KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kuşadası Belediyesi'ne ait 9 adet restaurant ve cafe kiraya verilecektir

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İşin Yapılacağı Yer
:
Kuşadası/Aydın
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
23.01.2020 10:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kuşadası Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KUŞADASI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL KİRALAMA İLANI


Kuşadası Belediye Başkanlığından;
İhale İli :Aydın
İlçesi :Kuşadası
Kurum :Kuşadası Belediye Başkanlığı
İşin Adı / Konusu/Cinsi :Taşınmaz kiralama işi.
İhale onay Tarihi ve Sayısı :02.01.2020 Tarih, E.1 sayılı yazı
Encümen Karar Tarihi ve Sayısı :06.01.2020 Tarih, 2 sayılı Encümen Kararı
İhale Tarihi & Saati :23.01.2020 & 10:00’dan itibaren
İhale Usulü :2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre

TAŞINMAZ KİRA LİSTESİ
Sıra
No
ADRES KAPI NO ADA/PARSEL Kira alanı Kullanım Amacı ALAN YILLIK MUAMMEN KİRA BEDELİ
(TL)
GEÇİCİ TEMİNAT (%3) 5 yıllık (%15)
(TL)
Özel Teminat (%15)
(TL)
KİRA SÜRESİ İHALE SAATİ ÖDEME ŞEKLİ
1 Camikebir mah. Mahmut Esat Bozkurt Cad. 14/A -14/C 48 / 10 Balık Restorant 502 M2 602.500,00 90.375,00 90.375,00 5 YIL 10:00 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
2 Camikebir mah. Mahmut Esat Bozkurt Cad. 14/B 48/10 Turizm Acentası 334M2 250.500,00 37.575,00 37.575,00 5 YIL 10:10 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
3 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 11 48 / 10 Restorant 269M2 192.000,00 28.800,00 28.800,00 5 YIL 10:20 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
4 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 15 48 / 10 Cafe 219M2 130.000,00 19.500,00 19.500,00 5 YIL 10:30 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
5 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 17-19-21 48/10 Balık Restorant 415 m2 310.000,00 46.500,00 46.500,00 5 YIL 10:40 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
6 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 21/1 48/10 Balık Restorant 483 M2 245.000,00 36.750,00 36.750,00 5 YIL 10:50 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
7 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 23 48/1 Balık Restorant 269M2 250.000,00 37.500,00 37.500,00 5 YIL 11:20 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
8 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 23/A 48/1 Balık Restorant 140M2 117.000,00 17.550,00 17.550,00 5 YIL 11:30 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz
9 Camikebir mah. Atatürk Bulvarı 25 48/1 Balık Restorant 78 m2 80.000,00 12.000,00 12.000,00 5 YIL 11:40 %50'si peşin, %25'i
20 Haziran, %25'i 30 Temmuz

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait yukarıda liste halinde belirlenmiş taşınmazların kiralama işi 23.01.2020 tarih, saat 10:00’dan itibaren Kuşadası Belediyesi Encümen Salonunda 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesine göre ihalesi yapılacaktır.

Madde2- İhale yukarıda belirtilen gün ve saatte Kuşadası Belediyesi, Belediye Başkanlığı Encümen Salonu, Encümen huzurunda yapılacaktır. Komisyon gerekçesini kararda belirtmek üzere ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 3- İhale şartnamesi ile ihaleye ait diğer evraklar Kuşadası Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görülebilir.

Madde 4- İhale şartnamesi ihalenin ayrılmaz parçasıdır.

Madde 5- İhale açık arttırma usulü ile yapılacağından isteklilerin ihalede hazır bulunmaları gerekmektedir.

Madde 6- İhaleye Katılabilmek için;

A)GERÇEK KİŞİLERDEN:
1)İkametgâh Belgesi ve Nüfus Aile Kayıt Örneği (www.turkiye.gov.tr (e-Devlet) adresinden alınacaktır) veya nüfus müdürlüğünden.
2)Kimlik fotokopisi (2 adet)
B)TÜZEL KİŞİLERDEN:
1)İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından, Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya benzeri bir makamdan alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belgeler ile noter tastikli imza beyannamesi
2)İmza sirküleri, Dernek ve Vakıflar için İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış karar ile yetkilinin imza beyannamesi ve dernekler için dernek tüzüğünün onaylı sureti.
C)ORTAK BELGELER:
1)2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesine uygun olarak hazırlanacak Geçici Teminat Belgesi,
2)Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekile ait imza beyannamesi,
3)İdare ve istekliler tarafından onaylı ‘Şartname ve ekleri‘’ ile ‘’Yer Görme Belgesi‘’,
4)Kuşadası Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünce onaylanacak Belediyeye borcu olmadığına dair belge,
5)İhale dosyasının satın alındığına dair belge veya makbuz(ASLI)
6)2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre ihalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair beyan, (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
7)İhale şartnamesinin tamamen okunduğu ve kabul edildiğine ilişkin beyan(Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
8)İhaleye katılacak şirket ve kişilerin FETO/PDY silahlı terör örgütü ile iltisaklı olmadığına ilişkin beyan. (Elle Belediye Başkanlığı’na dilekçe şeklinde yazılması)
9)Geçici teminatın ihale ilanındaki değer kadar yatırıldığına dair makbuz (ASLI) veya şartnamenin 10. Maddedeki değerler.
10)Faaliyet türünde yazılı olan faaliyet alanları ile ilgili, bağlı bulunulan Ticaret Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası , Deniz Ticaret Odası veya TÜRSAB’dan en aza 5 yıldır bu işi yaptığını gösterir belge.
D)Ortak Girişim olması halinde; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek ve/veya tüzel kişiliklerin (A) ve/veya (B) ile (C) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
E)Yerli veya Yabancı katılımcıların sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin ilgili ülke mevzuatına göre düzenlenmiş olması, Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarınca veya Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından temin edilen belgelerin yeminli tercümanlar tarafından tercüme edilmiş olması ve belgelerin ibrazı gerekir.

Madde 7-Şartname bedeli 1000,00TL (Bin Tük Lirası), dır.

Madde 8-İsteklilerin ihaleye katılabilmek için ihale dosyalarını ihale saatinde Belediye Encümeni’ne (İHALE KOMİSYONU) teslim etmeleri zorunludur.
İlan olunur.


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR