GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kocaeli Gebze'de fabrika kompleksi icradan satılıktır

GEBZE 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01116004
Şehir : Kocaeli / Gebze
Yayınlandığı Gazeteler

AÇIK MERT KORKUSUZ 15.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İCRA İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya No
:
2018/3793 TLMT.
Muhammen Bedeli
:
18,393,793 TL
Birinci Satış Günü
:
04.03.2020 10:40
İkinci Satış Günü
:
30.03.2020 10:40
Satış Yeri
:
Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok B-116 Mezat Salonu Gebze / KOCAELİ

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanununun 126. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

T.C.GEBZE 4. İCRA DAİRESİ
2018/3793 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
TAŞINMAZ
Özellikleri : Satışa konu olan Kocaeli İli Gebze İlçesi Sultanorhan Mahallesi 6370 ada 10 parselde bulunan 4.317,00 m2 alanlı arsa nitelikli taşınmazdır. Sultanorhan Mahallesi (Tatlıkuyu Mah.) 1319 ve 1319/1 sokaklara cephelidir. Parselüzerinde, 19 dış kapı nolu fabrika ve müştemilatları vardır. Taşınmaz Ahmet Pembegüllü Bulvarına çok yakın, D.100 karayoluna veAnibal caddesine yakındır. çevresinde yoğun sanayi - depolama tesisleri ve konut türü yapılaşma vardır. Gebze AVM' ye çok yakın, TÜBİTAK’a yakın, şehir merkezinde, ulaşımı kolay, alım satım kabiliyeti yüksek olup tüm alt yapı ve Belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ancak taşınmaz üzerinden Enerji Nakil hattı geçtiğinden, taşınmazın değerini menfi yönden etkilemektedir.
Parsel üzerinde bulunan Bina ve Müştemilatlar;
İdari bina; Bina betonarme karkas inşaat tarzında olup, Bodrum kat + Zemin kat + 1. Normal Kat + teras katında oluşup toplam 3 katlı, 21-30 yaş grubunda binadır..Binanın toplam alanı 2.250,00 m2 olup binanın bitişiğinde olan Kaynakhane ve Taşlama bölümü bulunan yapınınçatısı ve yanları trapez sac kaplıdır. Taban döşemesi beton Şap olan bina İdari binanın inşaat alanı içerisinde kalmaktadır. İdari binanın dış ve iç cepheleri sıvalı ve saten boyalıdır. Dış doğramalar alüminyum, İç kapılar mobilya türü, asma tavanlıdır. Taşınmazın yapısal özellikleri, kullanılan malzeme ve işçilik dikkate alınarak,Çevreve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Fabrika binası; Çelik konstrüksiyon inşaat tarzında, tek katlı 21-30 yaş grubunda olan yapı, Dökümhane, Kumlama, Kesme ve Taşlama binası olarak hizmet vermektedir. Ayrıca bu binaya bitişik olan, Modelhane ve Kumlama binası bulunmaktadır. Binanın dış cephesi tuğla duvar, sıvalı veçatı ondülin kaplıdır. Tabanı vakumlu betonla kaplı olup 2.000,00 m2 oturma alanlıdır. Taşınmazın yapısal özellikleri, kullanılan malzeme ve işçilik dikkate alınarak,Çevreve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre III sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Bekçi Kulübesi; Yığma Kargir inşaat tarzında, tek katlın 11-15 yaş grubunda olan yapı, 10,00 m2 oturma alanlıdır. Taşınmazın yapısal özellikleri, kullanılan malzeme ve işçilik dikkate alınarak,Çevreve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre II sınıf B grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Saha betonu; dava konusu taşınmazın açık alanları 1.100,00 m2 alanında olup saha betonuyla kaplıdır. 21-30 yaş grubunda olup, yapısal özellikleri, kullanılan malzeme ve işçilik dikkate alınarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I sınıf A grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Çevre duvarı; Taşınmazın çevresi, 1,50 mt yükseklikte, 260,00 mtboyunda, 11-15 yaş grubunda, beton duvarla çevrili olup duvar üzerinde 1,00 mt. yükseklikte, boyalı, demir profil çerçeveli kafes tel bulunmaktadır.Çevre duvarı ve tel çit toplam alanı 650,00 m2 dir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yapı yaklaşık birim maliyetlerine göre I sınıf A grubu yapılar sınıfına girmektedir.
Dava konusu taşınmazın kıymet takdiri tarihi itibariyle toplam değeri;
-Arsa değerinin; 4.317,00 m2 x 3.500,00 TL/m2 =15.109.500,00 TL.
-İdari binanın değeri;2.250,00 x 966,00 TL/m2 x (1,00-0,25) = 1.630.125,00 TL.
-Fabrika Binasının değeri; 2.000,00 m2 x 966,00 TL/m2 x (1,00-0,25) = 1.449.000,00 TL.
-Bekçi kulübesinin değeri; 10,00 m2 x 483,00 TL/m2 x (1,00-0,15) = 4.105,50 TL.
-Saha betonunun değeri; 1.100,00m2 x 153,00 TL/m2 x (1,00-0,25) = 126.225,00 TL.
-Çevre Duvarının Değeri : 650,00m2 x 153,00 TL/m2 x (1,00-0,25) = 74.837,50 TL.
TOPLAM = 18.393.793,00 TL.
İmar Durumu : Gebze Belediye Başkanlığının 14/03/2018 tarih ve 534 sayılı yazılarında, Gebze Sultanorhan mahallesi, eski 4526 ada (yeni ada no 6370) ve 10 parsel, Kocaeli Büyükşehir Belediye meclisi' nin 15.10.2015tarih ve 599 nolu kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Ticaret alanında kaldığı Emsal = 1.50 ve yükseklik = 10 kat olduğu,parsel üzerinden, Enerji Nakil Hattının geçtiği; söz konusu bölgede Kocaeli 1. İdare Mahkemesi' nin 30.11.2011 tarih ve 2011/1287 sayılı kararı ile imar uygulaması iptal edilmiş olup imar uygulaması çalışmaları Belediye Emlak İstimlak Müdürlüğü tarafından sürdürüldüğü belirtilmektedir.
Kıymeti : 18.393.793,00 TL
KDV Oranı : KDV Kanunun 17. Maddesinin 4. Fıkrası Uyarınca Muaf
1. Satış Günü : 04/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
2. Satış Günü : 30/03/2020 günü 10:40 - 10:45 arası
Satış Yeri : Gebze Adliyesi 1. Kat B Blok B-116 Mezat Salonu Gebze / KOCAELİ
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/3793 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR