HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Havran Belediyesine ait 100 m² iş yeri 3 yıllığına kiraya verilecektir

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114779
Şehir : Balıkesir / Havran
Semt-Mahalle : ÇAKIRDERE MAH. / TEMAŞALIK
Yayınlandığı Gazeteler

ZAFER 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Balıkesir İli Havran İlçesi Çakırdere Mahallesi Köy İçi Mevkii 146 ada 1 parseldeki 1.008,66 m2’ lik taşınmaz içerisinde bulunan 100 m2’ lik işyeri 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 11:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Başkanlık Odası - Havran Belediye Başkanlığı Havran/BALIKESİR
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

HAVRAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN


Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakırdere Mahallesi Köy İçi Mevkii 146 ada 1 parseldeki 1.008,66 m2’ lik taşınmaz içerisinde bulunan 100 m2’ lik işyeri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesine istinaden açık artırma usulü ile Belediye Encümeni Huzurunda 3 (36 Ay) yıllığına kiraya verilecektir. İhalesi 23.01.2020 tarihinde saat: 11.30’ da Belediye Encümeni huzurunda Belediye Başkanlık Odasında yapılacaktır. İhalenin Muhammen Aylık Kira Bedeli 130,00 TL. olup, %3 Geçici Teminatı 145,00 TL. dir.

İhaleye katılacaklardan; Gerçek Kişiler İçin:

1-) Başvuru Dilekçesi

2-) İkametgah Belgesi

3-) Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı.

4-) Nüfus Cüzdan Fotokopisi

5-) Adli Sicil Kaydı

Tüzel Kişiler İçin:

1-) 2019 yılı içinde alınmış onaylı mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odası ya da ilgili Meslek Odası Belgesi.

2-) Tüzel Kişi olması halinde mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi Odasından 2019 yılı içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge

3-) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4-) Tüzel Kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğinin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza beyannamesi.

5-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noter onaylı vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

6-) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

7-) Belediyemize Borcu Olmadığına Dair Mali Hizmetler Müdürlüğünden Alınacak Borcu Yoktur Yazısı İstenilecektir.

8-) Geçici teminat Makbuzu veya Banka Teminat Mektubu

Şartnamesi Mesai Saatleri İçinde Yazı İşleri Müdürlüğünde Görülebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR