BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Muhtelif 10 adet taşınır ve taşınmazlar ihaleyle satılacaktır

BOLU İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
10 Adet taşınmaz ve taşınır mallar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle satılacak ve kiralanacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

BOLU İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN
( İhale İlanı )

1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 94-1B/13 nosunda kayıtlı 283 m2’.lik dükkânın aylık 1.698,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 612,00 TL.’dir,
2- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 94-1B/04 nosunda kayıtlı 20,33 m2’.lik dükkânın aylık 203,30 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 74,00 TL.’dir,
3- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 94-2B/1-2-3-4-3/C nosunda kayıtlı 275 m2’.lik dükkânın aylık 1.650,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 595,00 TL.’dir,
4- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Merkez İlçe, Özel İdare İş Merkezinde boş bulunan 94-1B/11 nosunda kayıtlı 20,75 m2’.lik dükkânın aylık 207,50 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 75,00 TL.’dir,
5- İlimiz, Mudurnu İlçesi, Taşkesti beldesi, Ilıca Köyü sınırları içerisinde, Ilıca yayla yolu mevkiinden akan Q=3,00 lt/sn. debilik kaynak suyunun Q=1,50lt/sn.’lik kısmının kullanma suyu olarak 3 (üç) yıl süre ile yıllık KDV hariç 100.000,00 TL. muhammen kira bedeli üzerinden kiraya verilecek olup geçici teminatı 3000,00TL.’dir,
6- İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı olup, İdare hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurmaları nedeniyle ihtiyaç fazlası olan 14 EZ 956 Plaka nolu 2001 model ISUZU Otobüs KDV hariç 10.000,00 TL. muhammen satış bedeli üzerinden satışı yapılacak olup geçici teminatı 300,00TL.’dir,
7- İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı olup, İdare hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurmaları nedeniyle ihtiyaç fazlası olan 14 EY 796 Plaka nolu 2001 model FORD Transit Kamyonet (Kapalı Kasa) KDV hariç 7.500,00 TL. muhammen satış bedeli üzerinden satışı yapılacak olup geçici teminatı 225,00TL.’dir,
8- İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı olup, İdare hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurmaları nedeniyle ihtiyaç fazlası olan 14 DH 416 Plaka nolu 1979 model MERCEDES Damperli Kamyon KDV hariç 7.500,00 TL. muhammen satış bedeli üzerinden satışı yapılacak olup geçici teminatı 225,00TL.’dir,
9- İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı olup, İdare hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurmaları nedeniyle ihtiyaç fazlası olan 14 DA 596 Plaka nolu 2004 model FORD Connect Kamyonet (Kapalı Kasa) KDV hariç 7.000,00 TL. muhammen satış bedeli üzerinden satışı yapılacak olup geçici teminatı 210,00TL.’dir,
10- İl Özel İdaresi demirbaşına kayıtlı olup, İdare hizmetlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü doldurmaları nedeniyle ihtiyaç fazlası olan 14 AP 321 Plaka nolu 1993 model MAN Çekici (BC Yarı Römork Çekici) KDV hariç 23.500,00 TL. muhammen satış bedeli üzerinden satışı yapılacak olup geçici teminatı 705,00TL.’dir,
İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık teklif usulü artırma suretiyle 10.12.2019 Salı günü saat 14.00’de ve müteakiben Kültür Mahallesi Şehitler Caddesinde bulunan İl Özel İdaresi Hizmet binasındaki İl Encümeni toplantı salonunda yapılacaktır.
11-İhale Şartnamesi ve eklerini içerir dosya, İl Özel İdaresi, Encümen Müdürlüğünde mesai saatler içerisinde görülebilir.
12-İhaleye katılabilmek için istenen belgeler;
a) İhaleye katılmak için isteklilerin katılacakları ihaleye ilişkin, Bolu İl Özel İdaresi adına alacakları geçici teminat makbuzu veya banka mektubu,
b) Gerçek kişilerin nüfus kaydını gösterir fotoğraflı kimlik örneği ve Kanuni ikametgâh belgesini,
c) Tüzel Kişilerin ise siciline kayıtlı olduğu oda veya meslek Teşekkülünden 2019 yılı içerisinde alınmış sicil belgesini,
d) İhaleye vekâleten veya Tüzel Kişiler adına iştirak edecek kişilerin Noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerini,
e) Tebligat için adres beyan belgesini,
f) Araç satışı ihalesine girecekler aracı hali hazır durumu ile gördüklerine dair Destek Hizmetleri Müdürlüğünden alacakları belgeyi vereceklerdir,
13-İhale Komisyonu 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesi uyarınca ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
14-Telgraf, faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmez.
İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR