KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koçarlı belediyesine ait 17 adet işyeri kiraya verilecektir

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00987306
Şehir : Aydın / Koçarlı
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 29.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.05.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonu. (İhale 10.05.2019 saat 09.00'dan itibaren her bir taşınmaz için ayrı ayrı yapılacaktır.)
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR


Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda tablo -1 kira ihalesi yapılacaktır.

KİRA

NO İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA/ PARSEL ALANI M² Aylık ve yıllık muhammen
kira bedeli
Geçici Teminat
%3
SAATİ Kira
Süresi
Tarih
1 KOÇARLI TEKELİ MAH. Dükkân 0/880 13m² 220,00TL
Aylık
238,00 TL 09:00 3 YILLIK 10.05.2019
2 KOÇARLI ÇULHALAR MAH. Kahvehane 0/1952 226m² 865TL
Aylık
935,00TL 09:15 3 YILLIK 10.05.2019
3 KOÇARLI ÇALLI MAH. Kahvehane 0/0 50m² 352TL
Aylık
381,00TL 09:30 3 YILLIK 10.05.2019
4 KOÇARLI BIYIKLI MAH. Dükkan 0/2582 No:19 50m² 122TL
Aylık
132,00TL 09:45 3 YILLIK 10.05.2019
5 KOÇARLI DEREKÖY MAH. Kahvehane 0/0 60M² 103TL
Aylık
112,00TL 10:00 3 YILLIK 10.05.2019
6 KOÇARLI YAĞCIDERE MAH. Kahvehane 0/0 50M² 100TL
Aylık
108,00TL 10:15 3 YILLIK 10.05.2019
7 KOÇARLI BIYIKLI MAH. Dükkan 0/0 40M² 222,00TL
Aylık
240,00TL 10:30 3 YILLIK 10.05.2019
8 KOÇARLI KASAPLAR MAH. Dükkan 0/590 150M² 250,00TL
Aylık
270,00TL 10:45 3 YILLIK 10.05.2019
9 KOÇARLI BIYIKLI MAH. Dükkan 0/2235 No:6 20M² 102,00 TL
Aylık
111,00TL 11:00 3 YILLIK 10.05.2019
10 KOÇARLI YENİKÖY MAH. Dükkan 0/1131 25M² 105,00TL
Aylık
114,00TL 11:15 3 YILLIK 10.05.2019
11 KOÇARLI CİNCİN MAH. Kahvehane 0/1980 150m² 355,00 TL
Aylık
384,00TL 11:30 3 YILLIK 10.05.2019
12 KOÇARLI ESENTEPE(ÇALLISAĞIR) MAH. Kahvehane 0/0 200m² 325,00TL
Aylık
351,00TL 11:45 3 YILLIK 10.05.2019
13 KOÇARLI YENİKÖY MAH. PARK(BÜFE) 0/234 210M² 315,00TL
Aylık
341,00TL 12:00 3 YILLIK 10.05.2019
14 KOÇARLI GÜDÜŞLÜ MAH. Kahvehane 0/1126 150m² 1.180,00TL
Aylık
1.275,00TL 12:15 3 YILLIK 10.05.2019
15 KOÇARLI BOĞAZİÇİ MAH. Dükkan 0/390 20M² 100,00TL
Aylık
108,00TL 13:30 3 YILLIK 10.05.2019
16 KOÇARLI KARAAĞAÇ MAH. Kahvehane 0/0 50m² 110,00TL
Aylık
119,00TL 13:45 3 YILLIK 10.05.2019
17 KOÇARLI ESENTEPE (ÇALLI SAĞIR)
MAH.
Dükkan 0/0 20m² 140,00TL
Aylık
152,00TL 14:00 3 YILLIK 10.05.2019

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;
Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi
B. Tüzel Kişiler;
İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2019 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,
C. Ortak girişim olması halinde;
Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Keyfiyet ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR