KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Körfez Belediyesi'ne ait 2 adet kafeterya kiraya verilecektir

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
22.01.2020 16:05
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
21.01.2020 15:00 Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Körfez Belediyesi  Encümen toplantı odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

1- Hüküm ve tasarrufu Belediyemize ait Muhtelif adreslerdeki Kafetartalar kiraya verilecektir.
2-İhale; 22/01/2020 Çarşamba günü Körfez Belediyesi Encümen toplantı odasında 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. ve 46. Maddelerine göre açık teklif (arttırma) usulü ile yapılacaktır.
3-
S.NO İŞYERLERİNİN ADRESLERİ AYLIK KİRA TL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE SAATİ KİRA SÜRESİ ÖDEME ŞEKLİ
1 Atalar Mahallesi İstasyon Caddesi No:3 adresinde bulunan Türk Kahvesi ve Kültür Evi Körfez/KOCAELİ 6,000.00 ₺ 2,160.00 ₺ 16:05 3 YIL 3 YILLIK PEŞİN
2 Tütünçiftlik Sahil parkında bulunan 5 nolu Kafeterya Körfez/KOCAELİ 2,250.00 ₺ 810.00 ₺ 16:10 3 YIL 3 YILLIK PEŞİN
4-Geçici teminat 1 (bir) yıllık muhammen bedelin %3 oranındadır.
5- Kesin Teminat belirlenen 1 (bir) yıllık ihale bedelinin %6’sı nispetindedir.
6-İhaleye çıkacak taşınmazların kira süreleri 3 (üç) yıldır.
7-İhaleye ait şartname 250,00-(ikiyüzelli)TL karşılığında mesai saatleri içerisinde Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden temin edilebilir.
8-İsteklilerden aranacak belgeler;
GERÇEK KİŞİLERDEN TÜZEL KİŞİLERDEN
a)İkametgah belgesi a)Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri
b)Nüfus kayıt örneği b)İhale şartname bedeline ait makbuz,geçici teminat makbuzu.
c)İhale şartname bedeline ait makbuz,geçici teminat makbuzu. c)Ticaret Sicil Gazetesi, Şirketin kanuni adresini belirten adres beyanı.
d)Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “ Borcu yoktur” belgesi. d)Vekaleten katılım noter tasdikli vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi.
e)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ve ya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi e)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/ve ya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası belgesi
f)Vekaleten katılım halinde noter tasdikli vekaletname. f)Körfez Belediye’sinden borcu bulunmadığına dair “ Borcu yoktur” belgesi.
g) İş deneyim belgesi: en az 5(beş) yıl kafetarya, pastane özellikli turistik vb. işyeri işlettiğine dair işletmecilik belgesi ve ya iş deneyim belgesi (Vergi Dairesi, ilgili meslek odası, ilgili belediyeden alınan açılış ruhsatları çalışma süreleri belirtilmek kaydıyla işletmecilik ve ya iş deneyim belgesi olarak verilebilir.) g) İş deneyim belgesi: en az 5(beş) yıl kafetarya, pastane özellikli turistik vb. işyeri işlettiğine dair işletmecilik belgesi ve ya iş deneyim belgesi (Vergi Dairesi, ilgili meslek odası, ilgili belediyeden alınan açılış ruhsatları çalışma süreleri belirtilmek kaydıyla işletmecilik ve ya iş deneyim belgesi olarak verilebilir.)
9- Ayrıca Atalar Mahallesi İstasyon Caddesi No:3 adresinde bulunan Türk Kahvesi ve Kültür Evi için kiracı mevcut demirbaş, mobilya ve duvar çini süslemeleri için sözleşmeden önce 100.000,00(yüzbin) TL nakit ve ya süresiz banka teminat mektubunu depozito olarak Belediyemize teslim edecektir.
İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asılların ve ya noter onaylı suretlerini, eksiksiz dosyalarını 21/01/2020 tarihine tesadüf eden Salı günü 15:00'a kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne teslim edilmesi gerekmektedir.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR