KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ait gayrimenkuller kiraya verilecektir

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 16:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye Eski Meclis Toplantı Salonu 1. Kat No: 134
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda adresi belirtilen gayrimenkullerimiz 2886 Sayılı Kanunun 35/c maddesi ve İhale Şartnameleri dahilinde açık teklif (artırma) ihale usulü ile 31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilecektir. Kiraya verilecek gayrimenkuller halihazırda boş bulunmaktadır.
  2. İhale, 10.12.2019 Salı günü saat 16.00’dan itibaren Belediyemiz Encümeni tarafından Belediye Eski Meclis Toplantı Salonu 1. Kat No: 134 de yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
  3. Gayrimenkullerimizin 2019-2020 yılı yıllık kira muhammen bedelleri ile geçici teminatları ve ihale saatleri aşağıda belirtilmiştir.
  4. İsteklilerin 10.12.2019 günü saat 12.30’a kadar istenen belgeleri, Nişantaş Mah. Belediye Sarayı 5. kat No:514 adresindeki, Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğine teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
  5. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:

5.1 a. Dilekçe,
b. Tebligat için adres beyanı,
c. İsteklilerin gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdan Fotokopisi (TC Kimlik Numaralı) ve imza beyannamesi,
d. İhaleye katılacak gerçek veya tüzel kişiliğin ortakları ile yönetimindeki imzaya yetkili kişiler için adli sicil kaydı,
e. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri;
1. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesi ve tüzel kişiliğin imza sirküleri,
f. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Sarraf ve Kuyumcu Dükkanı ihalesine katılmak isteyenler için Sarraflar Derneğinden sarraflık veya kuyumculuk yaptığına dair
alacakları belge.
h. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,
i. Konya Büyükşehir Belediyesine ihale tarihi itibariyle vadesi geçmiş borcu bulunmadığına dair belge,
k. Geçici teminat olarak belirtilen bedeli Belediyemiz veznesine yatırarak aldıkları makbuz veya 2886 Sayılı D.İ.K.nun 26. maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi. (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı D.İ.K.na göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

  1. Şartnamesi mesai saatleri içerisinde Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğüne bağlı Gelir Şefliğinde bedelsiz olarak görülebilir.

İlan olunur.

S/N ADRESİ m²'si Vasfı 2019-2020 Yılı Yıllık Kira Muhammen Bedeli Geçici Teminatı İhale Saati
1 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı No: 22/52 Meram / KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı 46.500,00 TL+KDV 4.185,00 TL 16.00
2 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yeraltı Çarşısı No: 22/63-64 Meram / KONYA 38,00+38,00
Toplam 76,00
Sarraf Dükkanı 93.000,00 TL+KDV 8.370,00 TL 16.02
3 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer Altı Çarşısı No:22/2 Meram/KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı
46.500,00 TL+KDV
4.185,00 TL 16.04
4 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer Altı Çarşısı No:22/3 Meram/KONYA 38,00 Sarraf Dükkanı
46.500,00 TL+KDV
4.185,00 TL 16.06
5 Şükran Mah. Mevlana Cad. Sarraflar Yer Altı Çarşısı No:22/62-B Meram/KONYA 15,79 Kuyumcu Dükkanı
27.700,00 TL+KDV
2.493,00 TL 16.08
6 Sahipata Mah. Mevlana Cad. No: 18 Meram / KONYA 35,00 Büfe
60.000,00 TL+KDV
5.400,00 TL 16.10
7 Büyükkayacık Mah. Ankara Cad. No: 209/1 Selçuklu / KONYA 50,00 Büfe 8.400,00 TL+KDV 756,00 TL 16.12
8 Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 1. Kat No:155 Karatay/KONYA 17,70 Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu 3.000,00 TL+KDV 270,00 TL 16.14
9 Akçeşme Mah. Aziziye Cad. Melike Hatun Çarşısı 2. Kat No:244 Karatay/KONYA 18,29 Ticari Amaçlı Olmayan Okuma Salonu 1.900,00 TL+KDV 171,00 TL 16.16
10 Tatlıcak Mah. Ereğli Cad. Hayvan Park Pazarı No:1/AA Karatay/KONYA 36,54 Adaklık Satış Yeri 7.350,00 TL+KDV 661,50 TL 16.18
11 Tatlıcak Mah. Ereğli Cad. Hayvan Park Pazarı No:1/AB Karatay/KONYA 36,54 Adaklık Satış Yeri 7.350,00 TL+KDV 661,50 TL 16.20
12 Atlantı Mah. Atlantı Cad. No: 101/B Kadınhanı /KONYA 25,00 Dükkan - İşyeri 1.100,00 TL+KDV 99,00 TL 16.22
13 Atlantı Mah. Atlantı Cad. No: 101/C Kadınhanı /KONYA 25,00 Dükkan - İşyeri 1.100,00 TL+KDV 99,00 TL 16.24


İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR