KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Mardin Kızıltepe'de 84 m² dükkan icradan satılıktır

KIZILTEPE İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01183796
Şehir : Mardin / Kızıltepe
Semt-Mahalle : TEPEBAŞI MAH. / KIZILTEPE
: 84
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ AKİT 05.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/1100 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
800,000 TL
Birinci Satış Günü
:
14.09.2020 10:40
İkinci Satış Günü
:
12.10.2020 10:40
Satış Yeri
:
İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T. C.
KIZILTEPE İCRA DAİRESİ
2019/1100 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mardin İl, Kızıltepe İlçe, 113 Ada, 140 Parsel, TEPEBAŞ Mahalle/Köy, Tepebaşı Cad. Mevkii, Zemin Kat- 7 Nolu BB Nolu Bağımsız Bölüm Bilirkişi raporuna göre satışa çıkartılan taşınmaz : Tapu alanı 336,27m² olarak geçtiği, 7 nolu bb vasfı ise Asma Katlı Dükkan olarak ayrıldığı bb 2/8 arsa paylı hissesine karşılık gelen taşınmazın tapu alanının 84.07m² olduğu tespit edilmiştir.Keşif sırasında dava konusu taşınmazın zemininin seramik kaplı olduğu, asma tavanlı olduğu, duvarlarının sıvalı ve noyalı olduğu ve ayakkabı mağazası olarak kullanıldığı gözlenmiştir. Tespiti yapılan taşınmazın Kızıltepe Belediyesinin vermiş olduğu toplu taşıma, su, kanalizasyon, elektrik gibi tüm hizmetlerden faydalanan bankalara çarşıya yakın merkezi bir konumda yer almaktadır.
Taşınmazın bodrum+zemin+asma kat şeklinde projelendirilmiş olup zemin katta yaklaşık 228,00m²'dir.
Adresi : Tepebaşı Cad. Kilise Caddesi Merkezi Konumda Olup Bankalarai Belediyeye, Bazı Okullara Ve Bazı Hastanelere Yakın Konumdadır.
Yüzölçümü : 336,27 m2
Arsa Payı : 2/8
İmar Durumu : İnşaat tarzı Şehir imar planında bitişik nizam 7 katlo konut altı ticaret alanında kalmaktadır. Binanın yapı tarzı betonarmedir. Her kat için yükseklik maksimum 3.20m'dir.
Kıymeti : 800.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : ''Otopark bedeline ilişkin taahhütname bulunmaktadır.'' 07/11/2013 tarih 10196 Yev. No
''Yönetim Planı:24/03/2014'' 25/03/2014 Tarih 2965 Yev. No
1. Satış Günü : 14/09/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 12/10/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : İcra Müdürlüğü Kalemi Önü - Adliye Sarayı KIZILTEPE / MARDİN
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- İİK'nın 127. Maddesi gereğince ilanın birer suretinin borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan alakadarlarının tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur adresin tapuda siciline kayıtlı olmaması halinde ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetedeki satış ilanı tebligat yerine geçer. Dosyamızla ilgili tebligatlarıngeri gelmesi halindeTebligat Yasasının 21/2 maddesine göre tebligatçıkartılmasına, mernis adreslerinin tespit edilememesi halinde ise Tebligat Kanunu'nun 35. Maddesine göre yapılmasına (ilgiliye daha önceden tebligatyapılmış bir adres bildirildiğindeve ilgili taraf dosyaya başkaca adres bildirmemişse)
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/1100 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 30/06/2020 (İİK m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR