KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kocaeli B.B.Başkanlığına ait büfe ve büro kiraya verilecektir

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mah. Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçisi altında bulunan 18 m²’lik alan Büfe
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
08.04.2020 10:06
Son Başvuru ve Teklif Tarihi
:
07.04.2020 KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md.
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
KBB Encümen Toplantı Salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KOCAELİ B.ŞEHİR BELD. KİRALAMA İLANI

İzmit İlçesi, Kabaoğlu Mah. Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçisi altında bulunan 18 m²’lik alan Büfe faaliyeti yapılmak üzere Aylık 800,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 08 Nisan 2020 günü 10:06’da İzmit İlçesi, Kadiköy Mah. Bağdat Cad. No:59 Bekirpaşa Katlı Otopark adresinde bulunan 70,28 m² kullanım alanlı Z06-Z07 nolu işyeri Büro-Hizmet Birimi olarak Aylık 1.400,00-TL+KDV muhammen kira bedeli üzerinden 08 Nisan 2020 günü 10:09’da KBB Encümen Toplantı Salonunda 3 (üç) yıl süre ile ayrı ayrı 2886 sayılı DİK. 45. Mad. hükümlerine göre Açık Teklif Usulü ile kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER:

(Her bir işyeri için)1-İhale şartname bedeline(250,00TL) ait makbuz (KBB. Emlak ve İst. Dai. Bşk.dan bedeli karşılığı alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,

2-Geçici/İştirak teminat bedeli yatırıldığına dair makbuz aslı [Büfe:864TL/2.000TL) (Büro:1.512TL/3.000TL)],

3-KBB’den “Borcu yoktur” belgesi,

4-Vekâleten katılımda Noter tasd. Vekâletname ile vekilin Noter imza beyanı,

5-Ortak katılımda Noter tasd. Ortak Girişim Beyanı

GERÇEK KİŞİLERDEN:

1-Noter tasdikli imza beyannamesi,

2-Nüfus Kayıt Örneği,

3-İkametgâh Senedi,

TÜZEL KİŞİLERDEN: 1-Tüzel kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,

2-Şirketin Adres beyanı,

3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi * İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin asıllarını veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz hazırlayıp, dosyalarını en geç 07.04.2020 tarihi Saat: 12:30'a kadar KBB Yeni Hiz. Binası A Blk. Zemin katta bulunan Yazı İşl.ve Kar. Da. Bşk. Encümen Şb. Md. verebilecekleri gibi aynı saatte ulaşmak şartı ile iadeli taahhütlü posta olarak da gönderebilirler.* İdare, ihaleleri yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17.Maddesi gereğince ilan olunur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR