KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kestel Belediyesi'nden 2 adet taşınmaz ve 2 adet sulama pompası kiraya verilecektir

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01107922
Şehir : Bursa / Kestel
Semt-Mahalle : BARAKFAKİH MAH. / KESTEL
: 80
Yayınlandığı Gazeteler

BURSA HAKİMİYET 28.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
BURSA HAKİMİYET 30.12.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet taşınmazın ve 2 adet sulama pompasının kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
07.01.2020 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN


KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1-Mülkiyeti Belediyemize ait 2882 parsel, Barakfakih mahallesi Genç Osman caddesi 65/O adresinde bulunan 80 m2 gayrimenkul saat 10.30Aylık muhammen bedeli : 425,00.-TL. + K.D.V.
Geçici teminatı : 460,00.-TL
Garanti Teminatı : 1.275,00.-TL

2-Mülkiyeti Belediyemize ait 2882 parsel, Barakfakih mahallesi Genç Osman caddesi 65/K adresinde bulunan 152 m2 gayrimenkul saat: 10.35Aylık muhammen bedeli : 4.000,00.-TL. + K.D.V.
Geçici teminatı : 4.320,00.-TL
Garanti Teminatı : 20.000,00.-TL

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 1350 ve 1389 parsel sayılı Barakfakih mahallesi Kumluk Mevkiinde 140 hektar alanın sulanması için 2 adet sulama pompasının saat 10.40 da Aylık muhammen bedeli : 315,00.-TL. + K.D.V.
Geçici teminatı : 345,00.-TL
Garanti Teminatı : 945,00.-TL

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile Ayrı Ayrı ihaleye konulmuştur.

İhalesi Belediyemiz Encümenince Kestel Belediyesi Encümen Salonunda 07/01/2020 tarih Salı günü, saat 10.30’dan başlayarak ayrı ayrı yapılacaktır. Şartnameleri Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir veya 50,00.-TL.+KDV. bedel ile temin edilebilir.
İhaleye girerken istenecek belgeler :

ŞİRKETLERİN :
1-İmza Sirküleri
2-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
3-Ticaret veya Sanayi Odası Belgesi
4-Geçici Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-Garanti Teminat. (Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
6-En son yayınlanmış Ticari Sicil Gazete sureti
7-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
8-Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi borcu olup - olmadığında dair yazı.
9-İhale dosyası satın alındı makbuzu.

ŞAHISLARIN :
1-Nüfus Cüzdanı Sureti (T.C Kimlik Numaralı)
2- İmza Sirküleri
3-Vekil ise vekâletname (Noter Tasdikli)
4-Geçici Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
5-Garanti Teminat.(Banka teminat mektubu verilecek ise süresiz olacaktır.)
6-İkametgah Kağıdı
7-Sabıka kaydı (Son 1 ay içinde alınmış)
8-Kestel Belediyesine borcu olup - olmadığında dair yazı.
9-Sosyal Güvenlik Kurumuna vergi borcu olup - olmadığında dair yazı.
10-İhale dosyası satın alındı makbuzu.
İhale Evraklarını 07/01/2020 SALI saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
Kale Mah., Cuma Cad. No:1 16450 Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez ,
İlan Olunur.
www.kestel.bel.tr/duyurular

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR