AYDIN KÖŞK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Köşk Belediyesine ait 28 adet taşınmaz kiraya verilecektir

AYDIN KÖŞK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
3 Ay süreli sezonluk ve üç yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır.
İşin Yapılacağı Yer
:
Aydın Köşk İlçesi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
16.07.2020 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Köşk Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiralama ve Hizmet Alımı

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

28 ADET TAŞINMAZIN KİRALAMA İHALESİ İLANI

Mülkiyeti veya sorumluluğu Köşk Belediye Başkanlığı’na ait aşağıdaki listede nitelikleri belirtilen (28) adet taşınmazın ihale şartnamesinde belirtilen hükümlere göre, 3 Ay süreli sezonluk ve üç yıl süreli kiralama ihalesi yapılacaktır. Her bir taşınmaz ayrı ayrı ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılar aşağıdadır.

1-İDARENİN
Adı : Köşk Belediye Başkanlığı
Adresi : Altıeylül Mah. Dalama Cad. No:1 09570 Köşk/AYDIN
Telefon-Faks No : 0 256 461 30 10 - 0 256 461 30 96

2-İHALENİN
Yapılacağı Yer : Köşk Belediye Başkanlığı Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu
Tarihi : 16.07.2020 Perşembe
Usulü : 2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 45’inci maddesi “Açık Teklif Usulü”
Süresi : İhale listesinin; 28’inci sırasında bulunan taşınmaz 3 ay sezonluk,
diğer (1-27’nci sıralardaki) taşınmazların süresi üç yıldır.
İhale Dokümanının Temini : İhale dokümanı (Şartname ve Ekleri) Köşk Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir ve aynı yerden 20,00 TL ücret karşılığında satın alınabilir.

3-İhaleye katılabilme şartları ve İsteklilerde aranılan belgeler
a) Gerçek Kişilerden; -Nüfus Cüzdanı Fotokopisi -İkametgâh belgesi, -Vekâleten ihaleye katılacak ise vekilin noter onaylı vekâletnamesi, -Belediyeye borcu olmadığına dair belge, -Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge, -Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi.
b) Tüzel Kişilerden; -İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren Noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, -İmza sirküleri, -Tebligat adresi beyanı, -Belediyeye borcu olmadığına dair belge, -Geçici teminatın yatırıldığına dair belge, -İhale şartnamesinin satın alındığına dair belge, -Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi, -Ticaret Sicil gazetesi, - İhale yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesi
c) Ortak Girişim Olması halinde; Ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her biri (a) veya (b) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri Emlak ve İstimlâk Müdürlüğüne vereceklerdir.
Ekli listedeki muhammen bedellere vergi, resim, harç, sözleşme giderleri vb. ilave edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29’uncu maddesine göre, ihale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazların ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İlanen duyurulur.

16/07/2020 TARİHİNDE 3 YILLIK VE SEZONLUK KİRALAMA İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ
S.NO MAHALLESİ MEVKİİ VASFI ADA
PARSEL
ALANI
(metrekare)
AYLIK MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %3 İHALE SAATİ
1 AKÇAKÖY MAH.İÇİ ZEYTİNLİK 134/10 1.055,87 40,00 43,20 09:00
2 BEYKÖY MAH.İÇİ DÜKKAN-18 397 20,00 100,00 108,00 09:05
3 BEYKÖY MAH.İÇİ DÜKKAN-3 397 20,00 100,00 108,00 09:10
4 BEYKÖY MAH.İÇİ DÜKKAN-4 397 20,00 100,00 108,00 09:15
5 BEYKÖY MAH.İÇİ ARSA 398-399 576,00 - 344,00 190,00 205,20 09:20
6 BAŞÇAYIR KOCAMERSİN ZEYTİNLİK 1129 16.250,00 170,00 183,60 09:25
7 BAŞÇAYIR MENCEBAYIRI ZEYTİNLİK 2517 10.425,00 100,00 108,00 09:30
8 BAŞÇAYIR KÖYİÇİ DEPO 1496 15,00 30,00 32,40 09:35
9 BAŞÇAYIR HOCALAR ZEYTİNLİK 246-279 2.400,00-1.500,00 40,00 43,20 09:40
10 BAŞÇAYIR KÖYİÇİ LOJMAN 1500 100,00 340,00 367,20 09:45
11 CUMADERESİ MAH.İÇİ DÜKKAN 704 50,00 50,00 54,00 09:50
12 ÇARŞI ÇARŞI AVM DÜKKAN-18 4593 30,56 600,00 648,00 09:55
13 ÇARŞI ÇARŞI AVM DÜKKAN-8 4593 86,25 200,00 216,00 10:00
14 ÇARŞI ÇARŞI AVM DÜKKAN-43 4593 7,56 125,00 135,00 10:05
15 ÇARŞI ÇARŞI AVM DÜKKAN-44 4593 7,56 125,00 135,00 10:10
16 GÜZELKÖY MAH.İÇİ DEPO 772 11,00 40,00 43,20 10:15
17 GÜZELKÖY MAH.İÇİ DEPO 635 13,00 45,00 48,60 10:20
18 ILIDAĞ MAH.İÇİ DÜKKAN 68 150,00 1.600,00 1.728,00 10:25
19 ILIDAĞ MAH.İÇİ DÜKKAN 68 20,00 600,00 648,00 10:30
20 ILIDAĞ MAH.İÇİ ZEYTİNLİK 1050 9.250,00 500,00 540,00 10:35
21 KARATEPE MAH.İÇİ DEPO 912 40,00 100,00 108,00 10:40
22 KARATEPE MAH.İÇİ DÜKKAN 912 100,00 220,00 237,60 10:45
23 KOÇAK ÇAY TARLA 886 1.300,00 25,00 27,00 10:50
24 MEZEKÖY MAH.İÇİ DÜKKAN 778 70,00 100,00 108,00 10:55
25 MEZEKÖY MAH.İÇİ DÜKKAN 778 15,00 60,00 64,80 11:00
26 YAVUZKÖY MAH.İÇİ DEPO 1561 30,00 100,00 108,00 11:05
27 YAVUZKÖY MAH.İÇİ DÜKKAN 1561 30,00 100,00 108,00 11:10
3 AY SEZONLUK İHALESİ YAPILACAK TARIMSAL ÜRÜN İŞLEME ALANI
S.NO MAHALLESİ MEVKİİ VASFI ADA
PARSEL
ALANI
(metrekare)
MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) %3 İHALE SAATİ
28 ÇİFTLİK ILGINLIK TARLA 244 500,00 1.900,00 57,00 11:15

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR