BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Lunapark alanı kiraya verilecektir

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
14 Eylül Stadyumu içerisinde bulunan 2.000 m2 lunapark alanı
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama Belediye Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni


BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. 22-28 Haziran 2020 tarihleri arasında kutlanacak olan 84. Uluslararası Bergama Kermesi nedeni ile Şehrimiz 14 Eylül Stadyumu içerisinde bulunan Belediyemize ait 2.000 m2 lunapark alanının 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine istinaden Açık Teklif Arttırma Usülü kira ihalesi yapılacaktır.
  2. Lunapark yerinin ihalesi 31.03.2020 Salı günü saat 10:15’de Ertuğrul Mahallesi Eski Belediye Caddesi No:1 Bergama adresinde bulunan Belediye Encümen Toplantı salonunda, ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.
  3. 14 Eylül Stadyumu içerisinde bulunan lunapark alanının ihale muhammen bedeli 110.000,00(Yüzonbin)TL olup, geçici teminatı %3’ü olan 3.300,00(Üçbinüçyüz)TL’dir.
  4. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Bergama Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünden ücretsiz görülebilir ve 100,00(Yüz)TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak olanların ihale dökümanını satın almaları zorunludur.
  5. İhaleye katılacakların geçici teminatlarını Belediyemiz veznesine yatırmaları ve buradan alacakları geçici teminat makbuzu veya geçici teminata dair belgeleri ile ihale şartnamesinde istenilen belgeleri Encümen Başkanlığına ibrazları şarttır.
  6. Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediği üzerine ihale yapmakta serbesttir.

İlan olunur.

BERGAMA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR