KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Keşan Ticaret ve Sanayi Odasından işyeri kiralama ilanı

KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Büyük Cami  mahallesi  Anafartalar Cad. No:66 Keşan  Edirne  adresinde bulunan  iş yeri vasfındaki taşınmaz
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
27.02.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu
İhale Usulü
:
İstisna ve Kapsam Dışı İhaleler
İhale Türü
:
Kiraya Verme

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun (2) Kapsam, (3) İstisnalar. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

İHALE İLANI

KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI

İŞYERİ KİRALAMA İHALE İLANI

1-Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın hüküm ve tasarrufu altında bulunan, İlçemiz Büyük Cami mahallesi Anafartalar Cad. No:66 Keşan Edirne adresinde bulunan iş yeri vasfındaki taşınmaz, “iş yeri” olarak işletilmek üzere açık artırma teklif usulüyle 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir .
2- İhale 27/02/2020 Perşembe günü saat 11:00' da Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Salonu'nda Yönetim Kurulu Üyeleri huzurunda yapılacaktır.
3– Kiraya verilecek olan “işyeri” nin aylık muhammen kira bedeli ₺4.0000,00 (dörtbin)' dir .
4- Kamu yararına çalışan kulüp ve dernekler gibi tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar . İhaleye girmek isteyen gerçek ve tüzel kişilerden;
a-1) Gerçek Kişilerden; Üzerinde vatandaşlık numarası bulunan Kimlik Kartının fotokopisi, ikametgahı Keşan İlçesi sınırları dışında olanlar için, Nüfus Müdürlüğünden veya e-devlet sisteminden alınmış “Yerleşim Yeri Bildirimi” aslı, vekil tayin edilenler için vekaletname, ortak girişimciler için imza sirkülerini gösteren, noter tarafından düzenlenmiş “Ortaklık Yetki Belgesi” nin aslı, isteklinin Vergi ve SGK'ya borcu olmadığını gösterir belge,
a-2)Tüzel Kişilerden; İhalenin yapılacağı tarih itibariyle, içinde bulunulan yıl tarihli Ticaret Sicili Müdürlüğünden ve Ticaret ve Sanayi Odasından alınmış, tebligata esas adres beyanı bulunan Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Faaliyet Belgesi, yetkili kişilerin ve ortaklar ile ilgili son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi ve Tüzel Kişiliğe temsile yetkili kişi/kişilerin imza sirkülerini gösteren noter tarafından düzenlenmiş vekaletname, isteklinin Vergi ve SGK'ya borcu olmadığını gösterir belge
b) İhale tarihi itibariyle istekli ODA üyesi ise, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'na borcu olmadığına dair Genel Sekreter imzalı “Borcu Yoktur Yazısı” (vekil tayin edilenler dahil)
c) Belgelerin 25/02/2020 Salı günü saat 17:00'a kadar Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği'ne teslim edilmesi gerekmektedir .
5- İhaleye katılmak isteyen istekliler , İhale Şartnamesini Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'ndan imza karşılığında 250,00 TL bedel ile temin etmek zorundadır . Şartnameyi ücret ve imza karşılığı almayan gerçek veya tüzel kişilikler ihaleye katılamazlar .
6- Keşan Ticaret ve Sanayi Odası 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tabi olmadığından, dilediği şekilde ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir .

İLAN OLUNUR.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu

İlan Görselleri
Keşan Ticaret ve Sanayi Odasından işyeri kiralama ilanı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR