KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Koçarlı Belediyesi'nden kiralık işyeri ve tarım arazileri

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00928277
Şehir : Aydın / Koçarlı
Semt-Mahalle : KASAPLAR MAH. / KOÇARLI
: 10
Yayınlandığı Gazeteler

KOÇARLI HABER 14.01.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
24.01.2019 09:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOÇARLI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Koçarlı İlçesi Mahallelerinde bulunan aşağıdaki listede özellikleri belirtilen taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesi Hükümleri Çerçevesinde Açık Teklif alma usulü ile listede belirtilen tarih ve saatlerde şartnamesindeki hükümler çerçevesinde Koçarlı Belediyesi, Belediye Meclis Toplantı salonunda Encümen huzurunda kira ihalesi yapılacaktır.

NO İLÇESİ MAHALLE CİNSİ ADA/ PARSEL ALANI M² Aylık ve yıllık muhammen kira bedeli Geçici Teminat SAATİ Kira
Süresi
Tarih
1 KOÇARLI Kasaplar Mahallesi Dükkân
(Boş)
0/156 10m² 50,00TL
Aylık
55,00TL 09:00 3 Yıllık 24.01.2019
2 KOÇARLI Akmescit Mahallesi Dükkân 0/0
Tescilsiz
70m² 746,00TL
Aylık
810,00TL 09:15 3 Yıllık 24.01.2019
3 KOÇARLI Çakırbeyli Dükkân
(Boş)
Tescilsiz 80m² 150,00TL
Aylık
165,00TL 09:30 3 Yıllık 24.01.2019
4 KOÇARLI Büyükdere Mahallesi Dükkân
(Boş)
0/759 10m² 100,00TL
Aylık
110,00TL 09:45 3 Yıllık 24.01.2019
5 KOÇARLI Orta Mahalle Dükkân
(Boş)
42/1 zemin 6 nolu böl. 15m² 150,00TL
Aylık
165,00TL 10:00 3 Yıllık 24.01.2019
6 KOÇARLI Yeni Mahalle Dükkân
(Boş)
109/32 Pazaryeri 15m² 150,00TL
Aylık
165,00TL 10:15 3 Yıllık 24.01.2019
7 KOÇARLI Çakmar Dükkân
Aperatif
0/1 10m² 100,00TL
Aylık
110,00TL 10:30 3 Yıllık 24.01.2019
8 KOÇARLI Boydere Mesken Tescilsiz 80m² 100,00TL
Aylık
110,00TL 10:45 3 Yıllık 24.01.2019
9 KOÇARLI Orta Mahalle Dükkân 17/1 110m² 975,00TL
Aylık
1.055,00TL 11:00 3 Yıllık 24.01.2019
10 KOÇARLI Hacıhamzalar ova Mahallesi Dükkân
Kahvehane
Tescilsiz 50m² 150,00TL
Aylık
165,00 11:15 3 Yıllık 24.01.2019
11 KOÇARLI Halilbeyli Tarla 108/7 14.569,60m² 4.500,00TL Yıllık 410,00TL 11:30 3 Yıllık 24.01.2019
12 KOÇARLI Kasaplar Mahallesi Tarla 0/268 3000m² 1.000,00TL Yıllık 100,00TL 11:45 3 Yıllık 24.01.2019

İhaleye katılacak olanlar, ihaleden önce
A. Gerçek Kişiler;

Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve ikametgâh belgelerini. (Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği), Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, Taşınmaz kira Şartnamesini, Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi

B. Tüzel Kişiler;

İstekli tüzel kişi adına ihaleye katılmaya ve teklif vermeye yetkili olduğunu açıkça gösteren noterce düzenlenmiş vekâletname veya yetki belgesi, İmza sirküleri, Tebligat için adres beyanı, Belediyeye borcu olmadığına dair belgeyi, Geçici teminatın yatırıldığını gösterir belgeyi, İhale Taşınmaz kira Şartnamesini, Sicil gazetesi ve 2019 yılı içerisinde düzenlenmiş sicil ve/veya oda kayıt belgesini,

C. Ortak girişim olması halinde;

Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A) veya (B) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeleri,Encümen Başkanlığına vereceklerdir.Listede muhammen bedellere KDV ilave edilmemiş olup, ihale bedellerine KDV ilave edilmeyecek. İhale ile ilgili şartnamede bulunan hükümleri görmek isteyenler şartnameyi Belediyemiz Emlak İstimlâk Müdürlüğünden görebilir. İhaleye katılacak olanlar ücreti karşılığı şartnameyi Emlak İstimlâk Müdürlüğünden alabilirler, İhaleye katılacakların şartname almaları zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 29. maddesine göre İhale komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir. İdare, ihale gününe kadar, ilan edilen taşınmazın ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir. Postada meydana gelen gecikmeler ve telgraf ile yapılan başvurular kabul edilmeyecekti. Keyfiyet ilan olunur.

D. Diğer Hükümler:

Tabloda ikinci sırada bulunan Akmescit mahallesi kahvehane kira ihalesinde geçici teminat haricinde 1000.00TL ek teminat yatırılacaktır. İhaleye katılan isteklilere ihale sonrasında ihale üzerinde kalan istekli hariç teminatları iade edilecektir. İhale üzerinde kalan isteklinin ihaleye ait yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde yatırmış olduğu teminatlar belediyeye gelir kaydedilecektir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR