BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Konya Bozkır'da belediyeye ait taşınmazların satış ve kiralaması yapılacaktır

BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01112059
Şehir : Konya / Bozkır
Yayınlandığı Gazeteler

BOZKIR POSTASI 13.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
30.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Bozkır Belediyesi Encümen Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C

BOZKIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI'NDAN

İLAN

1-a-) Mülkiyeti Belediyemize ait, Sarıoğlan (Koçaş) Mahallesinde bulunan aşağıda bilgileri belirtilen 1 Adet Tarla vasıflı taşınmaz, Yelbeği Mahalllesinde bulunan 1 Adet Arsa, Küçük Hisarlık Mahallesinde bulunan1 Adet Arsa, 2886 Sayılı yasa hükümleri ve Şartname dahilinde ‘’Açık Teklif Usulü’’ile satılacaktır.
b-)Mülkiyeti Belediyemize ait, Yukarı Mahallesinde bulunan 2 Adet İşyeri Belediye Encümeninin 26.12.2019 tarih ve 138 sayılı kararı ve 13.12.2019 tarih ve 131 sayılı kararı ile, Hamzalar Mahallesinde bulunan 2 adet İşyeri/Depo, Belediye Encümeninin 14.11.2019 tarih ve 126 ve 04.07.2019 tarih ve 64 Sayılı kararı ile, Üçpınar Mahallesinde bulunan 1 adet işyeri, Belediye Encümeninin 31.10.2019 tarih ve 118 Sayılı kararı ile,Çağlayan Mahallesinde bulunan 1 adet işyeri, Belediye Encümeninin 14.11.2019 tarih ve 126 Sayılı kararı ile üç yıllığına kiraya verilecektir.
2-İhale 30/01/2020 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren Bozkır Belediyesi hizmet binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Bozkır Belediye Encümeni’nce yapılacaktır. İhaleyi yapıp-yapmamakta Belediye Encümeni tamamen serbesttir.
3. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için istenen belgeler:
a-) T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı sureti ( ihale anında aslı ile teyid edilecektir.)
b-) Şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğini belirten, ihaleye katılmak istendiğine dair dilekçe ve tebligat için adres beyanı,
c-) Kanuni ikametgâh belgesi ile T.C. Vatandaşlık numarasının bulunduğu nüfus cüzdanı fotokopisi,
d-) Geçici teminat olarak, 2886 sayılı yasanın 26. maddesinde belirtilen değerler alınır.
e-) Vekâleten ihaleye katılma halinde istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi.
f-) İhaleye tüzel kişiler katılacaksa idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemelerinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından yada benzeri makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
g-) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş yetki belgesi ve imza sirküleri.
h) Belediyeden borcu yok yazısı ibraz edilmesi.
ı-) İsteklilerin ihale günü en geç saat 12:00 ‘ye kadar belgeleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır. Belirtilen saatten sonra yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
4-Şartname ve ekleri Bozkır Belediye Hizmet Binası – Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir.

NO

ADRESİ VE YERİ

NİTELİĞİ

ADA
PARSEL

İŞYERİ/ARSA

İMAR DURUMU/
VE KİRA SÜRESİ

GEÇİCİ TEMİNATI

MUHAMMEN
BEDELİ
(BİR YILLIK)
( TL )

İHALE SAATİ

1

SARIOĞLAN
(KOÇAŞ)

TARLA

183/13

14562,18

AKARYAKIT-LPG SATIŞ İST=.3941M2
KDKÇA=10621,18M2

30.581.00

611.612.00TL

(111.612.00TL PEŞİN
KALAN 10.EŞİT TAKSİT)

14.00

2

YELBEĞİ

ARSA

222/14

486,34

İMARSIZ

250.00

4.865.00
PEŞİN

14.05

3

KÜÇÜKHİSARLIK

ARSA

227/9

716,70

İMARSIZ

1.255.00

25.090.00
PEŞİN

14.10

4

ÇAĞLAYAN

İŞYERİ/DEPO

415/1

25

3YIL
36/AY

90.00

1.800.00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

14:15

5

ÜÇPINAR

İŞYERİ

205/2

10

3YIL
36/AY

150.00

3.000.00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

14:20

6

YUKARI MAH.50021 SOK:NO:9/A

İŞYERİ/DEPO

412/6

6

3YIL
36/AY

126.00

2.520.00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

14:25

7

YUKARI MAH.FEVZİPAŞA CAD.NO:4/201
BOZKIR

İŞYERİ

405/1

15

3 YIL/36 AY

105.00

2.100.000+KDV

(BİR YILLIK PEŞİN)

14:30

8

HAMZALAR MAH.HAMZALAR CAD.NO:76 BOZKIR/KONYA

İŞYERİ

234/1

15M2

3YIL
36/AY

90.00

1,800,00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

14:35

9

HAMZALAR MAH.56316 SOK:No:3
BOZKIR/KONYA

İŞYERİ/DEPO

348/86

25M2

3YIL
36/AY

90.00

1.800.00+KDV
(BİR YILLIK PEŞİN)

14:40

İHALE EVRAKLARI VE TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
30.01.2020 tarihinde yapılacak ihaleye katılan istekli olmadığı takdirde , ikinci ihale bir hafta sonra 06.02.2020 Perşembe günü saat 14.00’te itibaren yapılacaktır. İsteklilerin ihale tarih ve saatine kadar geçici teminatların yatırılması ve ihale evraklarının Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
İLAN OLUNUR.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR