 10859 ada 15 parselde bulunan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 no’lu, 14 adet dükkan, toplam 22 adet dükkan, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile tek tek satılacaktır.
1-Satışa sunulacak 10861 ada 16 parselde bulunan 9-10-14-15 no’lu, 10869 ada 16 parselde bulunan 3-5 no’lu, 10870 ada 15 parselde bulunan 3-6 no’lu dükkanların beher adedinin muhammen bedeli 1.650.000,-TL olup, geçici teminatı 49.500,-TL ve 10859 ada 15 parselde bulunan 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 no’lu dükkanların beher adedinin muhammen bedeli 1.500.000,-TL olup, geçici teminatı 45.000,-TL’dir.
2-Satışa sunulacak dükkanların beher adedinin yüzölçümleri zemin 50 m2, asma kat 30 m2 olmak üzere toplam 80 m2’dir.
3-İhale 14/07/2020 Salı günü saat 15.00’da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.
4-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:
a) Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi, tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.
b) Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri
c) 2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılmama cezası almadığına dair yazılı taahhütname.
ç) Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)
d-Şartname bedeli 100,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.
5- Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri, Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
6- Son müracaat tarihi 14/07/2020 Salı günü saat 13:30’a kadar olup, müracaatlar Belediyemiz Gelir Şube Müdürlüğü’ne yapılacaktır.
Keyfiyet ilanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR