MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Menderes/Cüneytbey Mahallesi'nde 2 adet dükkan satılacaktır

MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01180085
Şehir : İzmir / Menderes
Semt-Mahalle : CÜNEYTBEY MAH. / MENDERES
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BAKIŞ 26.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ BAKIŞ 29.06.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.07.2020 09:15
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. MENDERES BELEDİYE BAŞKANLIĞI
TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI

Taşınmaz Bilgileri.

1- İHALE KONUSU VE ŞEKLİ: İzmir ili, Menderes ilçesinde bulunan aşağıda belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 maddesine göre Açık İhale Usulü ile ihale edilerek satışı yapılacaktır.

Sıra
No
İlçe/
Mahalle
Mevkii Ada Parsel Nİteliği M2 Muhammen
Bedel

%3 Geçici
Teminat
Şartname
Bedeli
Tarihi Saati
1 Menderes Cumaovası Cüneytbey Mah. 137 1 No:17/1C (17)Nolu zemin Bağımsız bölüm işyeri 20,99 314.850,00 9.450,00 400,00 08.07.2020 09.15
2 Menderes Cumaovası Cüneytbey Mah. 137 1 1.kat No:1-107 (42) nolu Bağımsız bölüm işyeri 31,48 111.754,00 3.360,00 400,00 08.07.2020 09.20

2-İHALENİN YAPILACAĞI YER, TARİH VE SAAT Yukarıda tapu kaydı, niteliği ve diğer özellikleri belirtilen taşınmazlar Menderes Belediyesi’nce 08.07.2020 tarihine tesadüf eden çarşamba günü yukarıda belirtilen tarih ve saatte Menderes Belediyesi Encümen Salonunda 2886 sayılı yasanın 45.maddesine göre yapılacak Açık İhale Usulü ile satılacaktır.

3-İHALE ŞARTNAMESİ: İstekliler ihaleye ilişkin bilgileri Menderes Belediyesi, İşletme İştirakler Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ihale şartnamesini ücret karşılığında satın alabilirler.

4-SON TEKLİF VERME SAATİ:07.07.2020 -Saat:17.30-Salı

5-İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER:
A)Gerçek kişiler için;
1) Nüfus cüzdanı fotokopisi
2) Noter tasdikli imza beyannamesi
3)Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin Noter onaylı vekaletname ,ve imza beyannamesi
4)Tebligat için adres beyanı
5) Geçici teminat yatırdığına dair belge
6) İkametgah sureti
7) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
8) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak)
9)Terör örgütlerine ,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
B) Tüzel kişiler için:
1) İmza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
2)Tüzel kişilerin ilgili makamlardan sicil kaydı (yılı içinde)(aslı)(Ticaret ,Sanayi odası vb.)
3) Vekaleten ihaleye katılım halinde istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ,imza sirküleri (Aslı veya noter onaylı)
4) Geçici Teminat yatırdığına dair belge
5)İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucularını belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi(aslı veya noter onaylı)
6) Şartname alındığına dair makbuz ve şartname (her sayfası imzalanacak)
7) Menderes Belediyesine borcu yoktur belgesi (ilan tarihinden sonra alınacak )
8)Terör örgütlerine ,iltisakı yahut bunlara irtibatı olmadığına dair taahhütname
Satış ihalesine teklif verecekler, en geç ihale gününden bir önceki gün olan 07.07.2020 tarihinde saat 17.30’a kadar İzmir Menderes Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğü kira ve ihale, satış birimine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonraki teklifler dikkate alınmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen hususlar alıcı tarafından aynen kabul edilmiş sayılır.
İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir .İlan Olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR