KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Kızıltepe'de susuz tarla ve hisseli akaryakıt- LPG istasyonu icradan satılıktır

KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01179899
Şehir : Mardin / Kızıltepe
Semt-Mahalle : AKZİYARET MAH. / KIZILTEPE

Basın İlan Kurumu Resmi İlan Portalında 26.06.2020 tarihinde yayınlanmıştır.
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/451 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
1,638,824 TL
Birinci Satış Günü
:
24.08.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
18.09.2020 14:00
Satış Yeri
:
İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
KIZILTEPE İCRA DAİRESİ
2018/451 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 54 Parsel, AKZİYARET Mahalle/Köy, CENUP MEVKİİ Mevkii, Mardin ili kızıltepe ilçesi Akziyaret Mah 54 nolu parselin vasfı susuz tarla olarak ayrılımıştır. 54 nolu parselin tapu alanı ise 60276,58 m2 dir. Dava konusu olan taşınmaz hisseli olup dosya borçlusunun bu taşınmaz üzerinde iki hissesi bulunmuş satışa konu olan bu iki hisselerden 1.hissesine düşen 17 /500 hissesine karşılık gelen alanın =2049,40 m2 olduğu,2 hissesine düşen 309/1000 hisseye karşılık gelen alan =18625,46m2 olduğu ve Satışa konu olan bu hisselerine düşen alanların toplamı 20674,86 m2dir.taşınmaz üzerinde Akaryakıt ve LPG İSTASYONU 'nuna ait yapılar bulunulduğu ,bu yapıların mahiyet olarak 1 katlı idari bine=261,25 m2 ,Akaryakıt pompa saçağı (kanopi )=363,85 m2,Oto yıkama alanı =73,93 m2 ,1 katlı1.yapı =45,47 m2,1 katlı 2.yapı =57,04 m2,1 katlı 3.yapı =73,67 m2,1 katlı 4 yapı =116,25 m2, kantar kulübesi =19,85 m2 olmak üzere bu yapılar taşınmaz üzerinde mevcuttur.Satışa konu olan taşınmaz tır parkı ve akaryakıt istasyonu olarak ipekyolu cepheli olduğundan dolayı şerefiyelendirilmiştir.Taşınmaz ve üzerinde bulunan binaların borçlu hisseleri gözönünde bulundurulduğunda 1 nolu idari binanın 177.650,00 tl ,KANOPİ178.759,51 TL,Oto yıkama alanı 36.321,81 tl,1 katlı 1.yapı 30.919,60 tl. 1katlı 2 .yapı 38.787,20 tl ,1katlı 3 yapı 50.095,60 tl ,1 katlı 4.yapı 79.050,00 tl ,kantar kulübesi 13.498,00tl17/500 hissye denk gelen arsa değeri 102.470,00tl , 309/1000 hisseye denk gelen arsa değeri 931.273,00 tl toplam hisselerine denk gelen 1.638,824,71 tl dır.
Adresi : Mardin İli Kızıltepe İlçesi Akziyaret Mahallesinde Kızıltepe / MARDİN
Yüzölçümü : 20.674,86 m2
Arsa Payı : 17/500 -300/100
İmar Durumu : Var, İnşaat tarzı İmarplanın dışındadır.
Kıymeti : 1.638.824,71 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Sulama alanlarında arazi düzenlemesine dair tarım reformu
1. Satış Günü : 24/08/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
2. Satış Günü : 18/09/2020 günü 14:00 - 14:05 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/451 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 24/06/2020 (İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR