KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kestel Belediyesinden kiralık 2 adet taşınmaz

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01153002
Şehir : Bursa / Kestel
Semt-Mahalle : ÜMİTALAN MAH. / KESTEL
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA ŞEHİR 19.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA ŞEHİR 21.03.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediye Encümeni
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-İlçemiz Ümitalan Mahallesinde Pafta No: H22c08d1c, Parsel No: 2, ada No:129’da bulunan( Üç katlı betonarme köy konağının) Kahvehanenin 10 yıl müddetle kiraya verilmesi
Aylık muhammen bedeli : 300,00-TL. + K.D.V.
Geçici teminatı : 324,00.-TL
Garanti Teminatı : 1.800,00.-TL
Dosya bedeli 50,00.-TL+ K.D.V.
İhale Tarih/ Saati :31/03/2020 tarih Salı günü, saat 10.30
2- Mülkiyeti Belediyemize ait 3.643.76 m2 yüz ölçümlü Pafta H22B 22D ,133 ada,135 Parsel nolu Gayrimenkulün Fidan Yetiştirmek amacıyla 3 yıl müddetle kiraya verilmesi
Yıllık muhammen bedeli : 1.000,00-TL. K.D.V. Dahil
Geçici teminatı : 90,00.-TL
Garanti Teminatı : 1.000,00.-TL
Dosya bedeli 50,00.-TL K.D.V. Dahil.
İhale Tarih/ Saati :31/03/2020tarih Salı günü, saat 10.40
İhaleleri ayrı ayrı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihaleye konulmuştur.
İhalesi Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 31/03/2020 tarih Salı günü, saat 10.30’ve 10.40 da ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya yukarıda belirtilen bedel ile temin edilebilir.
İhaleye girerken istenecek belgeler :
ŞİRKETLERİN:

1-İmza Sirküleri
2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
4-Geçici Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-Garanti Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
8-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
9-Derneklerden Dernek Kararı (İhaleye girme,Teminat Yatırma,Çekme,Teklif verme,Sözleşme imzalamaya Vb.gibi Yetki kararı
ŞAHISLARIN:
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)
2- İmza Sirküleri
3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-Garanti Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
6-İkametgah Kağıdı
7-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)
8-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
İhale Evraklarını 31/03/2020 Salı saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kale Mah., Cuma Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez,İlan Olunur.
http://www.kestel.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR