AKHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Manisa Akhisar'da fabrika tesisi, idari binası ve arsası icradan satılıktır

AKHİSAR İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01115829
Şehir : Manisa / Akhisar
Semt-Mahalle : KAPAKLI MAH. / AKHİSAR
Yayınlandığı Gazeteler

MİLLİYET 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2015/580 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
2,544,465 TL
Birinci Satış Günü
:
02.03.2020 09:30
İkinci Satış Günü
:
27.03.2020 09:30
Satış Yeri
:
Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı (Şehit Necdi Şentürk Parkı) Akhisar/MANİSA

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. AKHİSAR İCRA DAİRESİ
2015/580 TLMT.
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

A-) SATILMASINA KARAR VERİLEN TAŞINMAZIN CİNSİ, NİTELİĞİ, KIYMETİ, ADEDİ, ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Tapu kayıt bilgilerine göre; Manisa ili, Akhisar ilçesi, Kapaklı köyü, Çubukçalı mevkii, 105 Ada, 8 Parsel, 6.461.77 m² yüzölçümlü, arsa ana taşınmaz nitelikli taşınmaz olup, bilirkişi raporuna göre; taşınmaz tapuda her ne kadar arsa vasfında olsa da, üzerinde 2.650 m² oturma alanına sahip, fabrika binası ve fabrikanın idari binası vardır. İdari bina, zemin katta 306 m², üst katta 346 m² olmak üzere toplam 652 m² alana sahip, 2 katlı bir yapıdır. Zemin katta, showroom, makine bakım odası, lavabo, tuvalet ve soyunma, giyinme odaları vardır. Üst katında, müdür odası, toplantı odası, muhasebe, bekleme bölümü ve tuvaletler bulunmaktadır. İdari binanın zeminleri seramik, duvarları sıvalı ve badanalıdır. İç kapılar ceviz kaplama pres kapı, dış cepheler alüminyum doğrama ve ısıcamlıdır. Islak hacimlerin tabanları seramik, duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. İdari binanın kuzey tarafında fabrika binası bulunmaktadır. Fabrika binası, prefabrik olarak inşa edilmiş ve 2.344,00 m² kapalı alana sahiptir. Çatısı sandviç panellerle örtülü olup, zeminler vakumlu beton ile kaplıdır. Halihazırda tekstil imalathanesi olarak kullanılmaktadır. Taşınmazın etrafı taş duvar ile çevrili ve binalar dışında kalan yaklaşık 3.650 m²lik kısım saha betonu ile kaplıdır. Konum olarak İzmir-Balıkesir Karayoluna 1250 metre mesafede bulunan Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde yer almaktadır.
Arsa Değeri : 6461,77 m²x100,00 TL/m² : 646.177,00 TL
Fabrika Binası : 2344,00 m²x578,00 TL/m²x(100-10/100) : 1.219.348,80 TL
İdari Bina : 652,00 m²x800,00 TL/m²x(100-10/100) :469.440,00 TL
Bahçe Duvarları : : 100.000,00 TL
Saha betonu ve çevre düzenlemesi :109.500,00 TL
Toplam 2.544.465,80 TL
Satışa konu taşınmaz Akhisar Organize Sanayi Bölgesinde imarlı parseldir.
Kurulamayacak tesisler
MADDE 101 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.05.2018 RG NO: 30418)
(1) OSB'lerde, aşağıdaki tesisler kurulamaz:
a) Karma ve ihtisas OSB'lerde;
1) Ham petrol rafinerileri,
2) Kömür veya bitümlü şistin sıvılaştırıldığı ve gazlaştırıldığı tesisler ile asfalt plent tesisleri,
3) Sıvılaştırılmış petrol gazı dolum ve depolama tesisleri,
4) Çimento fabrikaları, beton santralleri, çimento klingeri üreten tesisler,
5) Nükleer güç santralleri ile diğer nükleer reaktörler,
6) Radyoaktif atıkların depolanması, bertarafı ve işlenmesi amacıyla projelendirilen tesisler ve benzeri radyoaktif atık tesisleri,
7) Nükleer yakıtların üretilmesi veya zenginleştirilmesi ile ilgili tesisler,
8) Endüstriyel nitelikli, sintine ve benzeri atık suların geri kazanım tesisleri,
b) Karma OSB'lerde;
1) Parlayıcı/patlayıcı/yakıcı maddelerin üretildiği, depolandığı ve dolumunun yapıldığı tesisler,
2) Petrokimya kompleksleri,
3) Üretiminde kapalı proses, gaz veya sıvı yakıt ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; tuğla ve kiremit fabrikaları, kömür yıkama kireç, alçı ve zımpara tesisleri,
4) Klor-alkali tesisleri, sülfürik asit, fosforik asit, hidroklorik asit, klor ve benzeri kimyasal maddeler üreten yerler, azot sanayi ve bu sanayi ile entegre gübre fabrikaları,
5) Asbest, asbest içeren ürünlerin işlenmesi veya dönüştürülmesi yapılan tesisler,
6) Ham deri işleme, padok ve sadece hayvan kesimi yapılan tesisler,
7) Hammadde alanları kapalı ve toz kaynaklarında filtre sistemlerini kullanan tesisler hariç; talk, barit, kalsit, antimuan ve benzeri madenlerin kırma ve öğütme tesisleri,
8) Katı atık ayrıştırma tesisleri, atık geri kazanım tesisleri ile her türlü çöp, tıbbi, toksit ve tehlikeli atıkların yakılması, kimyasal yolla arıtılması, nihai ve/veya ara depolanması ve/veya araziye gömülmesine ilişkin tesisler,
kurulamaz.
(2) Bu madde hükmünden;
a) Kullanılmış yağın yeniden rafine edilmesi ve/veya başka bir ürüne çevrilerek tekrar kullanımı, metal, plastik, ahşap, naylon, lastik, kauçuk, kağıt, karton, cam, iplik ve benzeri atık ve hurdaları münferiden ara veya nihai ürüne çeviren tesisler ve ormansal, tarımsal ve bitkisel atıklar ile atıksu arıtma tesisi çamurunu hammadde olarak kullanarak enerji üreten tesisler,
b) OSB'ye ait teknik altyapı alanında olması şartı ile OSB'nin, kendi katı atıkları ve müşterek arıtma tesisinden çıkan çamurların bertarafı için kuracağı tesisler, müstesnadır.
(3) OSB; karma OSB'lerde, OSB'nin kuruluş protokolü çerçevesinde kurulması planlanan sektörlerini veya mevcut sektör yapısını, tesisin faaliyetinden kaynaklanan çevresel etkilerini, altyapı ve atık su arıtma tesislerine etkilerini, herhangi bir olumsuzluk anında tetikleyici etkisini, insanların çalışma ve yaşam koşullarına etkisini dikkate alarak kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesislerin kurulmasına ilişkin olarak üniversite ve konu ile ilgili kurumlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir.
OSB Uygulama Yönetmeliği'nin tapu verme ile ilgili 106. Maddesi gereğince Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın talimatına istinaden konulduğu, parselin icra yolu ile satışı halinde satın alanın tapu sicilinde de aynen yer alacağı bildirilmiştir.
Tapu verme
MADDE 106 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 11.05.2018 RG NO: 30418)
(1) OSB'lerde, arsa tahsisi yapılan katılımcılardan;
a) Tahsis bedelini defaten ödeyenlere veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu,
b) OSB'nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini,
OSB'ye verenlerden; 71 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağlayan ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı alarak tesisi üretime geçenlere geri alım hakkı şerhi konulmadan, yapı kullanma izni alması şartı ile tesisi üretime geçmeyenlere ise geri alım hakkı şerhi konularak, ipoteksiz tapuları verilir.
(2) Kredi kullanan OSB'lerde ipoteğin kaldırılması talebi ile birlikte yönetim kurulu kararı, yapı kullanma izin belgesi ve/veya işyeri açma ve çalışma ruhsatı, OSB tarafından Bakanlığa elektronik ortamda gönderilir.
(3) Kendisine tahsis edilen parsel üzerinde gerçekleştireceği sabit yatırım tutarının en az %50'si tutarında bankalar veya kredi kuruluşlarından yatırım kredisi alan katılımcılara, bu durumu banka ile aralarında imzalanan kredi sözleşmesi ile belgelemeleri, tahsis bedelini defaten ödemeleri veya tahsis bedelinden kalan borcu için teminat mektubunu, OSB'nin kesin olarak belirleyeceği arsa bedelleri ile yapılacak diğer yatırımlara itirazsız olarak katılacağını belirten noter tasdikli taahhütnamesini OSB'ye vermeleri ve 71 inci maddenin birinci fıkrasında aranan şartı sağladıklarını projeleri ile belgelemeleri durumunda üretime geçme şartı aranmaksızın geri alım hakkı şerhi konulmadan tapuları verilebilir. Bu durumda Bakanlık kredisi kullanan OSB'lerde ipotekli, Bakanlık kredisi kullanmayan OSB'lerde ipoteksiz tapu verilir.
(4) Hâlihazırda geri alım hakkı şerhli tapusunu alan katılımcılar hakkında bu hükümler kıyasen uygulanabilir.
(5) OSB'lerin kuracağı gayrimenkul yatırım ortaklıklarına yapılan parsel tahsislerinde, birinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartların sağlanması halinde, üretime geçme şartı aranmaksızın ve geri alım hakkı şerhi konulmadan ipoteksiz tapuları verilebilir.
(6) OSB sınırları içerisinde yer alan, OSB mülkiyetinde bulunmayan taşınmazların tamamının tapu kaydına "taşınmazın icra yoluyla satışı dahil üçüncü kişilere devrinde OSB'den uygunluk görüşü alınması zorunludur." şerhi konulur. Bu durumda eski katılımcının vermiş olduğu taahhütler, yeni alıcı tarafından da aynen kabul edilmiş sayılır.
Diğer yandan, OSB Kanununun 15. Madddesi (değişik 3. Fıkra:23.10.2008 Mükerrer Kanun No:5807/3) OSB'ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir. şeklinde düzenlenmiştir.
Ayrıca 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunun ve Uygulama Yönetmeliğine göre, katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi ve parseli satın alacak firmanın satın aldığı tarihten sonra çıkacak borçları da itiraza mahal vermeden ödeyeceğini noterden taahhüt etmesi ve parsel tahsisi şartları taahhütnamesini imzalaması koşulları ile satış yapılabilir.
Ayrıca parseli satın alacak firmanın arsanın metrekaresi üzerinden 1,00 TL/m²+KDV Satış Uygunluk Yazısı Hizmet Bedelini fatura karşılığı ödemek zorundadır. Yasanın 15/3 maddesi gereğince dosyada yapılan tahsilattan öncelikle Organize Sanayi Bölgesinin tüm alacaklarının ödenmesi ve taşınmazı satın alan firmadan tapu tescilinden önce noterden taahhütname alınması zorunlu olup bu hususlar yapılacak icra satışının geçerlilik koşuludur.
OSB Uygulama Yönetmleğinin 9. Bölüm ve 101. Maddesinde OSB'lerde kurulamayacak tesisler içinde olmayan tüm firmalara parselin satışı yapılabilecektir. Ayrıca Akhisar OSB, OSB Uygulama Yönetmeliğinin 101. Maddesinde belirtilen tesislerin dışında kurulmasında sakınca gördüğü diğer tesisler için üniversite ve benzeri kuruluşlardan alınacak raporlar çerçevesinde karar verir. Katılımcı nitelikleri bakımından satış ilanının 101. Maddeye uygun olması gerekmektedir. İlaveten OSB Uygulama Yönetmeliğinin Temel Şartlar ismini taşıyan 102. Maddesine göre tesiste kullanılacak elektrik, su ve diğer alt yapı ihtiyaçlarının OSB'nin sağlayabilceğinden fazla olmaması da gerekmektedir.
Satışı yapılan taşınmazın yeni alıcısı OSB Uygulama Yönetmeliğinin 103. Maddesine göre Akhisar OSB'ne bir dosya ile müracaat etmek zorunda olup, dosya içeriğinin nelerden ibaret olduğu da mutlaka ilgilisi tarafından tetkik edilmelidir.
Başkalarına devir
MADDE 109 (5) maddesi; "OSB' ce teminat olarak gösterilen ve bu nedenle satışına karar verilen veya katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen gayrimenkullerin icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, OSB’nin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. Satış ilanlarında kuruluş protokolünde yer alan katılımcı niteliklerine de yer verilir" hükmü ile
4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun 15/4 Maddesine göre; katılımcıların borcundan dolayı satışına karar verilen taşınmazların icra yoluyla satışı halinde; Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikle ödenmesi koşuluyla, bölgenin kuruluş protokolünde öngörülen niteliklere sahip alıcılara veya kredi alacaklısı kuruluşa satış yapılabilir. (Dolayısı ile Bakanlık ve OSB alacaklarının öncelikli ödenmesi ve parseli yeni satın alacak firmanın satın aldığı tarihten sonra çıkacak borçları da itiraza mahal vermeden ödeyeceğini noterden taahhüt etmesi koşuluyla satış yapılabilir. )
Kıymeti : 2.544.465,80 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı şerhler.
1. Satış Günü : 02/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
2. Satış Günü : 27/03/2020 günü 09:30 - 09:35 arası
Satış Yeri : Akhisar Belediyesi Kültür ve Sinema Salonu Fuaye Alanı (Şehit Necdi Şentürk Parkı) Akhisar/MANİSA
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B-) SATIŞ ŞARTLARI :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/580 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları, ayrıca İİK.nun 127.maddesi gereğince, işbu satış ilanının, tapuda adresi bulunmayan, mernis adresi de olmayan Adli tebligatı iade olan diğer ilgililer hakkında da tebligat yerine kâim olmak üzere ilân olunur. 31/12/2019
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR