ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlar ihale usulü kiraya verilecektir

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
11 adet taşınmazın kiraya verilmesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.08.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Şile Belediye Başkanlığı -  İhale Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Plan ve Proje Müdürlüğü


2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık İhale Usulü ile aşağıda özellikleri belirtilen yerler ihale edilecektir.

Sıra No: İhalenin Konusu Şartname
Bedeli
Muhammen
Bedeli
Geçici Teminat İhale Tarihi
1 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-37 (P15) Nolu 22m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:10:00
2 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-38 (P16) Nolu 22m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:10:15
3 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-39 (P17) Nolu 22m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:10:30
4 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-40 (P18) Nolu 22,80 m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:10:45
5 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-41 (P19) Nolu 22,80 m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:11:00
6 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-42 (P20) Nolu 22,80 m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:11:15
7 İlçemiz “Şile Kent Meydanı Projesi” kapsamında bulunan Üsküdar Caddesi 115-33 (T 5) Nolu 23 m2 lik dükkânın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık
1.250,00 TL+KDV
1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:11:30
8 “Şile Kıyı Şeridi Kum Üzeri Tesis Projesi” dahilinde İlçemiz Kızılcaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 5 Nolu (Tip 5) 315 m2 lik alanın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Yıllık 15.000,00 TL+KDV 1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:11:45
9 “Şile Kıyı Şeridi Kum Üzeri Tesis Projesi” dahilinde İlçemiz Kızılcaköy Mahallesi sınırları içerisinde bulunan 6 Nolu (Tip 5) 315 m2 lik alanın 3 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Yıllık 15.000,00 TL+KDV 1.350,00 TL 06/08/2020
Saat:12:00
10 *İlçemiz Karacaköy Mahallesi Karacaalipaşa Caddesi No:87/4 adresinde bulunan dairenin 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık 550,00 TL 198,00 TL 06/08/2020
Saat:12:15
11 *İlçemiz Karacaköy Mahallesi Karacaalipaşa Caddesi No:5 adresinde bulunan dairenin 1 yıl süreliğine kiraya verilmesi işi. 250,00 TL Aylık 250,00 TL 90,00 TL 06/08/2020
Saat:12:30


İhalenin Yapılacağı Yer : Şile Belediye Başkanlığı - İhale Salonu
İhale Usulü : 2886 Sayılı D.İ.K. 45 Md. Açık Teklif Usulü
İdarenin Adresi : Hacıkasım Mah. Üsküdar Caddesi No:25 Şile / İSTANBUL
İhale Şartnamesi Şile Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğü Emlak İstimlak Şefliği’nde bedelsiz olarak görülebilir veya satın alınabilir.
İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce şartnameyi satın almaları, incelemeleri ve şartnamede belirtilen şekilde hazırlanan ihale dosyalarını 06 /08/2020 tarihinde ihale saatine kadar Belediyemiz İhale Salonunda şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekir.
*Kiralama ihalesine katılacak olan Gerçek veya Tüzel Kişiliklerin adres kayıtlarının; en az 1 (bir) yıl süreli ihaleye konu mahallelerde olması zorunludur. (10. ve 11. sıradaki ilanlar için geçerlidir.)


İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

GERÇEK KİŞİLER

 • Muhtarlıktan veya nüfus idaresinden ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus cüzdan sureti

 • İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi,

 • Ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

 • İstekliye ait noter tasdikli imza beyannamesi

 • Vekaleten Katılım halinde noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi,

 • İhale şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını,ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)

 • 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,

 • Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)


TÜZEL KİŞİLER

 • Ticaret Odasından veya Ticaret Sicilinden veya Dernekler Masasından alınmış, ihale yılı içinde faaliyette bulunduğuna dair faaliyet belgesi,

 • Ticaret Sicil gazetesi

 • İmza Sirküleri (Noterden onaylı)

 • Ortak katılım halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

 • İhale Şartnamesi alıntısı (Son kısmına, şartnamedeki şartları kabul ettiğini, adını soyadını, ünvanını ve tebligat adresini yazıp imzalayacaktır.)

 • 2886 Sayılı D.İ.K. da belirtilen Geçici Teminat,

 • Şile Belediye Başkanlığına borcu olmadığını gösterir belge.(Şile Belediye Başkanlığı Veznesinden alınacaktır.)


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR