MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 31 adet taşınmaz kiraya verilecektir

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.07.2020 13:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MİLAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyetleri Belediyemize ait olup, aşağıda bilgileri yazılı olan belediyemiz taşınmazları; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45’nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile ayrı ayrı 3, 5 ve 10 yıllığına kiraya verilecektir.

S. NO İLÇE MAHALLE CADDE/SOKAK/MEVKİ ADA PARSEL NİTELİĞİ ALAN(m2) BAĞ. BÖL KAPI NO K. Süresi MUH. BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT
1 MİLAS Kızılcayıkık Köyaltı Mevkii 774 İşyeri (Dükkan) 55 5 Yıl 3.520,00 TL 105,60 TL
2 MİLAS Kultak Merkez Sokak 105 223 Kahvehane 5 Yıl 3.000,00 TL 90,00 TL
3 MİLAS Konak Merkez Sokak 113 2 Kahvehane 200 5 Yıl 1.160,00 TL 34,80 TL
4 MİLAS Meşelik Merkez Sokak 519 17 Kahvehane 5 Yıl 5.800,00 TL 174,00 TL
5 MİLAS Pınararası Merkez Sokak Kahvehene 5 Yıl 1.760,00 TL 52,80 TL
6 MİLAS Pınarcık Merkez Sokak 108 1 Kahvehane 5 Yıl 980,00 TL 29,40 TL
7 MİLAS Pinar Merkez Sokak 472 İşyeri (Dükkan) 50 5 Yıl 1.760,00 TL 52,80 TL
8 MİLAS Pinar Merkez Sokak 472 Konut 90 5 Yıl 3.520,00 TL 105,60 TL
9 MİLAS Pinar Merkez Sokak 472 Kahvehane 5 Yıl 4.120,00 TL 123,60 TL
10 MİLAS Türbe Ortaköy Merkez Sokak 122 1 Kahvehane 100 5 Yıl 2.760,00 TL 82,80 TL
11 MİLAS Türbe Ortaköy Merkez Sokak 122 1 İşyeri (Dükkan) 50 5 Yıl 2.320,00 TL 69,60 TL
12 MİLAS Türbe Ortaköy Merkez Sokak 122 1 İşyeri (Dükkan) 50 5 Yıl 2.320,00 TL 69,60 TL
13 MİLAS Türbe Ortaköy Merkez Sokak 122 1 Büro 50 5 Yıl 1.160,00 TL 34,80 TL
14 MİLAS Türbe Ortaköy Merkez Sokak 122 1 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 1.160,00 TL 34,80 TL
15 MİLAS Türbe Ortaköy Merkez Sokak 122 1 İşyeri (Dükkan) 40 5 Yıl 2.400,00 TL 72,00 TL
16 MİLAS Sakarkaya Merkez Sokak 132 1 Kahvehane 50 5 Yıl 8.680,00 TL 260,40 TL
17 MİLAS Sakarkaya Merkez Sokak 128 2 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 2.360,00 TL 70,80 TL
18 MİLAS Sakarkaya Merkez Sokak 128 2 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 2.360,00 TL 70,80 TL
19 MİLAS Sakarkaya Merkez Sokak 128 2 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 2.360,00 TL 70,80 TL
20 MİLAS Sakarkaya Merkez Sokak 113 17 İşyeri (Dükkan) 20 5 Yıl 2.200,00 TL 66,00 TL
21 MİLAS Şenköy Merkez Sokak 122 1 Kahvehane 5 Yıl 11.200,00 TL 336,00 TL
22 MİLAS Şenköy Merkez Sokak 122 1 İşyeri (Dükkan) 5 Yıl 1.680,00 TL 50,40 TL
23 MİLAS Söğütçük Merkez Sokak 106 37 Kahvehane/Bakkal 5 Yıl 1.720,00 TL 51,60 TL
24 MİLAS Türkevleri Merkez Sokak 548 Konut 75 İkinci Kat 5 Yıl 5.920,00 TL 177,60 TL
25 MİLAS Tuzabat Merkez Sokak 1420 Kehvehane 5 Yıl 9.000,00 TL 270,00 TL
26 MİLAS Selimiye Park Caddesi İşyeri (Dükkan) 20 31 3 Yıl 4.720,00 TL 141,60 TL
27 MİLAS Selimiye Kapalı Pazar Yeri İşyeri (Dükkan) 20 64 10 Yıl 4.030,00 TL 120,90 TL
28 MİLAS Selimiye Kapalı Pazar Yeri İşyeri (Dükkan) 20 66 10 Yıl 3.660,00 TL 109,80 TL
29 MİLAS Selimiye Park Caddesi İşyeri (Dükkan) 20 84 10 Yıl 6.272,00 TL 188,16 TL
30 MİLAS Bafa Merkez Sokak Çay Bahçesi Bel. Aile Çay Bahçesi 3 Yıl 3.150,00 TL 94,50 TL
31 MİLAS Selimiye Atatürk Caddesi FIRIN 50 10 Yıl 30.800,00 TL 924,00 TL


İhale konusu taşınmazlar 3, 5 ve 10 yıl süre ile kiraya verilme işinin ihalesi 23.07.2020 Perşembe günü saat 13:30’da Belediyede Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhalenin bedeli şartnamesinde belirtildiği şekilde ödenecektir.

Şartname mesai saatleri içinde Belediye Emlak İstimlâk Müdürlüğünden temin edilebilir ve ilan panolarında görülebilir.

İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLMELERİ İÇİN :

  1. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. Maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
  2. Nüfus Cüzdanı Sureti veya Fotokopisi,
  3. İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-devlet) adresinden alınacak)
  4. Temsil Durumunda Noter Tasdikli vekaletname ve vekile ait imza beyannamesi,
  5. Milas Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden borcu olmadığına dair belge,
  6. Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak olanlar; Tüzel kişiliğin kayıtlı bulunduğu ticaret ve veya sanayi odasından veya benzeri makamdan ihalenin yapılacağı yıl içinde alınmış olan oda kayıt belgesi, teklif vermeye yetki olduğunu gösteren noter tasdikli belge veya İmza Sirküleri,
  7. Dernek ve Vakıflar için ihaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
  8. Ortak Girişim olması halinde; Ortak girişimi oluşturan (Gerçek veya Tüzel) kişiler; yukarıda belirtilen belgelerin yanında Noter onaylı Ortaklık Yetki Belgesi.
  9. 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 6. Maddesinde belirtilen kişiler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. Bu hususun sonradan tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir.
  10. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekaletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler
  11. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir.
  12. İstekliler İhaleye katılmak için gerekli olan belgeleri 22.07.2020 Çarşamba günü saat 17:00 ye kadar belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir. Ancak; İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesine uygun düzenleyecekleri teklifleri ihalenin başlama saatine kadar İhale komisyonu başkanlığına ulaşmış olmak kaydı ile iadeli taahhütlü mektupla da gönderebilirler. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR