SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Seydişehir'de belediyeye ait taşınmazların kiralama ve satış ihalesi yapılacaktır

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01132350
Şehir : Konya / Seydişehir
Yayınlandığı Gazeteler

SEYDİŞEHİR TOROSLAR 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
02.03.2020 10:11
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SEYDİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

DUYURULUR

1. Mülkiyeti Seydişehir Belediyesine ait, aşağıda durumları gösterilen Taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Artırma İhale Usulü ile 5 adet taşınmaz Kiraya verilecek olup, 3 adet taşınmaz satışı yapılacaktır.
2. İhale 02.03.2020 Pazartesi günü her bir taşınmaz için karşısında yazılı saatte Seydişehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3. İhaleye katılacaklar aşağıdaki belgeleri ibraz ve şartları yerine getirmek zorundadır.
a- Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
b- İhale Dosya Bedelini yatırdıklarına dair makbuz veya belge,
c- Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin kayıtlı olduğuna dair oda veya kurum belgesi,
d- Gerçek kişiler için Kanuni İkametgâh Belgesi, Tüzel kişiler için tüzel kişiliği temsile yetkili kişinin Kanuni İkametgâh Belgesi,
e- Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi
f- 1) Tüzel kişiler için teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri
2) Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin noter tasdikli imza sirküleri.
g- Seydişehir Belediyesinde vadesi geçmiş borcunun olmadığına dair belge;
1) Gerçek kişi olunması halinde gerçek kişinin,
2) Tüzel kişi olunması halinde tüzel kişiliğin ve tüzel kişiliği temsile yetkili olan kişinin,
3) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) ve (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edilecek borcu yoktur belgesi,
4. Geçici teminatın ihale başlama saatinden önce Mali Hizmetler Müdürlüğü Tahsilât Servisi’ne yatırılması gerekmektedir.
5. Taşınmaz hakkında geniş bilgi ve şartnameler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
KİRAYA VERİLECEK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

CİNSİ

ADA/PARSEL

SÜRE
YIL

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ


1


KONYA


SEYDİŞEHİR


Kızılcalar

Eski Garaj C Blok 2 Bağımsız Bölüm nolu 250 m2 lik Dükkân (Şartlı )


125/13


3 Yıl


4.000,00 TL/AY


4.320,00 TL


10:11

2

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı

154251 Sk. No:23/A Balıkçı Dükkânı

3 Yıl

300,00 TL/AY

350,00 TL

10:12

3

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı

154251 Sk. No:23/E Balıkçı Dükkânı

3 Yıl

300,00 TL/AY

350,00 TL

10:13

4

KONYA

SEYDİŞEHİR

Ulukapı

154251 Sk. No:23/F Yıkama Yağlama

3 Yıl

300,00 TL/AY

350,00 TL

10:14

5

KONYA

SEYDİŞEHİR

Pınarbaşı

153533 Sk. No:44 Berber Dükkanı

3 Yıl

75,00 TL/AY

100,00 TL

10:15

SATIŞI YAPILACAK OLAN TAŞINMAZLAR LİSTESİ

S. NO

İLİ

İLÇESİ

MAHALLESİ

İMAR DURUMU

CİNSİ

ADA/
PARSEL

BÜRÜT ALANI m2

MUHAMMEN
BEDEL(TL)

GEÇİCİ
TEMİNAT(TL)

İHALE SAATİ


1


KONYA


SEYDİŞEHİR


Kızılcalar

B2 Blok Giriş 7.Kat 13 Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı
4+ 1 Daire


125/13


178 m2


340.000,00 TL


10.200,00 TL


10:16


2


KONYA


SEYDİŞEHİR


Kızılcalar

B3 Blok Giriş 10.Kat 19
Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı
3+ 1 Daire


125/13


156 m2


280.000,00 TL


8.400,00 TL


10:17


3


KONYA


SEYDİŞEHİR


Kızılcalar

B3 Blok Giriş 10.Kat 20
Nolu Bağımsız Bölüm

Kat İrtifaklı
4+ 1 Daire


125/13


178 m2


320.000,00 TL


9.900,00 TL


10:18

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR