İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Maltepe Altay Çeşme'de 22 m² dükkan icradan satılıktır

İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01119373
Şehir : İstanbul / Maltepe
Semt-Mahalle : ALTAYÇEŞME MAH. / FEYZULLAH
: 22
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ BİRLİK 22.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/32123 ESAS
Muhammen Bedeli
:
550,000 TL
Birinci Satış Günü
:
18.03.2020 14:00
İkinci Satış Günü
:
15.04.2020 14:00
Satış Yeri
:
Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 2. İCRA DAİRESİ

2019/32123 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Altay ÇeşmeMahallesi, 16726 Ada 23 parselde tapuya kayıtlı, 676,76 m²yüzölçümlü, Arsa Ana Taşınmaz niteliğinde, Zemin Kat 2 Nolu bağımsız bölüm, 2/64 arsa paylı, Dükkan bağımsız bölüm niteliğinde taşınmaz. Borçlu hissesi: Tam.
Dosya içerisinde satışa esas olarak alınan gayrimenkul değerleme uzmanı bilirkişi raporunda; " kat irtifakı söz konusu taşınmaz Maltepe lçesi Girne Mahallesi, Çiftlikli Sokak Ağtepe Apartmanı 78 Dış kapı noda bulunmaktadır. Ana taşınmaza giriş kapısı cam+pvc, giriş zemini seramik, dış cephesi boyalıdır. Ana taşınmaz; bodrum +zemin+4 normal kat+ çatı katı olmak üzere 6 kattan ibarettir. Bodrum katta; sığınak, 6 otoluk park yeri, zemin kattaki 1 nolu dükkana ait depo, zemin katta 2 adet dükkan, diğer katlarda her katta 3'er adet daire olmak üzere toplam 14 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Mahallinde yapılan incelemede söz konusu taşınmazda fatura ödemenoktası ve cep telefon satış bayii olarak kiracının iştgal ettiği kira sözleşmesinden tespit edilmiştir. Mahallinde ve projesinde yapılan incelemelerde işyeri satış reyonu ve arka bölümdeküçük bir depo mevcuttur. Zemin kat, 2 nolu dükkan net 22,33 m² brüt 25,00 m², arsa payı 21,15 m²'dir. ana gayrimenkul arsası kadastro paftasına göre topoğrafik yapısı düz olup, dikdörtgen geometrik şekillidir." denilmektedir.
İmar Durumu : 01/10/2019 tarihli Maltepe Belediyesi yazı cevabında söz konusu parsel 1/1000 ölçekli; 15/02/2008-29/07/2008-13/09/2009-24/11/2009-18/12/2009-16/02/2016 T.T.'li Maltepe E-5 Kuzeyi Uygulama İmar Planı'nda 5/A/4, 0,20-0,40/1,50 emsalyapılanmaşartlarında konut alanında kalmaktadır denilmektedir. Ayrıntılı imar durumu ve cevabi yazı dosyadadır.
Kıymeti : 550.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir. (Yönetim planı 11/11/2011-21326 , 3402 Say. San. Ek 1.maddesi uygulamasına tabidir.07/08/2018-18429
1. Satış Günü : 18/03/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
2. Satış Günü : 15/04/2020 günü 14:00 - 14:10 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu 2 - İstanbul Anadolu Adalet Sarayı B Blok -4. Kat KARTAL / İSTANBUL
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir.Binde 5,69 oranında Damga vergisi, %18 KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/32123 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurabilirler.
7-Satış İlanı ilgililerin adreslerine tebliğe gönderilmiş olup, İş bu satışın gazetede ve e- ortamdayayınlanan ilanı, adreste tebligat yapılamaması veya adresleri bilinmeyenler ile tapuda adresi olmayanlar için İİK. 127. maddesi gereğince tebliğ yerine kaim olmak üzere, ilan olunur. 18/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR