MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Mülkiyeti belediyeye ait 2 adet gayrimenkul ihale ile kiraya verilecektir

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet işyeri ile 1 adet taşınmazın ihale ile kiraya verilmesi işi.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
26.12.2019 14:05
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
26/12/2019 günü saat 12:00 ye kadar
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MEZİTLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İLANI


Aşağıda nitelikleri belirtilen Mülkiyeti Mezitli Belediyesine ait 1 adet işyeri ile 1 adet taşınmazın 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre (açık artırma) aşağıda belirtilen gün ve saatte Mezitli Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda (şartnamede belirtilen şartlarda) kira ihalesi yapılacaktır. İhaleye katılmak isteyenlerin ihale ilanında belirtilen belgelerle birlikte 26/12/2019 günü saat 12:00 ye kadar belediyemize müracaat etmesi gerekmektedir. Bu saatten sonra yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.


KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZIN:

Mahallesi Mevkii No Cinsi (M²) Yıllık Muh. Bedeli G.Teminat Gün Saat Süresi

  1. Fındıkpınarı Mah. Atatürk Cad. 141A-B İşyeri 545 32.500,00 TL 975,00 TL 26/12/2019 14:05 3 yıl

  2. Kale Mah. 571 Parsel Taşınmaz 31 200,00 TL 6,00 TL 26/12/2019 14:10 3 yılNot: İhaleye ilişkin şartname ve ekleri belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir 1. sıradaki ihalenin şartnamesi 250,00TL bedelle, 2. sıradaki ihalenin şartnamesi 50,00TL bedelle satın alınabilir.

İHALEYE KATILMAK İÇİN İSTENEN BİLGİ VE BELGELER

  1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

  2. İkametgah belgesi(E-Devlet’ten ,muhtardan veya nüfus müdürlüğünden)

  3. % 3 geçici teminatın ödendiğine dair belge.

  4. İhale şartnamesini aldığını gösteren makbuz.

  5. Belediyemize borcu olmadığına dair belge.

  6. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterden tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri.

7-Ortak olarak ihaleye girilecekse ortaklık beyannamesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noterden onaylanacak.)
8- Gerçek ve tüzel kişiler adına vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ve imza sirküsü
9-2886 sayılı Yasasının 6. maddesinde adı geçen şahıslar, doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR