SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Melen Bal Suyu Bal Ormanının (Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı İhale İlanı

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Melen Bal Suyu Bal Ormanının ( Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı kapsamında lavanta, biberiye, adaçayı ve kekik bitki ürünlerinin satışı işidir. Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No:7 54100 Adapazarı/SAKARYA SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

MELEN BAL SUYU BAL ORMANININ ( MELEN BOTANİK VADİSİ) BAKIMI, İŞLETİLMESİ VE ÜRÜN SATIŞI

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

İLAN METNİ


Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Melen Bal Suyu Bal Ormanının ( Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı İşi 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-İdarenin
a) Adresi : TEPEKUM MAH. ŞANTİYE CAD. 54100 ADAPAZARI/SAKARYA
b) Telefon ve faks numarası : 2644444054 - 2647771459
c) Elektronik Posta Adresi : park.bahceler@sakarya.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği yer : SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
d) İhale dokümanının satın alınabileceği yer ve satın alma bedeli SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ /
Doküman Bedeli: 150 TL

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Melen Bal Suyu Bal Ormanının ( Melen Botanik Vadisi) Bakımı, İşletilmesi ve Ürün Satışı kapsamında lavanta, biberiye, adaçayı ve kekik bitki ürünlerinin satışı işidir.
Ayrıntılı bilgiye ihale dokümanı içinde bulunan şartnamelerden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : SAKARYA
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 yıldır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Cumhuriyet Mahallesi Kavaklar Caddesi No:7 54100 Adapazarı/SAKARYA
SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ENCÜMEN SALONU
b) Tarihi ve saati : 31.03.2020 - 15:00

ORMAN ŞEFLİK ADI MEVKİ ORMAN BÖLME NO CİNSİ FAYDALANMA MİKTARI/ kg
KARASU MELEN İSALE HATTI ÜZERİNDEKİ MELEN BOTANİK VADİSİ 44,45,68,71 Lavanta 3,050.00
82,83,84 Biberiye 260.00
45,71,72,74,76,80,82 Adaçayı 110.00
44 Kekik 30.00
KOCAALİ MELEN İSALE HATTI ÜZERİNDEKİ MELEN BOTANİK VADİSİ 2,3,31,32 Lavanta 95.00
4,5,6,23 Biberiye 1,275.00
29,30,31 Adaçayı 1,000.00
6,7,29,30 Kekik 150.00
LONGOZ MELEN İSALE HATTI ÜZERİNDEKİ MELEN BOTANİK VADİSİ 1,2,12 Lavanta 3,800.00
1,2,7,12,27 Biberiye 840.00
1.27 Adaçayı 85.00
43.61 Kekik 70.00
KAYNARCA MELEN İSALE HATTI ÜZERİNDEKİ MELEN BOTANİK VADİSİ 7,8,9,12,13,16,17,18,
21,25,26,55,57,64
Lavanta 1,800.00
9,11,13,14,15,16,25,
26,27,28,29,46
Biberiye 10,550.00
6,7,11,12,19,20,21,26,
46,55,56,57,64,81
Adaçayı 2,000.00
18.19 Kekik 8.30
TOPLAM FAYDALANMA MİKTARI/KG 25,123.30
SIRA NO CİNSİ SAKARYA İL BAZINDA FAYDALANILABİLİR MİKTARLAR (kg) ORTALAMA BİRİM FİYAT /TL MUHAMMEN BEDEL / TL
1 Lavanta 8,745.00 0.82 7,170.90
2 Biberiye 12,925.00 0.33 4,265.25
3 Adaçayı 3,195.00 0.43 1,373.85
4 Kekik 258.30 0.59 152.397
YILLIK MUHAMMEN BEDEL/TL 12,962.397
10 YILLIK MUHAMMEN BEDEL/TL 129,623.97
GEÇİCİ TEMİNAT / TL 3,888.72


İHALEYE KATILMAK İSTEYEN İSTEKLİLERDEN ARANACAK BELGELER;
1- Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
2- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
3- Mevzuatı gereği güncel tarihli kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Faaliyet belgesi, Ticaret sicil gazetesi.
4- Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi, Ortak girişim halinde, İş Ortaklığı Beyannamesi,
5- İhale şartname bedeline ait makbuz, İhale Şartnamenin her sayfasının istekli tarafından imzalanmış bir örneği.
6- Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
7- Sakarya Büyükşehir Belediyesinden “Borcu yoktur” yazısı,
8- Kamu kurum ve kuruluşları ile ortaklığı olduğuna dair belge
9- Doküman Bedeli Ödeme Makbuzu
İhaleye katılanların ihale şartnamesi alması ve bedelini Sakarya Büyükşehir Belediyesi Muhasebe Birimi veznesine yatırması zorunludur.
İhaleye katılan istekliler % 3 net kar üzerinden pey sürerek en yüksek değeri veren üzerinden değerlendirme yapılacaktır.
İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslı, aslı idarece görülmüştür veya noter onaylı suretlerini en geç 31.03.2020 tarih Saat: 14:.30'a kadar Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR