KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kepez Belediyesi'ne ait gayrimenkuller ihale ile kiraya verilecektir

KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Kepez Belediyesi'ne ait 8 adet gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile kiraya verilmesi
İşin Yapılacağı Yer
:
ANTALYA/KEPEZ
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
09.07.2020 14:15
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odası
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Kiraya Verme

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

TAKİP ET Yazdır
İlan Metni

ANTALYA KEPEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Tasarrufu Belediyemize ait aşağıda adres ve bilgileri yazılı 8 adet taşınmaz;
1- Teomanpaşa Mahallesi Yeşilırmak Caddesi No:2’de (25013 ada 12 parsel) Mısır Çarşısı B1 nolu dükkân önünde bulunan 200 m² alanlı ahşap ve sökülebilir mobilya grubundan yapılan Kafeterya ilk yıl aylık 3.800,00.-TL+KDV muhammen bedelle 09.07.2020 tarih Saat: 14.15’de 10 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 10 yıllık muhammen bedel olan 456.000,00 TL’nin %10’u olan 45.600,00-TL)
2-Gündoğdu Mahallesi Seyhan Caddesi Kent Meydanı içerisi No:7’deki kapalı 180 m² açık 200 m² alanlı Ticari İşyeri (Fastfood) ilk yıl aylık 2.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle 09.07.2020 tarih Saat: 14.20’de 10 yıllığına,(İhale Geçici Teminat bedeli 10 yıllık muhammen bedel olan 240.000,00 TL’nin %3’ü olan 7.200,00.-TL)
3- Fevzi Çakmak Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Kapalı Perşembe Pazarı (1838 ada 1 ve 2 parsel 1839 ada 5 ve 6 parsel) içerisinde bulunan 41/G nolu Dükkân ilk yıl aylık 440,00 TL+KDV muhammen bedelle 09.07.2020 tarih Saat:14.25’de 3 yıllığına (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 15.840,00-TL’nin %10 olan 1.584,00,-TL)
4- Odabaşı Mahallesi 9370 Sokak No: 100’de (25220 ada 2 parsel) bulunan Halı Saha ve Kafeterya ilk yıl aylık 300,00 TL+KDV muhammen bedelle 09.07.2020 tarih Saat:14.30’da 3 yıllığına (İhale Geçici Teminat bedeli 3 yıllık muhammen bedel olan 10.800,00-TL’nin %10 olan 1.080,00,-TL)
5-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Mehmet Atay Caddesi No: 41/1'de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 3.500,00-TL+KDV muhammen bedelle, 09.07.2020 tarih Saat:14.35’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 126.000,00-TL’nin % 10’u olan 12.600,00- TL )
6-Fabrikalar Mahallesi Fikri Erten Caddesi (25044 ada 1 parselin batısı) No:12’de park içerisinde bulunan Açık Yüzme Havuzu ve Sosyal Tesis ilk yıl aylık 3.000,00.-TL+KDV muhammen bedelle 09.07.2020 tarih Saat: 14.40’de 10 yıllığına,(İhale Geçici Teminat bedeli 10 yıllık muhammen bedel olan 360.000,00 TL’nin %10’u olan 36.000,00.-TL)
7- Duacı Mahallesi 9114 Sokak No:1'de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 1.000,00-TL+KDV muhammen bedelle, 09.07.2020 tarih Saat:14.45’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 36.000,00-TL’nin % 10’u olan 3.600,00- TL )
8-Çamlıbel Mahallesi 4936 Sokak No.1’de bulunan 1.404 m2 üstü açık Halı Saha ve 15,5 m2 iç 48 m2 dış kullanım alanlı Kafeterya ilk yıl aylık 2.500,00-TL+KDV muhammen bedelle, 09.07.2020 tarih Saat:14.50’de 3 yıllığına, (İhale Geçici Teminat bedeli 3 (üç) yıllık Muhammen bedel olan 90.000,00-TL’nin % 10’u olan 9.000,00- TL ) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 maddesine göre Açık Teklif Usulü ile İhale şartnamesi, Büfe Teknik ve Kafeterya Teknik şartnamesi dahilinde, Kepez Belediyesi Encümen Toplantı Odasında Belediye Encümenince ihale edilecektir.

GERÇEK KİŞİLERDEN;

 1. Nüfus Cüzdanı Örneği yeni onaylı,
 2. Kanuni İkametgâh Belgesi (son 1 ay içinde alınmış olacak)
 3. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 4. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 5. İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 6. Noter onaylı İmza Beyannamesi aslı ya da noter onaylı sureti,
 7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,
 8. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannamesi,

TÜZEL KİŞİLERDEN;

 1. Noter onaylı imza sirküleri veya noter onaylı sureti
 2. 2020 Yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Belgesi
 3. Tüzel kişiliğe ait son durumu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı ya da Ticaret Odası tarafından onaylanmış suretleri,
 4. Geçici teminat mektubu veya makbuzu (İhale geçici teminat bedelini Belediyemiz veznesine nakit olarak yatırabileceği gibi bankalar tarafından düzenlenen geçici teminat mektupları geçerli olup, geçici teminat mektubu geçerlilik süresi süresiz olmalıdır.)
 5. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış borcu yoktur yazısı,
 6. İhale Şartname alındı makbuzu ve istekli tarafından her sayfası imzalanmış İhale Şartnamesi,
 7. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve diğer ihale mevzuatı kapsamında ihalelere katılamama, ihalelere katılmaktan yasaklanma cezası alınmadığına ilişkin yazılı, imzalı taahhütname,
 8. Vekâleten katılıyorsa noter onaylı vekâletname ve imza beyannames İhaleye katılmak isteyenler 250,00-TL karşılığında ihale şartnamesini Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisinden alabilirler.
  İhaleye katılmak isteyenler tüm belgelerin aslını 08.07.2020 günü Saat:17.00’a kadar Kepez Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Kiralama Servisine vermeleri zorunludur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK İLANLAR