SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Selçuklu'da 46 m² dükkan (eczane yeri) ihaleyle kiraya verilecektir

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01084581
Şehir : Konya / Selçuklu
Semt-Mahalle : ŞEYH ŞAMİL MAH. / CUMHURİYET
: 46
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ HABER 15.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
YENİ HABER 21.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
46 m² dükkan (eczane yeri)
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
28.11.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Selçuklu Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

SELÇUKLU BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda bağımsız no, mevki, metre karesi cinsi ve hizalarında bir yıllık kira muhammen bedelleri yazılı gayrimenkulün açık teklif artırma ihale usulü ile ve ekli şartnamesi dâhilinde 2886 sayılı kanunun 35/c Maddesine göre 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir.
İhale 28.11.2019 Perşembe günü saat 16.00’da Belediye Encümeni tarafından Selçuklu Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır. İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
İhaleye girecekler ihale günü en geç saat 12.00’ye kadar
A-Gerçek kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe, Kanuni ikamet belgesi(2019 yılı) ,Nüfus Cüzdanı fotokopisi
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
d- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
B-Tüzel kişi olması halinde:
a- 1 Adet dilekçe,
b- Türkiye de tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve faks numarası
c- Noterden olaylı imza sirküsü
d- Vekil ise noter tasdikli vekaletname ve imza sirküsü
e- Selçuklu Belediyesine her hangi bir borcu bulunmadığına dair belge,
Yukarıdaki fıkralarda sayılan belgeler asıl veya noter tasdikli olacaktır.
Geçici teminat artırıma esas Muhammen Bedelinin 1 yıllık kirasının%10’ü olup; Geçici Teminatı Belediyemiz veznesine yatırılıp aldıkları makbuzu veya 2886 sayılı D.İ.Kanunun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgeyi, Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisine vermeleri şarttır.
Şartname Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde ücretsiz olarak görülebileceği ilan olunur.

MEVKİ

M2 Sİ

CİNSİ

KİRA MUH. BEDELİ


GEÇİÇİ TEMİNAT


1- Şeyh Şamil Mah. Şehit Veli Karakoç Sk. No:2/C


46,97 m²


Eczane


80.000,00 TL+KDV


8.000,00 TL

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR