KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Küçükçekmece'de dükkan (hissesi) icradan satılıktır

KÜÇÜKÇEKMECE 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01113180
Şehir : İstanbul / Küçükçekmece
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 10.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2019/4 SATIŞ
Muhammen Bedeli
:
950,000 TL
Birinci Satış Günü
:
26.02.2020 11:50
İkinci Satış Günü
:
25.03.2020 11:50
Satış Yeri
:
KÜÇÜKÇEKMECEADLİYESİA BLOK İHALEODASI -TEVFİKBEY MAHALLESİ HALKALICADDESİ NO 146 KÜÇÜKÇEKMECE/İST

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.KÜÇÜKÇEKMECE 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2019/4 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, 7465 Parsel, SAFRA Mahalle/Köy, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünün 07.04.2015 tarih, 1241 yevmiye sayılı tapu kayıt örneğine göre; Küçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Çekmece Yolu mevkiinde bulunan 7465 parsel sayılı 352,00m2 miktarlı kat irtifakı tesisli taşınmazda; 40/1740 arsa paylı bodrum kat (1) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (2) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (3) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (4) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (5) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (6) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (7) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (8) nolu dükkan, 40/1740 arsa paylı bodrum kat (9) nolu dükkan ile 40/1740 arsa paylı bodrum kat (10) nolu dükkanın;
1/2 hissesi Güler Ulu,
9/32 hissesi Sibel Koparan,
7/32 hissesi Gül Koparan adlarına kayıtlı olduğu bildirilmiştir.
İMAR DURUMU: Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Durum Şefliğinin 10.04.2015 tarih, 10180 sayılı imar durumu yazısına göre; Küçükçekmece İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 26 pafta, 7465 parsel sayılı yer; 22.06.2005- 17.01.2014- 17.10.2014 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Sefaköy Revizyon Uygulama İmar Planında, plan notunun 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, E:1.50, bitişik nizam 4 kat yapılaşma şartlarında T2 Ticaret+ Konut Alanında kalmaktadır. Hava mania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.
Taşınmazın hali hazır durumu: Satışa konu taşınmazlar; İstanbul, Küçükçekmece İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, Ahmet Kocabıyık Caddesinde, tapunun 26 pafta, 7465 parsel numarasında kayıtlı ve Ahmet Kocabıyık Caddesinden 9 dış kapı numarası alan 352m2 miktarlı arsa dahilindeki kat irtifakı tesisli kargir Kalender Apartmanında;
Ahmet Kocabıyık Caddesine paralel cephesi 16mt, yola dik ortalama derinliği 22mt olan parsel üzerinde 2 bodrum kat+ zemin kat+ 5 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, iki yandan bitişik nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, 40 yılı geçkin ömre sahip, elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları mevcut, 2.bodrum katında depo, 1.bodrum katında on adet dükkan, zemin katında on bir adet dükkan, normal katlarında dörder daireli ana binada yer alan 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 ve 10 bağımsız bölüm numaralı dükkanların mahallinde yapılan etkikte, söz konusu on adet dükkanın ara bölme duvarlarının kaldırılması suretiyle müşterek kullanıldığı tespit edilmiştir. Taşınmazlara ait mimari projenin tetkiki için ilgili Tapu Müdürlüğüne müracaat edilmiş olup, Küçükçekmece Tapu Müdürlüğünde söz konusu taşınmaza ait mimari projenin mevcut olmadığı, anılan projenin Küçükçekmece 1.Sulh Hukuk Mahkemesinin 2005/626 sayılı dosyasına gönderildiği, Küçükçekmece 1.Sulh Hukuk Mahkemesinde arşivde bulunan dosyaların su basması neticesinde kullanılamayacak durumda olduğundan imha edilmiş olduğu tespit edilmiştir.
Satışa konu taşınmazlar, kat irtifakı tesisli bağımsız bölüm niteliğinde olup, her bir bağımsız bölümün, katta bulunduğu konum ve yine her bir bağımsız bölümün net alanının, taşınmazlara ait onaylı mimari projesi olmadığından tespiti mümkün olmamıştır. Ancak mahallinde yapılan ölçümde, binanın 1.bodrum katının tek hacim haline getirilmiş olduğu, 295m2 alana sahip bodrum katta kısmen demonte ara bölme teşkil edilmiş olduğu, binanın 1.bodrum katına yol cephesinden müstakil giriş teşkil edildiği tespit edilmiştir. Taşınmaz dahilinde elektrik, sıhhi tesisat, WC-Lavabo mahalleri mevcut, karo zeminli, duvarları sıvalı ve boyalı, yol cephesinde bulunan girişi stor kepenkli olup, normal soba ısıtmalıdır.
Satışa konu taşınmazlara ait onaylı mimari proje mevcut olmadığından, her bir bağımsız bölümün konumu ve alanı tespit edilememiş, bu itibarla taşınmazlara ayrı ayrı değer takdir edilememiştir. Söz konusu taşınmazların ayrı ayrı satılması durumunda, projesine uygun olacak şekilde teslimi mümkün olmadığından, taşınmazların bir bütün olarak satışının yapılması gerekeceği takdir ve tespit edilmiştir.
Taşınmazlar bulunduğu semt ve mevki itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda, civarın iskana elverişli ticaret ve konut sahasında yer almakta olup ulaşım imkanları elverişlidir.
Taşınmazların ayrı satılmaları durumunda, bağımsız bölümlerin ayrı ayrı teslimi mümkün olmadığından tamamına 950.000.-TL kıymet takdir edilmiştir.
Kıymeti : 950.000,00 TL
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 26/02/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
2. Satış Günü : 25/03/2020 günü 11:50 - 11:55 arası
Satış Yeri : KÜÇÜKÇEKMECE ADLİYESİ A BLOK İHALE ODASI -TEVFİKBEY MAHALLESİ HALKALI CADDESİ NO 146 KÜÇÜKÇEKMECE/İST
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/4 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.07/01/2020

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR