ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Çine Belediyesi'ne ait ticari işletmeler kiraya verilecektir

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çine Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri, vasıfları alanı, muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. maddesine göre sıra no 1 -24’e kadar olan taşınmazlar 3(üç) yıllığına, sıra no: 25 olan taşınmazın 10(on) yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 27/12/2019 tarihinde saat 14:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Alanı (m2) Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat%3 İhale Saati
1 Hamitabat Mh. 208 Sokak No:15/13 Dükkan 10 390,00 425,00 14:00
2 Hamitabat Mh. 200 Sokak No:9/B Dükkan 60 990,00 1.070,00 14:02
3 Hamitabat Mh. Ş.Adnan Özdemir Cd. No:1/A Kahvehane 50 750,00 810,00 14:04
4 Hamitabat Mh. Ş.Adnan Özdemir Cd. No:1/F Dükkan 31 325,00 351,00 14:06
5 Hamitabat Mh. Ş.Adnan Özdemir Cd. No:1/G Dükkan 20 470,00 510,00 14:08
6 Karakollar Mh.Cumhuriyet Cd. No:48/A Dükkan 15 365,00 395,00 14:10
7 Karakollar Mh.Cumhuriyet Cd. No:48/B Dükkan 15 365,00 395,00 14:12
8 Karakollar Mh.Cumhuriyet Cd. No:48/C Dükkan 15 365,00 395,00 14:14
9 Karakollar Mh.Cumhuriyet Cd. No:48/D Dükkan 15 365,00 395,00 14:16
10 Karakollar Mh.Cumhuriyet Cd. No:48/E Dükkan 15 365,00 395,00 14:18
11 Şevketiye Mahallesi 242 Sokak No:4/H Çay Ocağı 10 365,00 395,00 14:20
12 Şevketiye Mh.Mehmet Yavaş Cd. 143/C Dükkan 12 640,00 700,00 14:22
13 Akçaova Mahallesi Sardunya Sk. No:22 Dükkan 40 90,00 100,00 14:24
14 Akçaova Mahallesi Sardunya Sk. No:32 Dükkan 70 90,00 100,00 14:26
15 Akçaova Mahallesi Yasemen Sk. No:11 Dükkan 25 110,00 120,00 14:28
16 Akçaova Mh.Cumhuriyet Mey.No:21/1 D:6 Lojman 90 350,00 380,00 14:30
17 Bağlarbaşı Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 50 100,00 108,00 14:32
18 Çatak Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 40 90,00 100,00 14:34
19 Dutluoluk Mahallesi Merkez Sk. No: Kahvehane 70 170,00 185,00 14:36
20 Esentepe Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 50 100,00 108,00 14:38
21 Mutaflar Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 50 470,00 510,00 14:40
22 Ovacık Mahallesi Merkez Sk. No: Kahvehane 60 170,00 185,00 14:42
23 Çaltı Mahallesi Merkez Sokak Kahvehane 60 250,00 270,00 14:44
24 Yolboyu Mahallesi Merkez Sk. No:119/A Dükkan 10 150,00 165,00 14:46
25 Hamitabat Mh. 400 Sokak No:1 Park 125 550,00 200,00 14:48

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
a- Gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi.
b- İkametgah belgesi
c- Dosya ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz.
d- Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü
Tüzel Kişilerden;
- İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
- 2019 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları (anne,baba,eş,çocuk) ,Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
2- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
3- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve istekli ihaleye girebilmek için 50,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

4-İhaleye girmek isteyen istekliler 27/12/2019 Cuma günü saat 12:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.

5- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
6- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
7- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR