MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mersin Toroslar'da 174 m² dükkan icradan satılıktır (çoklu satış)

MERSİN 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119246
Şehir : Mersin / Toroslar
Semt-Mahalle : KARAİSALI MAH. / TOROSLAR
: 174
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 23.01.2020
Gazetenin Diğer Arşiv İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/12971 ESAS
Muhammen Bedeli
:
800,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2020 15:10
İkinci Satış Günü
:
17.04.2020 15:10
Satış Yeri
:
Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.

MERSİN 4. İCRA DAİRESİ

2019/12971 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 19 ada, 3 no.lu parselde 915,00 m² yüzölçümlü, 1/6 arsa paylı, Arsa nitelikli ana taşınmaz üzerinde kurulu kat irtifakına göre B Blok, Zemin Kat, 3 no.lu bağımsız bölüm İŞYERİ niteliğinde olup, taşınmazın tamamı parsel üzerinde kütle şeklinde bitişik yapılmış A ve B isimli iki bloklu yapı bulunmaktadır. Yapı Bodrum+Zemin+2 normal katlı olarak planlanmış ancak yerinde Bodrum+Zemin+Asma+1 Normal katlı (Blokların yapımına 31.12.2004 tarih ve 3/34-198 numaralı Yapı Ruhsatı ile başlandığı, konu bağımsız bölüm dükkan için 27.12.2011 tarih ve 320 numaralı Yapı Kullanma İzni alındığı bilgisi verilmiştir.) inşa edilmiştir. A Blok yapının güneyinde, B Blok ise kuzeyinde konumludur. Alacak konusu taşınmazın bulunduğu B Bloğun bodrum katında ortak alanlar, zemin katında dükkan, normal katlarda da birer mesken olmak üzeri blokta toplam 3 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Blok giriş kapısı demir doğrama, giriş sahanlığı yer döşemeleri mermer döşeme, duvarları kara sıva üzeri plastik boyalıdır. Normal kat sahanlıkları yer döşemeleri ile merdiven basamakları mermer döşeme, merdiven korkulukları demir doğrama olup, normal kat sahanlıkları duvar hacimleri karı sıva üzeri plastik boyalıdır. İşhanında asansör ve doğalgaz tesisatı yoktur.Taşınmaz, B Blok, Zemin Kat, 3 no.lu bağımsız bölüm işyeri, Toroslar Tapu Müdürlüğündeki kat irtifakına esas onaylı mimari projesinde; bloğun zemin katının tamamını kapsar vaziyette olup tek hacimden oluşmaktadır. Ancak yerinde konum olarak doğru olup, dükkânın kuzeydoğu sonunda duvar hacimleri ile iki ayrı wc hacmi oluşturulmuştur. Ayrıca dükkanın önünde yaklaşık 78,00 m² bölüm demir profil üzeri oluklu sac ile kapatılarak dükkan malzemelerin konulduğu bölüm şekline dönüştürülmüştür. Buna göre konu taşınmaz dükkanın giriş kapıları ile pencereleri alüminyum doğrama, yer döşemeleri parça mermer (paledyen) döşeme, duvar hacimleri sıva üzeri plastik boyalıdır. Proje harici oluşturulan wc hacimlerinin yer ve duvar döşeme ve kaplamaları, seramik döşeme ve kaplama, giriş kapıları sert pvc doğramadır. Asma kata çıkış merdivenleri demir doğrama olup yer döşemeleri seramik döşemedir. Taşınmaz Brüt: 177,86 m² (Zemin Kat: 142,76 m² + Asma Kat: 35,10 m²) , Net: 174,50 m² hacimlidir.
Adresi : Akbelen Mahallesi Akbelen Bulvarı No: 116 B / 1 Toroslar - MERSİN
Yüzölçümü : 915,00 m2
Arsa Payı : 1/6
İmar Durumu : 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Emsal= 1.25 (E=1.25) inşaat yoğunluklu “Ticari+Konut” imarlı alana isabet etmektedir.
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 Sayılı kanunun 22. Maddesinin a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 15:10 - 15:20 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 15:10 - 15:20 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Köyü, Kızılbucak Mevkii, 829 no.lutarla niteliğinde taşınmaz, şehir merkezinin yaklaşık 40 km kuzeyinde bulunan Tırtar Mahallesi (Köyü)’nin yaklaşık 2,15 km güneybatısında konumludur. Bölge halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Taşınmaz parselin yaklaşık 1,35 km doğusunda Tırtar Köy Yolu, yaklaşık 2,50 km güneyinde Mersin-Arslanköy Yolu, yaklaşık 4,50 km güneydoğusunda Kavaklıpınar Mahallesi Merkezi, yaklaşık 4,50 km güneybatısında Arslanköy Mahallesi Merkezi bulunmaktadır. Parsele ulaşım tarla yolu üzerinden sağlanmaktadır. taşınmaz kuzeyden güneye doğru uzanan dikdörtgene yakın geometrik yapıya sahiptir. Parselin üzerinde herhangi bir inşai ve zirai muhtesat yoktur. Ancak parsel üzerinde ekonomik değeri olmayan kendiliğinden yetişmiş 4-5 adet orman ağacı bulunmaktadır. ZEMİN DEĞERİ: Konumu, nitelikleri belirtilen taşınmazın zemini için yapılan piyasa araştırması, gözlemler, yer, konum, yüzölçümü, hisse durumu, geometrik yapısı, toprak yapısı, civarda yapılan değerlemeler ve değeri etkileyebilecek olumlu ve olumsuz tüm etkiler göz önüne alındığında beher m² değerinin: 12,50 TL/m² olabileceği, Buna göre; Zemin Değeri : 5.980,00 m² x 12,50 TL/m² = 74.750,00 TL hesap edilmiştir.
Adresi : Tırtar Köyü, Kızılbucak Mevkii, 829 numaralı parsel Toroslar - MERSİN
Yüzölçümü : 5.980,00 m2
Arsa Payı : Tam
İmar Durumu :1/1000 ölçekli uygulama imar planı dışında, uygulama görmemiş kadastral parseldir.
Kıymeti : 74.750,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : 3402 Sayılı kanunun 22. Maddesinin a bendi uygulamasına tabidir.
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
2. Satış Günü : 17/04/2020 günü 15:30 - 15:40 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu (Z-20 Nolu) - Adalet Sarayı Zemin Kat No:Z-20 AKDENİZ / MERSİN

Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/12971 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.15/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR