KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köyceğiz Belediyesine ait 6 adet taşınmaz kiraya verilecektir

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01166350
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 22.05.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.06.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köyceğiz Belediyesi Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Ulucami Mahallesi Mehmet Özkaya Caddesi Yeni Pazar Yeri 30 numaralı dükkan kiralama ihalesi saat 15:00’da, Çandır Mahallesi 1/2 no.lu dükkan kiralama ihalesi saat 15:05’de, Yayla Mahallesi 125/8 no.lu dükkan kiralama ihalesi saat 15:10’da, Toparlar Mahallesi 2Z-5 (Eski:1-Z/22) no.lu dükkan kiralama ihalesi saat 15:15’de, Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 37 no.lu adresindeki boş taşınmazın Restaurant ve/veya Kafe Bar olarak kullanılmak üzere saat 15:25’de 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle, Turan Emeksiz Caddesi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında Belediye Hizmet Alanı içinde bulunan 1 adet ATM yerinin kiralama ihalesi saat 15:20’de 3 yıl süreyle 03/06/2020 Çarşamba günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.
2-İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.
3-İlçenin Ulucami Mahallesi Mehmet Özkaya Caddesi Yeni Pazar Yeri 30 numaralı dükkanın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.’dır.
4-İlçenin Çandır Mahallesi 1/2 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.’dır.
5-İlçenin Yayla Mahallesi 125/8 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 540,00-TL.’dır.
6-İlçenin Toparlar Mahallesi 2Z-5 (Eski:1-Z/22) no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 500,00-TL. olup, geçici teminatı 900,00-TL.’dır.
7-İlçenin Ulucami Mah. Turan Emeksiz Cad. Jandarma Karakolu Karşısındaki 1 adet ATM yeri kullanım hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesinin muhammen bedeli, 3 yıllık peşin 70.000,00-TL. veya yıllık peşin 25.000,00-TL olup, geçici teminatı 2.250,00-TL.’ dir.
8-İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 37 no.lu adresindeki boş taşınmazın muhammen bedeli yıllığı 100.000,00-TL. olup, geçici teminatı 25.000,00-TL.’dır.
9-İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;
Gerçek Kişilerden;
-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)
-Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
-İlanın 7. ve 8. maddelerindeki taşınmazlar için ihale şartnamesi alındı makbuzu.(Aslı)
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
Tüzel Kişilerden;
-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir. ] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Vekâleten temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı istenir. (Sabıka kayıtları son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
-İlanın 7. ve 8. maddelerindeki taşınmazlar için ihale şartnamesi alındı makbuzu.(Aslı)
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
10-Ulucami Mahallesi Turan Emeksiz Cad. Jandarma Kararkolu Karşısındaki 1 ad. ATM Yeri için ve İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu 37 no.lu adresindeki boş taşınmazı kiralamaya ilişkin ihaleye katılacak olanlardan idari şartname bedeli 100,00 TL. alınacaktır.
11-Diğer kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.
12-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13-İlanen duyurulur. 20/05/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR