KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Keşan Belediyesinden 13 adet iş yeri kiraya verilecektir

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
31.03.2020 15:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonu
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

KEŞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALE KAYIT NO İHALEYE ÇIKACAK YERİN ADRESİ KİRALAMA SÜRESİ M2 KULLANIM ŞEKLİ GECİCİ TEMİNAT AYLIK MUHAMMEN BEDELİ İHALE TARİH VE SAATİ
2020/95 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi J Blok 1.nci Kat No:45 Keşan EDİRNE
3 YIL
31.60m2 İŞYERİ 540,00TL AYLIK
500,00TL
31.03.2020
SAAT:15.00
2020/96 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi J Blok 1.nci Kat No:32 Keşan EDİRNE
3 YIL
16.45m2 İŞYERİ 270,00TL AYLIK
250,00TL
31.03.2020
SAAT:15.05
2020/97 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi J Blok 1.nci Kat No:41 Keşan EDİRNE
3 YIL
15.29m2 İŞYERİ 270,00TL AYLIK
250,00TL
31.03.2020
SAAT:15.10
2020/98 Yukarı Zaferiye Mah. Pazar Sokak Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi H Blok Zemin Kat No:5 Keşan EDİRNE 3 YIL 15.75m2 İŞYERİ 540,00TL AYLIK
500,00TL
31.03.2020
SAAT:15.15
2020/99 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok 1.nci Kat No:51 Keşan EDİRNE 3 YIL 24.49m2 İŞYERİ 540,00TL AYLIK
500,00TL
31.03.2020
SAAT:15.20
2020/100 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok 1.nci Kat No:60 Keşan EDİRNE 3 YIL 24,49m2 İŞYERİ 540,00TL AYLIK
500,00TL
31.03.2020
SAAT:15.25
2020/101 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok Zemin Kat No:14-26 Keşan EDİRNE 3 YIL 31,60m2 İŞYERİ 2.160,00TL AYLIK
2.000,00TL
31.03.2020
SAAT:15.30
2020/102 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok Zemin Kat No:16-24 Keşan EDİRNE 3 YIL 33,67m2 İŞYERİ 2.970,00TL AYLIK
2.750,00TL
31.03.2020
SAAT:15.35
2020/103 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok Kat:1 No:58 Keşan EDİRNE 3 YIL 16,09m2 İŞYERİ 324,00TL AYLIK
300,00TL
31.03.2020
SAAT:15.40
2020/104 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok Kat:1 No:56 Keşan EDİRNE 3 YIL 15,00m2 İŞYERİ 324,00TL AYLIK
300,00TL
31.03.2020
SAAT:15.45
2020/105 Yukarı Zaferiye Mah. İlyasbey Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi D Blok Zemin Kat No:4 Keşan EDİRNE 3 YIL 37,46m2 İŞYERİ 1.296,00TL AYLIK
1.200,00TL
31.03.2020
SAAT:15.50
2020/106 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok Kat:1 No:59 Keşan EDİRNE 3 YIL 16,63m2 İŞYERİ 324,00TL AYLIK
300,00TL
31.03.2020
SAAT:15.55
2020/107 Yukarı Zaferiye Mah. Rasim Ergene Cad. Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi B Blok Kat:1 No:53 Keşan EDİRNE 3 YIL 16,10m2 İŞYERİ 324,00TL AYLIK
300,00TL
31.03.2020
SAAT:16.00


1-Yukarı da özellikleri belirtilen taşınmazların kiralama ihalesi 2886 Sayılı Devlet ihale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Yapılacaktır.
2- Kiralanacak yerlerin ihalesine gireceklerden her bir yer için yukarıdaki çizelgede yazılı Geçici Teminat Bedeli ve 1.000,00TL Güvence Bedeli alınacaktır.
3- İhale ile ilgili şartname mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir.
4- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler;

  • Kişilerden; İkametgâh belgesi ve Nüfus cüzdan fotokopisi. Türkiye sınırları içerisinde tebliğat adresi beyan etmek.
  • Tüzel kişilerden; 2019 veya 2020 yılı vizeli Ticaret ve Esnaf Odalarından alacakları “Oda Sicil Kayıt Sureti Belgesi ve noter tasdikli imza sirküleri
  • Dernek olması halinde dernek tüzüğünün onaylı fotokopisi, dernek karar defterinin onaylı fotokopisi, faaliyetine devam ettiğine dair belge.
  • İhaleye vekaleten katılacak kişilerin noter tasdikli vekaletnameleri, imza sirküleri ile asıl isteklinin noter tasdikli imza sirküleri,
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış ortaklık sözleşmesi.
  • İsteklilerin 2886 sayılı yasanın 6/2. maddesine istinaden yasaklı olmadıklarına dair yazılı beyanı.
  • Keşan Belediyesine borcu olmadığına dair Keşan Belediyesinden alınmış borcu yoktur yazısı.

5- 2886 Sayılı Devlet İhale Komisyonu’nun 29 maddesine istinaden, İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihale yapmama kararı kesindir.
6- Kiralama İhalesi 31 Mart 2020 günü yukarıdaki çizelgede belirtilen saatlerde Yukarı Zaferiye Mah. İlyas bey Cad.No:23/E adresindeki Belediye Encümen toplantı salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.
İLAN OLUNUR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR