AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait ticarethane, büfe ve ATM alanı kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
13 adet taşınmazın kiralanması
İşin Yapılacağı Yer
:
Efeler/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 11:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İ L A N
T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

SıraNo A d r e s

M2
Niteliği İ h a l e T a r i h i İhale
Saati
Yıllık Muh. Bedel
+ K.D.V.
3 yıllık Muh.Bed.
Karşılığı Geç. Tem.
1 Kadıköy Mahallesi Kadıköy Bulvarı No:395 22,00 Ticarethane 19/02/2020 11:10 3.000,00 TL.
+ KDV
270,00 TL.
2 Girne Mah. İsmet Sezgin Bul. Gümüşevler Parkı içi No:3/1 12,00 Büfe 19/02/2020 11:15 9.600,00 TL.
+ KDV
864,00 TL.
3 Şahnalı Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:341 49,88 Ticarethane 19/02/2020 11:20 3.180,00 TL.
+ KDV
286,20 TL.
4 Mimar Sinan Mah. 2334 ile 2305 Sok. köşesi No:6 12,00 Büfe 19/02/2020 11:25 9.480,00 TL.
+ KDV
853,20 TL.
5 Şahnalı Mah. Aydın-Dalama Karayolu üzeri No:342-343 99,76 Ticarethane 19/02/2020 11:30 4.680,00 TL.
+ KDV
421,20 TL.
6 Girne Mah. Anadolu Bul. 2227 Sok. No:4 12,00 Büfe 19/02/2020 11:35 10.200,00 TL.
+ KDV
918,00 TL.
7 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:7 19,22 Ticarethane 19/02/2020 11:40 3.780,00 TL.
+ KDV
340,20 TL.
8 Umurlu Mah. Türk Ocağı Cad. Bel. Hiz. Bin. önü 5,00 ATM Alanı 19/02/2020 11:45

12.000,00 TL.
1.080,00 TL.
9 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:21 31,17 Ticarethane 19/02/2020 11:50 3.960,00 TL.
+ KDV
356,40 TL.
10 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:1 21,78 Ticarethane 19/02/2020 11:55 4.200,00 TL
+ KDV
378,00 TL.
11 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:3 21,78 Ticarethane 19/02/2020 12:00 3.780,00 TL.
+ KDV
340,20 TL.
12 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:4 59,15 Ticarethane 19/02/2020 12:05 1.920,00 TL
+ KDV
172,80 TL.
13 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:23 24,75 Ticarethane 19/02/2020 12:10 4.320,00 TL
+ KDV
388,80 TL.

2-İhale, 19/02/2020 Çarşamba günü saat 11:05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv. vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ve dosya bedelini en geç ihale günü ihale saatine kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir.Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00(Yüz) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6-İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.
- İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR