EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Ezine Belediyesi'ne ait pazar kullanım alanları kiraya verilecektir

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01168509
Şehir : Çanakkale / Ezine
Yayınlandığı Gazeteler

EZİNE SONSÖZ 03.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.06.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

EZİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Pazar yeri kullanım alanları ihale edilecektir


1-) Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi 22 Eylül Caddesi Erenler Altı Mevkii’nde yapımı bitmek üzere olan Kapalı Pazar yerinde; 3x2,5 m’lik 5 adet köşe Sebze-Meyve Satış , 5 adet köşe Tuhafiye Peronunun tahsis işlemi yapılacaktır.

2-) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesi hükümleri gereğince, Açık Teklif Usulü artırma ve Ezine Belediye Başkanlığı Pazaryerleri hakkındaki yönetmeliğin 13.Maddesi a bendinde gereği, boş olan peronların Belediyemiz Encümenince açık ihale yapmak suretiyle 16.06.2020 Salı günü saat:11:00’da Belediye Meclis Binası Toplantı Salonunda, Ezine Belediyesi Encümeni huzurunda birbirini takiben yapılacaktır.

3-) - Sebze-Meyve ve Diğer Gıda Satış bölümünde; A3, A4, A10, B10, A12 nolu peronlar beher adedi 45.000,00 TL,
- Ayakkabı-Konfeksiyon-Bijuteri Bölümünde yer alan; L23, L24, L35, L36, O24 nolu peronlar beher adedi 25.000,00 TL muhammen bedel olarak belirlenmiştir.

4-) İhaleye katılmak isteyenler 1.000,00 TL ( KDV Dahil ) karşılığı, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’nden dosyayı satın alabileceklerdir.

5-) İhaleye katılmak isteyenler Sebze-Meyve ve Diğer Gıda peronlarında katılacağı her peron için ayrı ayrı 1.350,00 TL Teminat yatıracaklardır. Ayakkabı-Konfeksiyon-Bijuteri peronlarında katılacağı her peron için ayrı ayrı 750,00 TL Teminat yatıracaklardır.
İhale Kararının adı geçene tebliğinden sonra, 15 gün içinde ihale tutarının %100 ‘ü peşin olarak ödenecektir.

6-) İhaleye Katılabilme Şartları,
a-) İhaleye katılacak olanların son 3 yılda Ezine İlçesi ve Köyleri Nüfusuna kayıtlı olmaları şarttır.

b-) İkametgah il muhabiri.

c-) Yapılacak olan ihalede bir kişi en fazla iki peron yer alabilir. Kapalı Pazaryerinde 2 peron yeri olan ihaleye giremez.

d-) “c” bendine aykırı hareket edip, ihaleye girip de ihaleyi alması halinde, iş bu ihale kararı iptal edilip teminatı irat kaydedilecektir.

7-) İhaleye katılabilmek için katılımcıların aşağıdaki belgeleri, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne dosya halinde vermesi gerekmektedir. Dosyalar en son 15/06/2020 Pazartesi günü Saat 17.00 ‘ye kadar Belediye Fen İşleri Müdürlüğü’ne teslim edilecektir. Bu saatten sonra dosya alınmayacaktır.
DOSYADA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:
a-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

b-) İkametgah Belgesi,

c-) İhaleye katılacak kişiler adına Ezine Belediyesine borcu olmadığına dair Gelir Şefliğinden alacakları BORCU YOKTUR yazısı.

d-) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına teklifte bulunacak kişinin noterden onaylı vekaletname ile noter tasdikli imza beyannamesi.

e-) Tüzel kişiliklerden, 2019 yılı içinde alınmış Tüzel kişiliğin Çanakkale Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olduğunu gösteren.

f-) Teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

e-) Gerçek kişilerden Esnaf Odası Kayıt Belgesi veya Çiftçi Kayıt Belgesi (gireceği alan ile ilgili olmak zorundadır)

8-) İsteklilerin belirtilen günde, ihale saatinden evvel ( saat:09:30 ) Belediye Encümeni huzurunda hazır bulunmaları,
İlan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR