ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti Çine Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Çine/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.11.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Çine Belediyesi Hizmet Binası Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

ÇİNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda adresleri,vasıfları,alanı,muhammen bedelleri ve geçici teminatları belirtilen taşınmazların 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1. ve 45. maddesine göre sıra no 1-11 olanlar 3 yıllığına ve sıra no 12-13 olanların 1 yıllığına kiraya verilmesi ihalesi 15/11/2019 tarihinde saat 14:00'de Belediyemiz Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediyemiz Encümeni huzurunda ihale edilerek kiraya verilecektir.

Sıra No Kiraya verilecek Taşınmaz Adresi Vasfı Alanı (m2) Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat-%3 İhale Saati
1 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/7 Dükkan 10 375,00 405,00 14:00
2 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/10 Dükkan 10 375,00 405,00 14:02
3 Hamitabat Mh.208 Sk.No:15/12 Dükkan 10 375,00 405,00 14:04
4 Şevketiye Mh.Mehmet Yavaş Cd. 143/C Dükkan 12 640,00 700,00 14:06
5 Şevketiye Mh.274 Sk. No:1/1-A (Atatürk Parkı) Kahvehane (Park) 230 1.000,00 1.080,00 14:08
6 Sarıoğlu Mahallesi Atatürk Cd.No:215 (Sedat Taşan Parkı) Kahvehane (Park) 135 1.250,00 1.350,00 14:10
7 Kavşit Mahallesi Dükkan 15 120,00 130,00 14:12
8 Kahraman Mahallesi Dükkan 60 100,00 108,00 14:14
9 Karakollar Mahallesi Kahvehane 60 225,00 245,00 14:16
10 Ovacık Mahallesi Kahvehane 60 170,00 185,00 14:18
11 Çatak Mahallesi Kahvehane 40 90,00 100,00 14:20
SıraNo Kiraya Verilecek Taşınmaz Adresi Cinsi Muhammen Bedel (2019 Sezonu) Geçici Teminat-%3 İhale Saati

12
Çine İlçe sınırları içindeki Parklar, Sokaklar ve Mezarlıklarda bulunan Çam Ağaçları
Çam Fıstığı

9.000,00

270,00

14:22
SıraNo Muhammen Bedel (Aylık) Geçici Teminat-%3 İhale Saati
13 Ambalaj Atıkları Toplama ve Geri Kazanım işi Ambalaj atıkları niteliğindeki geri dönüşüm atıklarının kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının lisanslı firmalarca yapılması 1.500,00 540,00 14:24

İhaleye katılacak olanlardan istenecekler;
a- Dosya Ücreti makbuzu ve Geçici Teminat yatırdığına dair makbuz
b- Gerçek kişilerden Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve yerleşim yeri belgesi.
c- Vekaleten ihaleye girecekler noter onaylı vekaletname ve imza sirküsü,
d- Gerçek kişilerin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (sıra no 12 hariç)
e- Tüzel Kişilerden;
- İmza Sirküleri, Yetki Belgesi
- 2019 Yılına Ait Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
1- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 6ncı maddesinde belirtilen kişiler ve bu kişilerin birinci derece akrabaları (anne,baba,eş,çocuk) Belediyeye kira,emlak,ÇTV ve diğer borcu olan gerçek kişi veya tüzel kişiler ihaleye katılamazlar.
2- Ambalaj Atıkları Toplama ve Ayırma İmtiyaz Hakkının devredilmesi ihalesine gireceklerin, toplama ayırma tesisi lisans ve yetki belgeleri,
3- İhale ve sözleşmeler ile ilgili vergi,resim, harç, elektrik ve su aboneliği ile diğer resmi giderler, ihale üzerinde kalan kişilerce ödenir.
4- İhale şartnamesi Çine Belediyesi Tahsilat Şefliği servisinde mesai saatleri içerisinde görülebilir ve istekli ihaleye girebilmek için 50,00 TL bedel karşılığında ihale dosyasını almak zorundadır.

5-İhaleye girmek isteyen istekliler 15/11/2019 Cuma günü saat 12:30’a kadar ihale dosyasını almak zorundadır.
6- Posta ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
7- İhaleler bir numaralı gayrimenkulden başlayacak ve bir önceki ihale bitmeden diğer ihaleye geçilmeyecektir.
8- İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR