KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kırkağaç Belediyesi'ne ait 69 adet taşınmaz ihale ile kiraya verilecektir

KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Mülkiyeti Kırkağaç Belediyesi'ne ait 69 adet muhtelif taşınmazın ihale ile kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
21.01.2020 14:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kırkağaç Belediyesi hizmet binası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI
KIRKAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

*Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre kiraya verilecektir.
*Birinci ihale 21.01.2020 Salı günü saat: 14:00’ten itibaren 2'şer dakika ara ile Belediye Hizmet Binasında Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
*Kiraya verilemeyen yerler için ikinci ihale 26.02.2020 Çarşamba günü saat 14:00’ten itibaren 2’şer dakika ara ile yapılacaktır. İkinci ihalede kiraya verilecek yerler ve saatler konusunda liste için Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından 17.02.2020 tarihinden itibaren bilgi alınabilir.
*İhale saatinden önce belirtilen muhammen bedel üzerinden hesaplanan %3’lük geçici teminat bedellerini birinci ihale için 20.01.2020 Pazartesi günü saat 16:00’a kadar Belediye veznesine yatırmaları zorunludur. İhale şartnamesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alınabilir.
*İhaleye girecek parsellerin tümü K.D.V.'den muaftır.
İsteklilerden İstenecek Belgeler:

 1. Dilekçe,

 2. Nüfus cüzdan fotokopisi,

 3. Vekaleten iştirak ediyorsa vekaletname

 4. İkametgah belgesi

 5. İmza Sirküleri (noter onaylı)

 6. Geçici teminat mektubu ya da Kırkağaç Belediyesi Veznesinden alınacak makbuz

 7. Emlak İstimlak Müdürlüğünden alınacak olan İhale Şartnamesi. İhale şartname bedelli olup, ödendiğine dair makbuz.

 8. Kırkağaç Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak olan borcu yoktur belgesi.

 9. Tüzel kişilerde ise, yukarıdaki şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

 10. İhaleye katılabilmek için; 08.09.1983 tarih, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu Kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak.

 11. Belediye Encümeni ihale yapıp, yapmamakta ve tercih hakkını kullanmakta tamamen yetkili ve serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

BELEDİYEMİZE AİT KİRALANACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ 2020

Sıra No

Mahalle

Ada

Parsel

Kat

Bb No

Adres

Nitelik

Alan

AYLIK BEDEL

MUAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE SAATİ

1

Alacalar

0

1703

İşyeri

150,00

1.800,00

54,00

14:00

2

Alifakı

0

1314

İşyeri

40,00

480,00

14,40

14:02

3

Bademli

138

2

İşyeri

100,00

1.200,00

36,00

14:04

4

Bakır

0

6178

2

6

4 Sk. No:29/2

Mesken

300,00

3.600,00

108,00

14:06

5

Bakır

0

6780

Z.

4

5 Sk.

İşyeri

200,00

2.400,00

72,00

14:08

6

Bakır

0

6222

25 Sk. No: 1/G

İşyeri

200,00

2.400,00

72,00

14:10

7

Bakır

0

6222

Belediye Binası Üstü

Misafirhane

1.500,00

18.000,00

540,00

14:12

8

Bakır

0

1179

Tahir Uslu Cad. No:62/B

İşyeri

250,00

3.000,00

90,00

14:14

9

Bakır

0

6294

35 Sokak No: 11

İşyeri

2.500,00

30.000,00

900,00

14:16

10

Bakır

0

6287

Şefik Paksoy Cd No:39

İş yeri

2.500,00

30.000,00

900,00

14:18

11

Bakır

0

8395

Akhisar cd. No:4G

OTO GALERİ

1.250,00

15.000,00

450,00

14:20

12

Gebeler

0

776

İnceyol

Tarla

11900

YILLIK

1.750,00

52,50

14:22

13

Gelenbe

0

2273

1 Sk.

Halı Saha

650,00

7.800,00

234,00

14:24

14

Gelenbe

0

2463

Şehit Tahir Aymaz Cad. No:33/A

İşyeri

130,00

1.560,00

46,80

14:26

15

Gelenbe

Şehit Tahir Aymaz Cad.

Kantar

275,00

3.300,00

99,00

14:28

16

Gelenbe

2884

3 Sk. Kapalı Pazar Yeri No:1

Büfe

120,00

1.440,00

43,20

14:30

17

Güvendik

103

27

Akyer

Tarla

8900

YILLIK

500,00

15,00

14:32

18

Hacet

101

20

Karacaören

Tarla

12000

YILLIK

1.500,00

45,00

14:34

19

Hacet

101

30

Karacaören

Tarla

8700

YILLIK

800,00

24,00

14:36

20

Hamidiye

136

2

Kahvehane

İşyeri

50,00

600,00

18,00

14:38

21

Hamitli

0

1000

Kahvehane

İşyeri

50,00

600,00

18,00

14:40

22

Işıklar

0

507

Kahvehane

İşyeri

50,00

600,00

18,00

14:42

23

İlyaslar

0

2237

Kantar

Arsa

46

200,00

2.400,00

72,00

14:44

24

İlyaslar

0

2510

İsmet İnönü Cad. No:48/D

Düğün Salonu

300,00

3.600,00

108,00

14:46

25

İlyaslar

0

Halı Saha

Arsa

300,00

3.600,00

108,00

14:48

26

Karakurt

0

301

Hazergırat Cad. No: 149

Yüzme Havuzu

400,00

4.800,00

144,00

14:50

27

Karakurt

0

873

Aliağa

Tarla

1800

YILLIK

600,00

18,00

14:52

28

Karakurt

0

796

Değirmentepe

Tarla

2700

YILLIK

800,00

24,00

14:54

29

Kocamehmetağa

358

19

53 Sk. No:60

İşyeri

350,00

4.200,00

126,00

14:56

30

Kocamehmetağa

358

19

Z

22

53 Sk. No:66

İşyeri

250,00

3.000,00

90,00

14:58

31

Kocamehmetağa

358

19

Z

23

53 Sk. No:68

İşyeri

250,00

3.000,00

90,00

15:00

32

Kuyucak

102

12

Dağ

Tarla

12.499,98

YILLIK

1.200,00

36,00

15:02

33

Öveçli

0

1585

İşyeri

805

YILLIK

1.600,00

48,00

15:04

34

Sakarlı

118

1

Kırantepe

Tarla

14023,85

YILLIK

700,00

21,00

15:06

35

Sakarlı

113

4

Kırantepe

Tarla

16135,86

YILLIK

550,00

16,50

15:08

36

Şaireşref

122

2

70 Yeni Sk.

İşyeri

8.500,00

102.000,00

3.060,00

15:10

37

Şaireşref

421

174

122 Sokak

Kantar

500,00

6.000,00

180,00

15:12

38

Tevfikiye

225

28

Çalı Çayırı

Tarla

1999

YILLIK

800,00

24,00

15:14

39

Yağmurlu

0

1168

İşyeri

20,00

240,00

7,20

15:16

40

Yağmurlu

0

918

Somakderesi

Tarla

19933

YILLIK

1.000,00

30,00

15:18

41

Yağmurlu

0

707

Ören

Tarla

1358

YILLIK

100,00

3,00

15:20

42

Yeni Mahalle

345

2

Otel

15.000,00

180.000,00

5.400,00

15:22

43

Alifakı

0

1092

(320 TİRİLYE)

Zeytinlik

14760

YILLIK

2.250,00

67,50

15:24

44

Bademli

117

20

(70 EDREMİT)

Zeytinlik

12500

YILLIK

650,00

19,50

15:26

45

Cinosman

492

5

(8 EREMİT)

Zeytinlik

767

YILLIK

300,00

9,00

15:28

46

Gebeler

0

166

(80 EDREMİT)

Zeytinlik

5900

YILLIK

350,00

10,50

15:30

47

Gelenbe

0

1124

(135 TİRİLYE)

Zeytinlik

8300

YILLIK

600,00

18,00

15:32

48

Güvendik

131

32

(65 TİRİLYE)

Zeytinlik

5700

YILLIK

200,00

6,00

15:34

49

Güvendik

115

40

(95 TİRİLYE)

Zeytinlik

3600

YILLIK

100,00

3,00

15:36

50

Hamitli

0

159

(45 EDREMİT)

Zeytinlik

13200

YILLIK

200,00

6,00

15:38

51

İlyaslar

0

291

(130 TİRİLYE) SU DEPOSU YANI

Zeytinlik

13200

YILLIK

1.300,00

39,00

15:40

52

İlyaslar

0

1348

(340 TİRİLYE) ASFALT KENARI

Zeytinlik

20000

YILLIK

2.000,00

60,00

15:42

53

İlyaslar

0

2787

(170 TİRİLYE) ASFALT KENARI

Zeytinlik

10400

YILLIK

1.000,00

30,00

15:44

54

Küçükyaya

110

9

(60 EDREMİT)

Zeytinlik

12812,06

YILLIK

500,00

15,00

15:46

55

Küçükyaya

0

558

(15 EDREMİT)

Zeytinlik

2000

YILLIK

300,00

9,00

15:48

56

Musahoca

0

1750

(55 TİRİLYE)

Zeytinlik

8400

YILLIK

2.600,00

78,00

15:50

57

Öveçli

0

1277

(10 EDREMİT)

Zeytinlik

1900

YILLIK

100,00

3,00

15:52

58

Öveçli

0

1440

(7 EDREMİT)

Zeytinlik

3100

YILLIK

100,00

3,00

15:54

59

Öveçli

0

1546

(25 EDREMİT) ÇAM FESTİVAL YANI

Zeytinlik

3370,22

YILLIK

400,00

12,00

15:56

60

Öveçli

0

1547

(60 EDREMİT) ÇAM FESTİVAL YANI

Zeytinlik

6069

YILLIK

500,00

15,00

15:58

61

Öveçli

0

1919

(120 EDREMİT) ÇAM FESTİVAL YANI

Zeytinlik

10890,01

YILLIK

900,00

27,00

16:00

62

Öveçli

0

1562

(35 EDREMİT) ÇAM FESTİVAL YANI

Zeytinlik

3697

YILLIK

200,00

6,00

16:02

63

Siledik

106

1

(60 EDREMİT)

Zeytinlik

9414

YILLIK

400,00

12,00

16:04

64

Siledik

101

2

(95 EDREMİT) ASFALT KENARI

Zeytinlik

5459,52

YILLIK

450,00

13,50

16:06

65

Siledik

101

8

(105 TİRİLYE)

Zeytinlik

23570,66

YILLIK

900,00

27,00

16:08

66

Siledik

0

142

(20 TİRİLYE)

Zeytinlik

840

YILLIK

100,00

3,00

16:10

67

Siledik

0

143

(10 TİRİLYE)

Zeytinlik

600

YILLIK

100,00

3,00

16:12

68

Söğütalan

112

32

(25 TİRİLYE) Düğün Salonu Bahçesi

Zeytinlik

3117

YILLIK

400,00

12,00

16:14

69

Yağmurlu

0

1376

(65 EDREMİT)

Zeytinlik

6268

YILLIK

500,00

15,00

16:16

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR