KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kestel Belediyesi dükkanları ihale usulü ile kiraya verecektir

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
2 adet işyerinin kiraya verilmesi işi
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
10.12.2019 10:30
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Belediyemiz Encümeninde
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İLAN KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

SIRA NO CİNSİ ZEMİN KAT M2. ASMA KAT M2. MUHAMMEN BEDEL (KDV. HARİÇ AYLIK) GEÇİCİ TEMİNAT GARANTİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1- DÜKKAN 7-E 71,83 50,14 2.500,00.-TL. 2.700,00.-TL. 7.500,00.TL 10.12.2019 10:30
2- DÜKKAN 7-H 71,24 45,01 4.000,00.-TL. 4.320,00.-TL. 12.000,00-TL 10.12.2019 10:40

Mülkiyeti Belediyemize ait olan yukarıda listedeki dükkanların 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Arttırma Usulü ile ihaleye konulmuştur. İhaleleri Belediyemiz Hizmet binasında Belediye Encümeninde yukarıda belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır.
Şartname ve ekleri Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzden 50,00 TL.+ KDV. Bedel karşılığı temin edilebilir.
İhaleye Girebilme Şartları:

ŞİRKETLERİN ŞAHISLARIN
1. İmza Sirküleri 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi
2. Vekil ise vekâletname 2. Vekil ise vekâletname

3. Ticaret ve sanayi odası belgesi (Yıl içinde alınmış olacak) 3. Geçici teminat
4. Geçici teminat 4. İkametgah kağıdı.
5. Nüfus cüzdanı fotokopisi 5. İhale dosya alındı belgesi.
6. İhale dosya alındı belgesi 6. Kestel Belediyesine borcu olup-olmadığına dair yazı
7. Kestel Belediyesine borcu olup- 7. Sabıka kaydı olmadığına dair belge.
olmadığına dair yazı 8. Vergi dairesine borcu olmadığına dair belge.
8. Vergi dairesine borcu olmadığına dair belge.
9. Şirket ortaklarının ve var ise şirket
Müdürünün sabıka kaydı olmadığına dairbelge.

İhale Evraklarını 10./12/2019 Salı saat 1000’a kadar Kestel Belediyesi Destek Hizmetleri Md Kestel/ Bursa adresine teslim etmeleri gerekmektedir. İdare, İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.Telgrafla müracaat ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez , İlan Olunur.
http://www.kestel.bel.tr

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR