KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 9 adet işyeri kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
19.02.2020 10:36
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KİRALAMA İHALE İLANI

S.
N
İşyeri Adresi Mevkii No/ Nevi
(Kullanım Alanı)
Aylık Muh. Kira edeli Geçici-İştr.
Tem.(TL)
Kira
Süresi
İhaleTarihi/
Saati/Usulü
1 İzmit-KozlukMah.S.DervişoğluCad.No:42(Seka park içi)/Trambolin ve Ş.Oyun Grubu (300m²) 12.000,00-
TL+ KDV
5.400,00-
50.000,00-
3 Yıl
Sezon
19.02.2020/
10:36/AçıkTeklif
2 Kartepe-Çepni Mah. Bakırlı Mevkii (Suadiye) /Bahçe Toprağı Depo Yeri (1362 m²) 385,00-
TL+ KDV
415,80-
1.000,00-
3 Yıl 19.02.2020/
10:39/AçıkTeklif
3 İzmit-Kabaoğlu Mah. Kent Ormanı İçi/ Büfe-Kafeterya (20 m² Kapalı,30 m²Açık) 870,00-
TL+ KDV
939,60-
2.000,00-
3 Yıl 19.02.2020/
10:42/AçıkTeklif
4 İzmit-Mehmet Ali Paşa Mah. Fındık Sok. Mehmet Ali Paşa AileSağlığıMerk.(230,85 m²) 1.640,00-
TL+ KDV
1.771,20-
2.000,00-
3 Yıl 19.02.2020/
10:45/AçıkTeklif
5 KörfezAtalarmah.M.AkifErsoyCad.YarımcaKült. Merk./Atalar Aile Sağlığı Merk.(168,63 m²) 1.370,00-
TL+ KDV
1.479,60-
2.000,00-
3 Yıl 19.02.2020/
10:48/AçıkTeklif
6 İzmit-Ovacık Mah. Kullar Cad. No:226 Merkez Hal Tesisi/ Sandık Tamir Yeri (6 m²) 130,00-
TL+ KDV
140,40-
500,00-
3 Yıl 19.02.2020/
10:51/AçıkTeklif
7 İzmit-Malta Mah.,502 ada,1 parselKal.İş Merkezi, Zemin Kat 16 nolu İşyeri, (30m²) 225,00-
TL+ KDV
243,00-
700,00-
3 Yıl 11.03.2020/
10:00/AçıkTeklif
8 Başiskele-YeniköyMerkez Mah.331ada,2 parse Kal. İş Merk.1. kat 32 No'lu İşy.(Depo) (30 m²) 200,00-
TL+ KDV
216,00-
600,00-
3 Yıl 11.03.2020/
10:03/AçıkTeklif
9 İzmit- Körfez Mah. Y.Emre Kült.Merk. İçi,Z.Kat; 17,18,19,20,21,22,23,25,26; 1.Kat; 1,2,3,5,6,7, 8,9,10,11,12,13,14,15 Nolu Bürolar (1352 m²) 62.000,00-
TL+ KDV
223.200,-
250.000,-
10 Yıl 18.03.2020/
10:00 /KapalıTeklif

Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar belirtilen tarih, saat ve şartlarda KBB Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.

İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

1-İhale şartname bedeline ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici teminat yatırıldığına dair makbuz aslı,

3-İştirak teminatı yatırıldığına dair makbuz aslı,

4-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

5-Vekâleten katılımda Noter tas. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

6-Ortak katılımda Noter tas. Ortak Girişim Beyanı

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN:

1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi*Sezonluk Kiralamalar; 3 yıl süresince her yılın Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsamaktadır.* İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) iş günü önce Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR