KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koçarlı Belediyesi'ne ait taşınmazlar kiraya verilecektir

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01027943
Şehir : Aydın / Koçarlı
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 22.07.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti  Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen  tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde  Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen  huzurunda tablo -1 kira ihalesi yapılacaktır
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
06.07.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda tablo -1 kira ihalesi yapılacaktır.
KİRA

NO

İLÇESİ

MAHALLE

CİNSİ

ADA/ PARSEL

ALANI M²

MUHAMMEN KİRA BEDELİ
(AYLIK)

GEÇİCİ TEMİNAT
(En az %3 )

SAATİ

KİRA SÜRESİ

TARİH

1

KOÇARLI

Büyükdere Mah.

Dükkan

0/0

20m²

110-TL

120-TL

09:00

3 YILLIK

06.08.2019

2

KOÇARLI

BIYIKLI MAH.

Dükkan

0/2235

25M²

80-TL

90-TL

09:15

3 YILLIK

06.08.2019

3

KOÇARLI

BIYIKLI MAH.

Dükkan

0/2235

25M²

75-TL

85-TL

09:30

3 YILLIK

06.08.2019

4

KOÇARLI

YENİKÖY MAH.

Mesken Kat.1D.4

0/986

90m²

255-TL

280-TL

09:45

3 YILLIK

06.08.2019

5

KOÇARLI

KIZILKAYA MAH

Kahvehane

0/0

90m²

155-TL

170-TL

10:00

3 YILLIK

06.08.2019

6

KOÇARLI

Karaağaç Mah.

Kahvehane

0/0

50m²

90-TL

100-TL

10:15

3 YILLIK

06.08.2019

7

KOÇARLI

Çakmar Mah.

Depo

0/0

20m²

85-TL

95-TL

10:30

3 YILLIK

06.08.2019

8

KOÇARLI

Çakırbeyli Mah.

Kahvehane

0/0

150m²

1.470-TL

1.600-TL

10:45

3 YILLIK

06.08.2019

9

KOÇARLI

Dereköy Mah.

Dükkan

0/0

10m²

50-TL

55-TL

11:00

3 YILLIK

06.08.2019

10

KOÇARLI

Çakmar Mah.

Kahvehane

0/0

200m²

395-TL

430-TL

11:15

3 YILLIK

06.08.2019

11

KOÇARLI

Yeni Mah.

Dükkan No:21/2

109/32

10m²

190-TL

210-TL

11.30

3 YILLIK

06.08.2019

12

KOÇARLI

TEKELİ MAH.

Dükkân

0/880

13m²

150-TL

165-TL

11:45

3 YILLIK

06.08.2019

13

KOÇARLI

ÇULHALAR MAH.

Kahvehane

0/1952

226m²

520-TL

565-TL

12:00

3 YILLIK

06.08.2019

14

KOÇARLI

KASAPLAR MAH.

Dükkan

0/590

150M²

195-TL

215-TL

12:15

3 YILLIK

06.08.2019

15

KOÇARLI

BIYIKLI MAH.

Dükkan

0/2582

50m²

105-TL

115-TL

14:00

3 YILLIK

06.08.2019

16

KOÇARLI

BOĞAZİÇİ MAH.

Dükkan

0/390

20M²

70-TL

80-TL

14:15

3 YILLIK

06.08.2019

17

KOÇARLI

BIYIKLI MAH.

Dükkan

0/2582

50M²

105-TL

115-TL

14:30

3 YILLIK

06.08.2019

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce

A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2019 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR