KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köyceğiz Belediyesi tarafından muhtelif dükkanlar kiraya verilecektir

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01108582
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 03.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
15.01.2020 14:00
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlamaları, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köyceğiz Belediyesi Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 8-Z6 (Eski:1/Z18) no.lu dükkan, 2-Z2 (Eski:1-Z2) no.lu dükkan, 2-Z6 (Eski:1-Z19) no.lu dükkan, Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Cad. 1-Z1 (Eski:Z11) no.lu dükkan, 1-Z4 (Eski:1-Z8) no.lu dükkan, Toparlar Mah. Hacı Molla Mehmet Cad. 2. Sok. 8-Z4 (Eski:Z16) no.lu dükkan, Toparlar Mah. Cumhuriyet Meydanı 2-Z5 (Eski:1-Z/22) no.lu dükkan, Ulucami Mah. Ali İhsan Kalmaz Cad. Düğün Salonu Altı 20A no.lu dükkan, Ulucami Mah. Pazar Yeri 16 ve 37 no.lu birleştirilmiş dükkanlar, 17 ve 36 no.lu birleştirilmiş dükkanlar, Ulucami Mah. Turan Emeksiz Cad. 5 no.lu büro, Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 5 no.lu dükkan, 6 no.lu dükkan, Gelişim Mahallesi Eski Hastane Karşısı 4A No’lu inşaat halindeki dükkan (ihaleyi alan kişi tarafından yaptırılmak sureti ile), Yangı Mahallesi 2/4 no.lu dükkan, Çandır Mah. 1/1 no.lu büro, Hamitköy Mah.198 no.lu dükkan, Yayla Mah. 125/1 ve 125/2 no.lu birleştirilmiş lokanta ve kahvehane, 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle 15/01/2020 Çarşamba günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.

2-İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlamaları, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.
3-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 8-Z6 (Eski:1-Z/18) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 210,00-TL. olup, geçici teminatı 380,00-TL.
4-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 2-Z2 (Eski:1-Z2) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 300,00-TL. olup, geçici teminatı 550,00-TL.dır.
5-İlçenin Toparlar Mahallesi Düğün Salonu Altı 2-Z6 (Eski:1-Z19) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 350,00-TL. olup, geçici teminatı 630,00-TL.dır.
6-İlçenin Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Cad. 1-Z1 (Eski:Z11) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 350,00-TL. olup, geçici teminatı 630,00-TL.dır.
7-İlçenin Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Cad. 1-Z4 (Eski:Z8) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 350,00-TL. olup, geçici teminatı 630,00-TL.dır.
8-İlçenin Toparlar Mah. Hacı Molla Mehmet Cad. 2. Sok. 8-Z4 (Eski:Z16) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.dır.
9-İlçenin Toparlar Mah. Cumhuriyet Meydanı 2-Z5 (Eski:1-Z/22) no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.dır.
10-İlçenin Ulucami Mah. Ali İhsan Kalmaz Cad. Düğün Salonu Altı 20A no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 500,00-TL. olup, geçici teminatı 900,00-TL.dır.
11-İlçenin Ulucami Mah. Pazar Yeri 16 ve 37 no.lu birleştirilmiş dükkânların muhammen bedeli aylığı 1.000,00-TL. olup, geçici teminatı 1.800,00-TL.dır.
12-İlçenin Ulucami Mah. Pazar Yeri 17 ve 36 no.lu birleştirilmiş dükkânların muhammen bedeli aylığı 1.000,00-TL. olup, geçici teminatı 1.800,00-TL.dır.
13-İlçenin Ulucami Mah. Turan Emeksiz Cad. 5 no.lu büronun muhammen bedeli aylığı 700,00-TL. olup, geçici teminatı 1.260,00-TL.dır.
14-İlçenin Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 5 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.dır.
15-İlçenin Gülpınar Mahallesi 1. Kapalı Çarşı 1. Kat 6 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.dır.
16-İlçenin Gelişim Mahallesi Eski Hastane Karşısı 4A No’lu inşaat halindeki dükkanın muhammen bedeli aylığı 250,00-TL. olup, geçici teminatı 450,00-TL.dır.
17-İlçenin Yangı Mahallesi 2/4 no.lu dükkanın muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.dır.
18-İlçenin Çandır Mah. 1/1 no.lu büronun muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.
19-İlçenin Hamitköy Mah.198 no.lu dükkânın muhammen bedeli aylığı 200,00-TL. olup, geçici teminatı 360,00-TL.’dır.
20-İlçenin Yayla Mah. 125/1 ve 125/2 no.lu birleştirilmiş lokanta ve kahvehanenin muhammen bedeli aylığı 600,00-TL. olup, geçici teminatı 1.080,00-TL.’dır.
21-İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;
Gerçek Kişilerden;
-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge [Bankadan alınmış geçici teminat mektubu yada Köyceğiz Belediyesi Tahsilat veznelerine nakit yatırıldığına dair makbuz] (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)
-Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
Tüzel Kişilerden;
-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir. ] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Köyceğiz Belediyesi Tahsilat veznelerine nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
- Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Vekâleten temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı istenir. (Sabıka kayıtları son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
22-Kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.
23-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
24-İlanen duyurulur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR