MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Merzifon Belediyesi'ne ait üç adet işyeri satılacaktır

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01156853
Şehir : Amasya / Merzifon
Semt-Mahalle : SOFULAR MAH. / MERZİFON
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRRİYET 31.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
14.04.2020 09:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Merzifon Belediye Başkanlığı  Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN
İŞ VE YAŞAM MERKEZİ İŞYERİ SATIŞ İHALE İLAN METNİ


1- İHALE USULÜ: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği tahmini muhammen bedelden artırım yapılarak Açık Teklif Usulü ile İŞYERİ SATIŞI yapılacaktır.
A- TAHMİN EDİLEN BEDEL VE GEÇİCİ TEMİNAT, ŞARTNAME BEDELLERİ MİKTARI:

SR. NO MAHALLE MEVKİİ PAFTA NO ADA
NO
PARSEL
NO
TAHMİNİ
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNATI ŞARTNAME
BEDELİ
BİNA BİLGİLERİ İHALE SAATİ
1 HARMANLAR
MAHALLESİ
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 968.000,00-TL 29.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.5 Nolu (73 m2 Depo+28 m2 Zemin) Top:101 m2 lik İşyeri 9:30
2 HARMANLAR
MAHALLESİ
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 1.144.000,00-TL 34.500,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.8 Nolu (23 m2 Depo+44 m2 Zemin) Top:67 m2 lik İşyeri 09:40
3 HARMANLAR
MAHALLESİ
HAL SOKAK G34B15D2A 418 1 621.000,00-TL 19.000,00-TL 350,00-TL Zemin Kat Bağ. Böl.13 Nolu (15 m2 Depo+22 m2 Zemin) Top:37 m2 lik İşyeri 09:50

2- İhalenin Yapilacaği Yer Ve Tarih: Merzifon Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonunda 14.04.2020 SALI günü Encümen huzurunda yapılacaktır.
3- İdarenin Adresi Ve Telefon Numaralari: Sofular Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No: 163 Merzifon – AMASYA Tel: 0358-514 69 91 Fax: 0358-513 83 29
4- İhaleye Girebilme Şartları: İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır.

  1. Kanuni ikametgâh olması;
  2. Türkiye’de Tebligat için adres göstermesi.
  3. İmza sirküleri vermesi;
  1. Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri
  2. Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri( Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge;
  4. İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin Vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkede ki Türk konsolosluğu veya Türkiye Dışişleri Bakanlığınca onaylanmış olması gerekmektedir.)

D)Yukarıdaki tabloda yazılı miktarda geçici teminat vermesi;
E)İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğe uygun olarak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi( İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtası ile imzalayacaklardır.)
F)İdari şartnamenin 13. Maddesinde yazılı esaslara göre teklif verilmesi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR