AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Efeler Belediyesine ait taşınmazlar kiraya verilecektir

AYDIN EFELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
11.12.2019 14:05
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


T.C. EFELER BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN
İ L A N


1-Mülkiyeti/Tasarrufu belediyemize ait, aşağıdaki listede ihale ile ilgili nitelikleri belirtilmiş taşınmazların 3 (Üç) yıllık (10 ve 12. Sıra No’lu ilanlar 1 (Bir) ürün sezonluk) süre ile kiralama ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

Sıra No Adres
M2
Niteliği İhale Tarihi İhale
Saati
Yıllık Muh. Bedel
+ K.D.V.
3/1 yıllık Muh.Bed.
Karşılığı Geç. Tem.
1 Yedi Eylül Mah. 1006 ile 1029 Sokak köşesi 12.00 Büfe 11/12/2019 14:10 6.000,00 TL
+ KDV
540,00 TL.
2 Kemer Mah. 2313 Ada 1 Parsel 175.45 Arsa 11/12/2019 14:15 1.200,00 TL
+ KDV
108,00 TL.
3 Umurlu Mah. Çarşı Dükkânları No:1 33.85 Depo 11/12/2019 14:20 600,00 TL
+ KDV
54,00 TL.
4 Dalama Mah. Selahattin Metin Cad. Cami Meydanı No:9 8.91 Ticarethane 11/12/2019 14:25 3.000,00 TL
+ KDV
270,00 TL.
5 Dalama Mah. 1. Sok. No:1/4 78.00 Konut 11/12/2019 14:30 6.000,00 TL 540,00 TL.
6 Dalama Mah. Atatürk Cad. No:34 18.60 Ticarethane 11/12/2019 14:35 3.840,00 TL
+ KDV
345,60 TL.
7 Dalama Mah. Atatürk Cad. No:36 18.60 Ticarethane 11/12/2019 14:40 3.840,00 TL
+ KDV
345,60 TL.
8 Umurlu Mah. 2079 Sokak Bekir Urgancı Parkı içi No:2 186.00 Ticarethane 11/12/2019 14:45 6.900,00 TL
+ KDV
621,00 TL.
9 Merkez/Yeniköy Mah. 2. Sokak No:144/B 63.25 Ticarethane 11/12/2019 14:50 3.300,00 TL
+ KDV
297,00 TL.
10 Efeler İlçe sınırları içindeki Mezarlıklarda bulunan 4432 Zeytin Ağacı 11/12/2019 14:55 10.000,00 TL
+ KDV
300,00 TL.
11 Yılmazköy Mah.(577 Parsel) No:147 75.00 Ticarethane 11/12/2019 15:00 9.000,00 TL
+ KDV
810,00 TL.
12 Kızılcaköy Mahallesi 650 Zeytin Ağacı 11/12/2019 15:05 3.000,00 TL
+ KDV
90,00 TL.

2-İhale 11/12/2019 Çarşamba günü saat 14.05’de Efeler Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, listedeki sıralamaya göre gerçekleştirilecektir.

3-İhaleye katılan gerçek kişiler; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv. vb.) ile nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgâh ilmühaberi ve dosya bedelini, tüzel kişiler ise; Efeler Belediyesi’ne borcu bulunmadığına dair yazı (Kira, Emlak, İlan-Reklam, Çtv. vb.), kuruluş sözleşmesinin aslı, yönetim kurulu imza sirküleri, adres beyanı ve dosya bedelini en geç ihale günü saat 12:00’ye kadar belediye veznesine yatırıp, ilgili evrakları Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’ne teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, meydana gelebilecek gecikmelerden istekli sorumludur.

4-İhale katılan gerçek ve tüzel kişiler hakkında Kamu İhale Kurumundan yasaklılık incelemesi yapılacak. Yasaklı olanlar ihale dışı bırakılacaktır.

5-İhale ile ilgili şartname, mesai saatleri dâhilinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğü Kira Servisi’nde ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye katılacak olanlar 100,00 (Yüz) TL’lik şartname bedelini Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü ҆ne yatırmak zorundadırlar, aksi takdirde ihaleye katılamazlar.

6- İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte ihale komisyonu tamamen serbesttir.
- İş bu ilan 6 (Altı) maddeden ibarettir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR