KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köyceğiz Belediyesi 7 adet taşınmazı kiraya verecek

KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01188103
Şehir : Muğla / Köyceğiz
Yayınlandığı Gazeteler

KÖYCEĞİZ 10.07.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.07.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köyceğiz Belediye Başkanlık Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN
KÖYCEĞİZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçenin Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Merkez Cad. No:1-Z1(Eski Z11) numaralı dükkan kiralama ihalesi saat 15:00’da, Toparlar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2-Z5 (Eski 1-Z/22) no.lu dükkan kiralama ihalesi saat 15:05’de, Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Merkez Cad. No:1-Z4(Eski 1-Z8) ve Toparlar Mahallesi Hacı Molla Mehmet 2. Sok. 8-Z4(Eski Z16) no.lu birleştirilmiş dükkan kiralama ihalesi saat 15:10’da, Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Küme Evler 3/1-3 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:15’de, Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Küme Evler 3/1-8 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:20’de, Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Küme Evler 3/1-9 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfe saat 15:25’de 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ile 5 yıl süreyle, Ulucami Mahallesi Turan Emeksiz Caddesi İlçe Jandarma Komutanlığı karşısında Belediye Hizmet Alanı içinde bulunan 1 adet ATM yerinin kiralama ihalesi saat 15:30’da 3 yıl süreyle 22/07/2020 Çarşamba günü Belediyemiz Başkanlık Odasında Encümen huzurunda ihale ile kiraya verilecektir.
2-İsteklilerin ihale günü saat 14.00’e kadar istenilen belgeleri hazırlayıp Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri, geçici teminatlarını yatırmaları ve ihale saatinde hazır bulunmaları gerekir.
3-İlçenin İlçenin Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Merkez Cadesi No:1-Z1(Eski Z11) numaralı dükkanın muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.
4-İlçenin Toparlar Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No:2-Z5 (Eski 1-Z/22) no.lu muhammen bedeli aylığı 500,00-TL. olup, geçici teminatı 900,00-TL.’dır.
5-İlçenin Toparlar Mahallesi Arıkbaşı Merkez Cad. No:1-Z4(Eski 1-Z8) ve Toparlar Mahallesi Hacı Molla Mehmet 2. Sok. 8-Z4(Eski Z16) no.lu birleştirilmiş dükkanın muhammen bedeli aylığı 700,00-TL. olup, geçici teminatı 1.260,00-TL.’dır.
6-İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Küme Evler 3/1-3 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.
7-İlçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Küme Evler 3/1-8 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.
8-İçenin Ulucami Mahallesi Atatürk Kordonu Küme Evler 3/1-9 no.lu Turizme Yönelik Satış Amaçlı Ahşap Büfenin muhammen bedeli aylığı 400,00-TL. olup, geçici teminatı 720,00-TL.’dır.
9-İlçenin Ulucami Mahallesi Turan Emeksiz Cad. Jandarma Karakolu Karşısındaki 1 adet ATM yeri kullanım hakkının 3 yıllığına kiraya verilmesinin muhammen bedeli, 3 yıllık peşin 55.000,00-TL. veya yıllık peşin 20.000,00-TL olup, geçici teminatı 1.800,00-TL.’ dir.
10-İhaleden önce ihaleye katılacak olan isteklilerden alınacak belgeler;
Gerçek Kişilerden;
-Nüfus cüzdanı (fotokopi)
-Oda belgesi, [Gerçek kişiler için zorunlu değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.] (Aslı)
-İmza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir.] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı. (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır)
-Vekil var ise vekaletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı [Sabıka kaydı son 1 ay içerisinde almış olmalıdır.] (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
Tüzel Kişilerden;
-Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)
-İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)
-Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)
-Ticaret sicil gazetesi [Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklı durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi] (Aslı)
-Tebligat için adres beyanı (Aslı) (İlçe Nüfus Müdürlüğü’nden alınacaktır.)
-Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge [İlan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nce verilecektir. ] (Aslı)
-Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış teminat mektubu yada Ziraat Bankası Köyceğiz Şubesindeki TR860001000206281224005026 numaralı hesabına nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)
-Vekil var ise vekâletname/vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı. Vekâleten temsillerde vekilin yanı sıra şirketin hakim ortağı ve şirket müdürünün de sabıka kaydı istenir. (Sabıka kayıtları son bir ay (30) gün içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)
-Vergi borcu olmadığına dair belge [Vergi Dairesi Müdürlükleri’nden ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte. Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve arsa vekiline ait %50 - %50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait ayrı ayrı belge istenir.] (Aslı)
-İstekli tarafından şartnamenin son sayfasına kendi el yazısıyla “şartnameyi okudum, aynen kabul ediyorum” ibaresi yazılacak, tarih atılarak kaşe basılacak yoksa ad soyad yazılarak imzalı bir şekilde diğer evraklarla beraber Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
-İlanın 9. maddesindeki 1 ad. ATM yeri kullanım hakkı ihale şartnamesi alındı makbuzu.(Aslı)
Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.
11-Ulucami Mahallesi Turan Emeksiz Cad. Jandarma Kararkolu Karşısındaki 1 ad. ATM Yeri için ihaleye katılacak olanlardan idari şartname bedeli 100,00 TL. alınacaktır.
12-İstekliler tarafından Belediyemize teslim edilen ihale evrakları dosyasında saklanacak olup hiçbir surette geri verilmeyecektir.
13-Diğer kiralamalara ait özel şartname mesai saatleri içerisinde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nden alınacaktır.
14-Encümenimiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
15-İlanen duyurulur. 08/07/2020

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR